Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

U utorak, 20. decembra 2022., na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja”. Promotori_ce su bile_i mr. sc. Lana Bobić, prof. dr. Dario Čepo i prof. dr. Branka Galić, a ulogu moderatorice imala je prof. dr. Snježana Vasiljević.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Mladi kao pokretači promjena na radionicama Univerziteta u Tuzli

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije, u organizaciji Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli održane su još dvije poučne i inspirativne radionice. Prva, 12.12.2022. pod nazivom “Budi sve što želiš biti: putem interesovanja i sposobnosti do rodne ravnopravnosti”, i druga, “Zato što sam žena? Baš zato što sam žena!”, održana 20.12.2022.

>> više

Dec 2022

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću implementira svoj Gender akcioni plan (GAP) kroz niz aktivnosti koje su već prepoznate u široj društvenoj zajednici. Radionica sa članicama i članovima Savjetodavnog odbora kojim predsjedava prof. dr. Jasmina Bešlagić održana je 19.12.2022. kako bi se razgovaralo o monitoringu i sistemskim načinima praćenja svih aktivnosti.

>> više

Dec 2022

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ)

Koliko god je važno uspostavljati mehanizme i implementirati aktivnosti o suzbijanju rodno zasnovanog nasilja, također je važno vršiti monitoring i evaluirati postignuća i prepreke kako bi se unaprijedile politike, pristupi i djelovanja. Na Univerzitetu u Tuzli 15.12.2022. održana je radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnosti koji predvodi predsjedavajuća prof. dr. Jasmina Husanović.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ)

Povjerenje u institucije i hrabrost da se zajedno suočimo sa stereotipima i rodno zasnovanim nasiljem bile su ključne poruke prof.dr. Dženete Omerdić, prof.dr. Anise Avdagić i prof.dr. Damira Arsenijevića na promociji knjige „Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici. Protiv rodno zasnovanog nasilja“, na Univerzitetu u Tuzli 15.12.2022. godine. Knjigu su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović, a nastala je na temelju prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, provedenog u okviru projekta UNIGEM. Promociju su organizovali Vijeće za rodnu ravnopravnost UNTZ i TPO fondacija iz Sarajeva koja projekat UNIGEM provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PFZG) radionica, debata i kviz

Sveučilište u Zagrebu na Pravnom fakultetu (PFZG) povodom kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” organizuje online radionicu, studentsku debatu i pub kviz s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Događaji su organizovani u sklopu UNIGEM projekta, u saradnji sa TPO fondacijom, koja projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije (Crna Gora, Hrvatska i Srbija) uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) upriličena i održana serija događaja

Kampanja “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Univerzitetu u Novom Sadu započela je predavanjem “Osnovni pojmovi i termini rodnih studija-izazovi kontekstualizacije i lokalizacije”, nastavljena je tribinom “Rodno zasnovano nasilje i femicid-odgovornost i značaj medija”, a organizovani su i promocija knjige “Žene u prostituciji u Republici Srbiji”, te radionica “Muškarci protiv nasilja nad ženama”. Aktivnosti su provedene sa ciljem podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju i značaja prevencije femicida, u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija implementira u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regiona, uključujući UNS, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNBL) u srijedu, 14. decembra 2022., održana je promocija publikacije “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju su uredile Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević i Jasmina Husanović. Publikacija donosi rezultate regionalnog istraživanja, prvog u oblasti rodne ravnopravnosti na univerzitetima, koje je obuhvatilo partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming – UNIGEM”, koji provodi TPO fondacija, a podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

Okrugli stol: Žene, muškarci i patrijarhat – Fakultet političkih nauka (FPN) UNSA, projekat UNIGEM 2022.

Povodom obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, 01.12.2022. u čitaonici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održan je okrugli stol na temu „Žene, muškarci i patrijarhat“. Teoretski osvrt na temu, uz perspektivu vlastitih iskustava, dali su učesnici/e okruglog stola: prof. dr. Asim Mujkić, prof. dr. Belma Buljubašić, doc. dr. Hazim Begagić i doc. dr. Medina Mujić, a okrugli stol je moderirala prof. dr. Valida Repovac Nikšić. Događaju su prisustvovali studenti i profesori Fakulteta političkih nauka UNSA, a organizirali su ga Vijeće za rodnu ravnopravnost UNSA i TPO fondacija.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Radionica Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu

Laboratorija za istraživanje roda (GenLab) Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu 02. decembra 2022. organizovala je radionicu “Mapiranje rodno zasnovanog nasilja u regionu: Istraživanja o akušerskom nasilju u Bosni i Srbiji” u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, koji regionalno provodi TPO fondacija iz Sarajeva sa 19 partnerskih univerziteta, a finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Banjoj Luci

Veliki napredak je postignut u uspostavi mehanizama za rodnu ravnopravnosti i usvajanju GAP-a, ali je sada prioritet vršiti redovit monitoring da se vidi tok provedbe, kao i ključne prepreke. Na Univerzitetu u Banjoj Luci je 14.12.2022. održana radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnost koji predvodi prof. Ivana Zečević.

>> više

Dec 2022

Šta je nama gender: crtice iz porodičnog života -UNIGEM projekat- Sead Hrustanović-2022

Komičar Sead Hrustanović u videu “Crtice iz porodičnog života” predstavlja: Šta je nama gender? Majčina je zadnja! Može li i ona kafu platiti? Šta je ručku? Situacije koje će nam se učiniti poznatima i u kojima smo se svi našli, Sead donosi i predstavlja na jedinstven način, koji će vas zainteresovati i potaknuti na dalje razmišljanje o rodnoj ravnopravnosti.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku (IUT) u znaku borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Obilježavanje kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Internacionalnom univerzitetu Travnik (IUT) obuhvatilo je više aktivnosti – promociju knjige, radionice, edukacije, sa ciljem pokazivanja odgovornosti prema problemima koje uzrokuje rodno zasnovano nasilje, te potrebi osiguranja poštovanja ljudskih prava. Aktivnosti su organizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u sradanji sa 19 regionalnih institucionalnih partnera, uključujući IUT, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, i sa ciljem uvođenja rodnih perspektiva i politika u regionalnu akademsku zajednicu.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Fondacija „Izvor nade“ realizovala studentski projekat „Ne žmiri vol. 2“

Fondacija “Izvor nade” realizovala je aktivnosti povodom kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ u sklopu studentskog projekta “Ne žmiri vol. 2”, kojim se želi istaći problem rodno zasnovanog nasilja u bh. društvu i pozvati na informisanje i rad na rješavanju ovog sveprisutnog problema. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija iz Sarajeva provodi u saradnji sa 19 univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Realizovan projekat “Islamski i kršćanski teološki diskursi o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad ženama”

Povodom kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ koja je trajala od 25.11. do 10.12. ove godine, studentice Međureligijskog studija i izgradnje mira sprovele su studentski projekat o temi “Islamski i kršćanski teološki diskursi o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad ženama”. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u saradnji sa 19 univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: U organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva održano preko 80 događaja na 19 univerziteta u BiH i regiji u sklopu projekta UNIGEM

Pod motom “Progledaj, govori protiv nasilja” u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” TPO fondacija iz Sarajeva organizovala je preko 80 događaja u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u okviru projekta UNIGEM. Projekt “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)” ima za cilj da izgradi etos rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju kroz razvoj politike i senzibilizaciju nastavnog osoblja i studentske populacije u vezi s temama rodno zasnovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja, a finansijski ga podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Obilježena Kampanja na Sarajevo School of Science and Technology (SSST)

Kao podrška globalnoj, a u okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM koji TPO fondacija realizuje u saradnji sa 19 univerziteta iz BiH i regije, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST) organizovao je svojevrsni pokret o svim relevantnim pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti širom Kampusa, koji je okupio profesore_ice, studente_ice i aktiviste_ice, s ciljem pozivanja na prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama i djevojčicama u svim njihovim oblicima i različitostima. Kampanja je uključila i ukazivanje na važnost primjene rodno osvještenih politika na Univerzitetu propagirajući Akcioni plan za ravnopravnost spolova kao prvi korak u promjeni sistema.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Održana panel diskusija “Važnost obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom” povodom završetka Kampanje

Povodom završetka kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost 2022.” koja se održava u periodu od 25. novembra do 10. decembra, TPO Fondacija iz Sarajeva u petak, 09.12.2022. organizovala je panel diskusiju na temu važnosti obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije “Prof. dr. Zdravko Grebo” Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Učesnici_e panela bili su studenti_ce Evropskog regionalnog mastera Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi UNSA-e, Delila Islamović i Slobodan Golubović, a panel diskusiju je moderirala projektna koordinatorica TPO Fondacije Ivana Kulić.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Radionice, diskusije, predavanja i promocije na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO) održane su različite aktivnosti s ciljem podizanja nivoa svijesti o problemima rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije. Aktivnosti su organizovane i realizovane u sklopu projekta “Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje/University and gender mainstreaming (UNIGEM)” koji TPO fondacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije, s ciljem osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Sveučilištu Hercegovina (SVEHER)

Na Fakultetu društvenih znanosti Sveučilišta Hercegovina 10. decembra 2022., promovirano je prvo regionalno i multidisciplinarno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, provedeno u sklopu projekta UNIGEM i predstavljeno u naučnoj publikaciji „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Istraživanje je provedeno na svim partnerskim institucijama projekta koji TPO fondacija provodi u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori, sa ciljem izgradnje etosa rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Centralni događaj Kampanje i okrugli sto na Univerzitetu u Bihaću (UNBI)

Centar za ravnopravnost splova Univerziteta u Bihaću na Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću 09.12.2022. godine upriličio je Centralni događaj kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM i Okrugli sto na temu nasilja nad ženama. Učešće u događaju su uzeli student_ce Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, koji_e su uz mentorstvo koordinatorice Centra za ravnopravnost spolova UNBI prof. dr. sc. Jasmine Bešlagić održali i prigodnu prezentaciju, te moderirali_e Okruglim stolom.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Aktivnosti Sveučilišta Hercegovina (SVEHER)

Prekinuti šutnju o rodno zasnovanom nasilju informiranjem akademske zajednice i generalno javnosti o alarmantnoj situaciji, te širenje svijesti o obimu problema vodilje su kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” provedene na Sveučilištu Hercegovina (SVEHER) u okviru projekta UNIGEM, koji TPO fondacija realizuje u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Serija tribina i predavanje o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Zenici (UNZE)

Kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” Univerzitet u Zenici (UNZE) obilježava serijom tribina o ženama u savremenim bh umjetničkim praksama. Održano je i predavanje o važnosti rodne ravnopravnosti, psihološkim posljedicama rodne neravnopravnosti i oblicima rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u saradnji sa 19 univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Na univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL) održana panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku”

U sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” 6. decembra 2022. održana je panel diskusija “Pričajmo o rodno osjetljivom jeziku” na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL). Panel diskusija je orgnizovana putem Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UNIBL, u okviru projekta UNIGEM koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a TPO fondacija iz Sarajeva provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crna Gora, Hrvatska i Srbija), među kojima je i UNIBL.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: obilježavanje Kampanje na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA)

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) u periodu od 25.11. do 10.12.2022. obilježava kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM. U organizaciji TPO fondacije i Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e održane su brojne radionice i predavanja, izložba, okrugli sto, promocija knjige, posvećeni kulturi rodne ravnopravnosti i aktivnom angažmanu u borbi protiv nasilja. Studenti i studentice dobili_e su priliku da se dodatno educiraju i aktivno učestvuju u svim aktivnostima, te kreiraju sopstvene prateće kampanje.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Beogradu

U četvrtak, 1. decembra 2022., na Univerzitetu u Beogradu (UNBG) održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju su uredile Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević i Jasmina Husanović. Knjiga donosi rezultate regionalnog istraživanja, prvog u oblasti rodne ravnopravnosti na univerzitetima, koje je obuhvatilo partnerske institucije iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Istraživanje je dio projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming – UNIGEM”, koji provodi TPO fondacija, a podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Aktivnosti na Univerzitetu Donja Gorica (UDG)

Univerzitet Donja Gorica (UDG), institucionalni partner projekta UNIGEM, koji TPO fondacija iz Sarajeva provodi sa još 18 institucija u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva sa ciljem orodnjavanja visokog obrazovanja i uspostavljanja mehanizama za rodnu ravnopravnost na fakultetima, organizovao je niz aktivnosti u sklopu obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”.

>> više

Dec 2022

Poziv na panel diskusiju “Važnost obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom” povodom završetka kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost 2022.”

Povodom završetka kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost 2022.” koja se održava u periodu od 25. novembra do 10. decembra, TPO Fondacija iz Sarajeva organizuje panel diskusiju na temu Važnosti obrazovanja za ljudska prava i povezivanje sa praksom, u prostorijama Centra za interdisciplinarne studije “prof.dr.Zdravko Grebo” (Zmaja od Bosne 8, Sarajevo). Panel diskusija će se održati u petak 09.12.2022. sa početkom u 14:00 časova.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (UNMO)

U punoj sali Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru promovirano je prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, prezentirano u knjizi “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Promociji su prisustvovali_e predstavnici_e akademske zajednice, te brojni studenti i studentice koji_e su pokazali_e veliki interes za teme rodne ravnopravnosti.

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 24.11.2022. održana je promocija publikacije „Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja“. Knjiga je nastala kao rezultat multidiciplinarnog istraživanja provedenog u okviru projekta UNIGEM u kojem učestvuje 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske, među kojima je i UES, a koji provodi TPO fondacija iz Sarajeva uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Posjete studenata Pravnog fakulteta drugim članicama Univerziteta u Bihaću i srednjm školama na području Bihaća

U okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” 05. i 06. decembra 2022. studenti_ce Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću (UNBI) upriličili su posjete Pedagoškom fakultetu i Islamskom pedagoškom fakultetu UNBI, kao i JU Medicinskoj školi Bihać, JU Mješovitoj elektrotehničkoj i drvoprerađivačkoj srednjoj školi, te Richmond Parku Međunarodnoj osnovnoj školi i koledžu. Cilj posjeta bila je edukacija o važnosti problema – rodno zasnovanog nasilja i rodne neravnopravnosti, kao i pronalaska potencijalnih rješenja za njihovu prevenciju i uspostavu rodne ravnopravnosti. Edukativne posjete organizovao je Centar za ravnopravnost spolova UNBI, u sklopu regionalnog projekta UNIGEM, i u saradnji sa TPO fondacijom, koja projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije, uključujući Univerzitet u Bihaću, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. U razmjeni je učestvovalo preko 100 studenata_tica, učenika_ica i nastavnika_ca.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Filozofski fakultet UNSA priredio izložbu studentskih radova protiv rodno zasnovanog nasilja

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 01. decembra 2022. priredio je izložbu studentskih radova u okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM s ciljem poticanja na prevenciju i eliminaciju nasilja prema ženama i djevojkama, te podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u toj borbi. Izložba će biti postavljena u holu Fakulteta do kraja trajanja Kampanje, do 10. decembra 2022. kada se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Organizovana je i prateća radionica, razgovor sa studentima i studenticama koji/e su sudjelovali/e u realizaciji izložbe.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: obilježavanje kampanje na Sveučilištu u Rijeci (UNIRI)

Paralelno sa globalnom kampanjom “16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”, u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Maintreaming) koji provodi TPO fondacija iz Sarajeva, na Sveučilištu u Rijeci održane su aktivnosti kojima su se, u suradnji nastavnog i stručnog osoblja te studenata i studentica, obilježili Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i Međunarodni dan osoba s invaliditetom.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Mnoštvo aktivnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Univerzitet u Istočnom Sarajevu održao je tri predavanja i tri radionice na Filozofskom fakultetu posvećene obilježavanju kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, koju TPO fondacija iz Sarajeva pored ove partnerske institucije, provodi skupa sa još 18 univerziteta u BiH i regiji uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, pod motom “Progledaj, govori protiv nasilja”. Kampanjom se, u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2022., uz opšti cilj podizanja svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv nasilja, naglasak stavlja i na važnost javnog govora o prisustvu rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici.

>> više

Dec 2022

Radionica o implementaciji GAP-a na Sarajevo School of Science and Technology (SSST) u Sarajevu

Monitoring i evaluacija Gender akcionih planova (GAP) na univerzitetima je iznimno važna u orodnjavanju univerzitetske zajednice, njene kulture i programa. Da bi se partnerskim univerzitetima projekta UNIGEM pomoglo da prate implementaciju svojih GAP-ova, akademske direktorice UNIGeRC-a, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i prof. dr. Jasna Kovačević održale su 05.12.2022. radionicu sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Sarajevo School Science and Technology (SSST).

>> više

Dec 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na SSST Sarajevo

Sarajevo School of Science and Technology 05.12.2022. godine upriličilo je promociju knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici, koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Knjiga je rezultat obimnog istraživanja sprovedenog u sklopu projekta UNIGEM (Univesity and Gender Mainstreaming) koji TPO fondacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji, i publicirana je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, koja ujedno finansira projekt UNIGEM.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Zanimljivi i edukativni događaji na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ)

U okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM na Univerzitetu u Tuzli (UNTZ) održane su promocija knjige dr. Zlatana Hrnčića pod naslovom “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini” i istoimena radionica, te radionica poznatog bh novinara Nikole Vučića o razumijevanju muškosti i rodnoj odgovornosti. U petak, 2. decembra, u organizaciji Vijeća za rodnu ravnopravnost UNTZ, Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Centra za kulturu Tuzla i TPO fondacije upriličeno je otvorenje izložbe “Bez sebe – Drama svakidašnjeg u govoru bosanskih žena”. Do 10. decembra, ujedno i završetka Kampanje, UNTZ organizovao je i spektar drugih aktivnosti posvećenih borbi protiv nasilja.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Aktivnosti Univerziteta u Novom Sadu (UNS)

Univerzitet u Novom Sadu (UNS) mnoštvom aktivnosti obilježava kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM u periodu od 25.11. do 10.12.2022., i na taj način se pridružuje globalnoj kampanji koja se obilježava u preko 180 svjetskih zemalja. Interesantnim i edukativnim događajima- radionicama, tribinama, predavanjima i promocijama, UNS će doprinijeti podizanju nivoa svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Dec 2022

16 dana aktivizma: Debatni klub Alkibijad UNIBL obilježio Kampanju

U periodu od 29. do 30. novembra 2022. Debatni klub “Alkibijad” je u saradnji sa Univerzitetom u Banja Luci (UNIBL) i TPO fondacijom obilježio kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi regionalno u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Slogan Kampanje za 2022. je “Progledaj, govori protiv nasilja”.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Bihaću (UNBI)

Univerzitet u Bihaću 30. novembra 2022. na Islamskom pedagoškom fakultetu promovisao je prvo regionalno istraživanje o rodnoj ravnopravnosti u akademskim zajednicama provedeno u okviru projekta UNIGEM koji TPO fondacija, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, provodi sa 19 univerziteta u BiH i regiji, uključujući institucionalnog partnera, UNBI. Istraživanje je prezentirano u naučnoj publikaciji “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja“, a promociju je upriličio Centar za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM instraživanje na Sveučilištu u Mostaru

Sveučilište u Mostaru 22. novembra 2022. promoviralo je prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju (RZN) u akademskim zajednicama, prezentirano u publikaciji „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“, koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Istraživanje je provedeno u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, na 18 partnerskih univerziteta projekta UNIGEM, koji implementira TPO fondacija iz Sarajeva, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu Crne Gore (UCG)

Promocije naučne publikacije „Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja“ u kojoj su predstavljeni rezultati prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama sprovedenog u sklopu projekta UNIGEM, održane su 10. i 21. novembra 2022. na Filološkom fakultetu UGC i na Fakultetu političkih nauka UCG.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Zenici

U utorak, 29. novembra 2022., na Univerzitetu u Zenici (UNZE) održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, koja donosi rezultate velikog, regionalnog istraživanja provedenog u sklopu projekta “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”. Istraživanje je obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, uključujući nastavno i administrativno osoblje, kao i studente_ce sa svih partnerskih univerziteta. Za interpretaciju prikupljenih podataka, istraživači_ce su koristile_i najsavremeniji naučni multidisciplinarni pristup.

>> više

Nov 2022

16 dana aktivizma: Aktivnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Povodom obilježavanja kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ Univerzitet u Banjoj Luci (UNIBL), putem Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta, u periodu od 25. novembra do 10. decembra 2022.organizuje niz radionica i događaja posvećenih tematici rodne ravnopravnosti i sprečavanju rodno zasnovanog uznemiravanja i seksualnog nasilja. Aktivnosti se realizuju u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji TPO fondacija iz Sarajeva provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji), uključujući partnersku instituciju – Univerzitet u Banjoj Luci.

>> više

Nov 2022

16 dana aktivizma: U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću održano predstavljanje publikacije“Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini” i istonaslovljena radionica

U organizaciji Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću 28. novembra 2022. održano je predstavljanje publikacije “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi ” autora dr. sc. Zlatana Hrnčića i istonaslovljena radionica. Događaj je organizovan u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost”, koju TPO fonacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije, okviru projekta UNIGEM koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva. Moderatorica promocije i istoimene radionice bila je dr. sc. Jasmina Bešlagić, koordinatorica Centra za ravnopravnost spolova Univerziteta u Bihaću.

>> više

Nov 2022

16 dana aktivizma: profesori Univerziteta u Sarajevu (UNSA) protiv rodno zasnovanog nasilja

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) pridružuje se sprovođenju globalne kampanje „16 dana aktivizma“ koja se svake godine obilježava od 25. novembra do 10. decembra. Moto ovogodišnje kampanje partnerskih univerziteta UNIGEM projekta je “Progledaj, govori protiv nasilja“ čime se stavlja naglasak na važnost javnog govora o prisustvu rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici. U skladu s tim, jedna od prvih aktivnosti UNSA- u sklopu Kampanje je i kreiranje informativnog videa sa univerzitetskim profesorima o prisustvu rodno zasnovanog nasilja te važnosti implementacija rodnih politika.

>> više

Nov 2022

aktivnosti kampanje “16 DANA AKTIVIZMA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST" i svečano otvaranje izložbe “ZNAŠ LI?”

TPO fondacija danas je najavila aktivnosti kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra 2022. kao važan segment projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming), koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i koji se realizuje u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji). Svečano je otvorena i izložba “Znaš li?”, sačinjena od deset plakata koji sadržavaju poruke najčešćih oblika rodno zasnovanog nasilja (RZN) na univerzitetima, i koja će do kraja Kampanje biti izložena na Kampusu UNSA-e.

>> više

Nov 2022

Konferencija za medije i izložba – Kampanja “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” za 2022. godinu

TPO fondacija organizuje konferenciju za medije u četvrtak, 24.11.2022. u 12:00 sati na kojoj će predstaviti aktivnosti, koje će se u sklopu projekta UNIGEM održati na 19 partnerskih univerziteta, povodom kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” za 2022. godinu. Isti dan, nakon konferencije bit će upriličeno svečno otvorenje izložbe pod nazivom “Znaš li?” na uređenoj šetnici Kampusa UNSA-e, čije poruke upućuju na neke od najčešćih oblika rodno zanovanog nasija (RZN) na univerzitetima.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Internacionalnom univerzitetu Travnik

Na Internacionalnom univerzitetu Travnik (IUT) u Travniku 04. novembra 2022. Promovisano je prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju (RZN) u akademskim zajednicama, objedinjeno u knjizi “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Promociji su prisustvovali_le predstavnici_ce akademske zajednice, nevladinog sektora, studenti i studentice, te medijske kuće. Istraživanje je provedeno u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, provodi TPO fondacija iz Sarajeva u pratnerstvu sa 19 univerziteta iz regije, a njegovi rezultati pokazuju da treba osnaživati ljude u akademskoj zajednici da prepoznaju RZN i da reaguju kada ga prepoznaju.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Novom Sadu

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu 31. oktobra 2022. održana je promocija knjige “Izazovi integrisanja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” u kojoj su objednjineni rezultati prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, provedeni na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Istraživanje je realizovano u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a provodi TPO fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa 19 univerziteta u regiji, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

>> više

Nov 2022

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Sarajevu

TPO fondacija iz Sarajeva je danas, u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu, održala promociju knjige o rezultatima prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, koje je provedeno na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Istraživanje “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” realizovano je u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, i koji predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice te studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji.

>> više

Okt 2022

Promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”

TPO fondacija iz Sarajeva će u saradnji sa Univerzitetom u Sarajevu održati promociju knjige o rezultatima prvog regionalnog istraživanja o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, koje je provedeno na 18 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji. Promocija će se održati u ponedjeljak, 31. oktobra 2022., sa početkom u 12:00 sati u svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Sarajevu.

>> više

Okt 2022

ODRŽANA SVEČANA DODJELA CERTIFIKATA FER ŠKOLE ZA GENERACIJU 2021/2022.

U organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva i Ekumenske inicijative žena iz Omiša danas, 8. oktobra 2022., u Centru za interdisciplinarne studije prof. dr. Zdravko Grebo u Sarajevu uručeni su certifikati za polaznice prve online FER škole “Feminizam i religija” i njene generacije 2021/2022. Diplomantice, odvažne žene, akademski su propitivale društvenu stvarnost u kojoj žive, svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama, te istraživale na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena i muškaraca u porodici i društvu. Predstavljen je i program novog ciklusa FER škole, zimskog semestra 2022/2023.

>> više

Okt 2022

Video materijali: „Nesvjesna pristrasnost”

U nastavku pogledajte set od šest video uradaka o Nesvjesnoj pristrasnosti koji je pripremio Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST), jedan od partnerskih univerziteta u okviru projekta UNIversity and Gender Mainstreaming (UNIGEM). Saradnici i saradnice sa SSST-a su vrijedno radili na izradi materijala tokom mjeseca maja 2022. godine. Materijali su prvi put korišteni na UNIGEM-ovoj Ljetnoj školi u Mostaru (31.08.-02.09.2022.) u svrhu predstavljanja fenomena nesvjesne pristrasnosti u univerzitetskim zajednicama.

>> više

Septembar 2022

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA
POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje - makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Kliknite ovdje da preuzmete poziv.

Sep 2022

U Mostaru održan UNIGEM-ov trening o nesvjesnoj pristrasnosti

Fondacija TPO iz Sarajeva u saradnji sa Sveučilištem u Mostaru (SUM) u okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) od 31.8. do 2. 9. 2022. održala je Trening o nesvjesnoj pristranosti na Pravnom fakultetu SUM-a. Tokom tri dana treninga učesnice i učesnici, (univerzitetsko nastavno i administrativno osoblje s 19 partnerskih institucija) imali su priliku čuti predavanja i učestvovati u praktičnim vježbama profesora dr. Melisse Jones Briggs i dr. Dana Miltona Kleina s Univerziteta Stanford (SAD). Projekt University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) predstavlja opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice te studente i studentice na univerzitetima u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekt u potpunosti finansira Vlada Ujedinjenoga Kraljevstva, a projektni parnteri su univerziteti/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

>> više

Avgust 2022

Terms of Reference (TOR):Konkurs za radno mjesto koordinatora_ice TPO Fondacije

Radno mjesto: koordinator-ica / puno radno vrijeme
Datum početka: 05. 09. 2022.
Trajanje: 12 mjeseci (uz mogućnost produljenja angažmana)
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH)


Kliknite ovdje da preuzmete dokument.

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa VI
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

Tokom maja i juna 2022. godine održalo se šest edukacija za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“ u organizaciji Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i UNIGeRC-a. Predavačice su bile profesorice sa Univerziteta u Sarajevu, koje su i članice Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, a obuku je prošlo ukupno 60 osoba sa gotovo svih organizacionih jedinica UNSA. 16. juna 2022. je održana posljednja u nizu edukacija koju je vodila prof. dr. Ajla Demiragić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, a na radionici su učestvovali/e predstavnici/e Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, Instituta za historiju, Instituta za jezik i Muzičke akademije.

>> više

Jun 2022

U sklopu projekta UNIGEM održan trening pod nazivom „Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija“

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu je u utorak i srijedu, 7. i 8. juna 2022., održan trening pod nazivom Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija, kojem su prisustvovali predstavnici i predstavnice partnerskih institucija koje učestvuju u projektu UNIGEM. Pozdravne riječi su prisutnima uputili dr. Luka Glušac, pomoćnik direktorice Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, dr. Vladimir Mikić, generalni sekretar Univerziteta u Beogradu, i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO fondacije iz Sarajeva.

>> više

Jun 2022

Međunarodni simpozij, Sarajevo 24.08.2022.

TPO Fondacija je 2018. godine uspostavila Program SAPERE BiH, prvi u Bosni i Hercegovini koji razvija kritičko mišljenje, prema P4C metodi – filozofija za djecu. Program je prvenstveno namijenjen nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola u BiH. Kako bi doprinijela pozitivnim promjenama u obrazovnom sustavu BiH, TPO Fondacija je uspostavila suradnju sa SAPERE Institutom u Londonu i započela obuku 12 nastavnika koji su potom certificirani za držanje TOT treninga (trening za trenere).

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa V
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 13. juna 2022. održala se edukacija za nenastavno osoblje. Edukaciju je vodila prof. dr. Marija Lučić – Ćatić, sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA, a na radionici su učestvovali/e predstavnici/e Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Šumarskog fakulteta, Arhitektonskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa IV
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 07. juna 2022. održala se edukacije za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“ tokom kojih su se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, te seksualnog uznemiravanja. Edukaciju je vodila prof. dr. Valida Repovac Nikšić, profesorica na Fakultetu političkih nauka UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA. Predstavnice Akademije likovnih umjetnosti i Akademija scenskih umjetnosti su učestvovale na radionici.

>> više

Jun 2022

Intervju: Prof. dr. Alija Kožljak, koordinator projekta UNIGEM

Prof. dr. Alija Kožljak, koordinator projekta UNIGEM za Internacionalni univerzitet Burč (IBU), gostovao je u petak, 3. juna 2022., na Radio Sarajevu, kada je predstavio spomenuti projekat, njegove ciljeve, dosadašnje rezultate te predstojeće aktivnosti. Radi se o projektu čiji je cilj ojačati kapacitete državnih i privatnih univerziteta u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji za borbu protiv rodno uvjetovanog nasilja i seksualnog uznemiravanja. U projektu učestvuje osmanaest univerziteta, koji su potpisivanjem Memoranduma o saradnji potvrdili svoju stratešku opredijeljenost da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice, te studente i studentice.

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupa III
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 06. juna 2022. održala se edukacija za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu2. Edukaciju je vodila prof. dr. Amila Ždralović, profesorica na Pravnom fakultetu UNSA, članica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA. Ova edukacija se realizovala za predstavnice/ke sa Fakulteta zdravstvenih studija, Farmaceutskog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Stomatološkog fakulteta sa klinikama, te Veterinarskog fakulteta.

>> više

Jun 2022

Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju Kantona Sarajevo

Važan preduvjet za postizanje rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju je pravni okvir, pa se u novom zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (KS) planira uključiti i rodna perspektiva. Akademske direktorice UNIGeRC-a v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i v. prof. dr. Jasna Kovačević su u ponedjeljak, 30. maja 2022., posjetile ministricu prof. dr. Aleksandru Nikolić i pomoćnicu ministrice Azru Ivazović s prijedlozima integriranja rodne ravnopravnosti u novi zakon.

>> više

Jun 2022

UNIGEM EDUKACIJA ZA NENASTAVNO OSOBLJE UNSA – Grupe I i II
Rodno osviještene politike na Univerzitetu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), 30. i 31. maja 2022. počele su edukacije za nenastavno osoblje pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“. Prve dvije edukacije je vodila prof. dr. Jasna Kovačević, profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA-e. Prva edukacija se održala 30.05.2022, i na njoj su učestvovale predstavnice/i sa Ekonomskog fakulteta, Fakulteta političkih nauka, Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Pravnog fakulteta i Filozofskog fakulteta. Druga edukacija se održala 31.05.2022. godine, i na njoj su učestvovale predstavnice/i sa Fakulteta islamskih nauka, Katoličkog bogoslovnog fakulteta, te Pedagoškog fakulteta.

>> više

Maj 2022

U sklopu projekta UNIGEM održana konferencija o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci

Naučno-stručna konferencija „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažmanˮ održana je 26. i 27. maja 2022. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom ove konferencije, na kojoj je prisustvovao i prorektor za materijale i ljudske resurse Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Dalibor Kesić, učesnici su predstavili naučna istraživanja, objavljene radove, projekte iz okvira rada nevladinih organizacija. Osim promovisanja nauke u zajednici i saradnje univerziteta i civilnog društva, cilj događaja bio je i edukacija akademskog, administrativnog osoblja i studenata. Konferenciju je organizovao Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta, uz podršku Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci. Suorganizator konferencije je Transkulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) fondacija iz Sarajeva, a u okviru projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM).

>> više

Maj 2022

KULTURA SJEĆANJA – PIUIS PROGRAM 2022

PIUIS (Program za interdisciplinarni učene i istraživanje (engl. PILAR Proram for Interdsiciplinary Learning and Research) TPO Fondacije je u maju 2022 godine okupio studente i studentice Univerziteta u Zenici u Srebrenici s ciljem suočavanja sa prošlošću u okviru zajedničkog projekta Kultura sjećanja. Voditeljice prof.dr. Edisa Gazetić, Dr. Amra Delić i Dr. Melina Sadiković su vodile interdisciplinarne učionice u okviru kojih se tematiziralo selektivno pamćene i politiziranje sjećanja.

>> više

Maj 2022

Najava edukacije za nenastavno osoblje organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), organizuju se edukacije pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“, koja će se tokom maja i juna održavati u Centru za interdsiciplinarne studije UNSA „Prof.dr. Zdravko Grebo“, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA. Edukacija je namijenjena nenastavnom osoblju, posebno šeficama/šefovima studentskih službi, pravnicima/pravnicama i sekretarkama/sekretarima fakulteta i drugih organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu kako bi im se predstavile osnove koncepta rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije, sa fokusom na seksualno uznemiravanje, te kako bi se upoznali sa dokumentima i institucionalnim mehanizmima koje fakulteti i Univerzitet mogu koristiti kako bi sve svoje zaposlene, kao i studente i studentice, zaštitili od različitih vidova rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Maj 2022

Univerziteti protiv nasilja – i praksom i feminističkom epistemologijom

“Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” naziv je međunarodne konferencije koja je bila organizovana 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u širokoj oblasti visokog obrazovanja. Tokom dva dana, a kroz 8 paralelnih panela, predstavljeno je preko 30 radova autorica i autora iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Slovenije, Srbije te Austrije i Ujedinjenog Kraljevstva. Konferenciju je otvorilo predavanje prof. dr. Kirsten Campbell (Goldsmiths, University of London, UK) o temi nasilja kao feminističkom problemu – proizvodnja znanja o seksualnom i rodno zasnovanom nasilju.

>> više

April 2022

Program Međunarodne konferencije „Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja“

Međunarodna konferencija “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” održat će se 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu i okupit će bosanskohercegovačke, regionalne i međunarodne naučnice i naučnike koji istražuju rodna pitanja u oblasti visokog obrazovanja. Tokom konferencije upriličit će se i posebna izlaganja četiri profesorice iz Austrije, Hrvatske i Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

April 2022

Međunarodna konferencija: Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja

Rektorat Univerziteta u Sarajevu
06. – 07.05.2022.

Mart 2022

Svečano otvoren Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) u Sarajevu

U ponedjeljak 28. 03. 2022. u zgradi Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu „Prof. dr. Zdravko Grebo“ svečano je otvoren Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC). Na otvaranju su govorili: Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj, direktor Centra za ljudska pravaUniverziteta u Sarajevu prof. dr. Nedžad Korajlić, direktorica TPO Fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević koordinatorica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu, kao i koordinatorica Univerzitetskog gender resursnog centra, mr.sci. Jasmina Čaušević.

>> više

Mart 2022

Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje

Uvođenje rodno osviještenih politika je proces u kojem treba da učestvuju svi akteri univerzitetske zajednice a da bi se pripremili za to, važno je da uče iz iskustva drugih. U periodu od 14. do 17. marta 2022. godine realiziran prvi trening za koordinatore/ice vijeća, savjetodavnih odbora, gender centara i kancelarija za rodnu ravnopravnost, kao i univerzitetsko osoblje u sklopu u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM). Trening su vodile Daria Glavan Šćulac i Ana Tomaško Obradović iz Ureda Rektorice Sveučilišta u Rijeci, Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli, Jasmina Čaušević sa Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC) i Zilka Spahić Šiljak iz TPO fondacije.

>> više

Mart 2022

SAPERE BH: Drugi modul edukacije nastavnog osoblja iz Kantona Sarajevo

U periodu od 22-23. marta, 2022. godine održan je drugi modul edukacije SAPERE BH (Filozofija za djecu – P4C) za 29 nastavnika/ca razredne nastave Kantona Sarajevo. TPO fondacija, u saradnji s Institutom SAPERE iz Velike Britanije, u posljednje četiri godine dodatno obrazuje nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te univerziteta za primjenu metoda kritičkog mišljenja (P4C) u nastavnom procesu.

>> više

Mart 2022

Terms of Reference (TOR):Konkurs za radno mjesto koordinatora_ice Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC)

Radno mjesto: koordinator_ica Univerzitetskog gender resursnog centra / puno radno vrijeme
Datum početka: 01. aprila 2022.
Trajanje: 12 mjeseci (uz mogućnost produljenja angažmana)
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina (BiH)


Kliknite ovdje da preuzmete dokument.

Mart 2022

Održana promocija knjige „Nasilje nad trudnicama u BIH“ autora Zlatana Hrnčića

U Hotelu Europe, u Sarajevu, dana 09. marta, 2022. održana je promocija knjige „Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini: porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi“ autora dr. sc. Zlatana Hrnčića. Izdavač knjige je TPO Fondacija, a njena promocija je održana u sklopu projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (UNIversity and Gender Mainstreaming – UNIGEM) koji finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva.

>> više

Mart 2022

8. mart - (Ne)vidljive žene: BiH, Austria, Switzerland

Žene su većina, ali su i dalje nevidljive u mnogim oblastima, od politike, biznisa, do sporta i umjetnosti. U povodu Međunarodnog dana žena TPO Fondacija je 10.03.2022 organizirala panel diskusiju "(Ne)vidiljive žene" na kojoj su kao panelistice učestvovale prof.dr. Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli, Chantal Felder iz Svicarske ambasade u Sarajevu i Sabine Kerntahller iz Austrijske ambasade u Sarajevu

>> više

Mart 2022

PROMOCIJA KNJIGE

Pozivamo sve zainteresovane na promociju knjige "Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini: porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi" koja će se održati 09.03.2022. u 17:30h, u hotelu Europe (Vladislava Skarića 5, 71 000 Sarajevo).
Autor knjige je dr sc. Zlatan Hrnčić, a promotori_ce su:
prof. dr. Zilka Spahić Šiljak,
prof. dr Dželal Ibraković,
Aida Džaferović, Udruženje trudnica i mama - TIM.


Više o publikaciji možete pročitati ovdje.

Mart 2022

Terms of Reference (TOR):Dizajn dvije internetske stranice (za centre UNIGeRC i HRC) i prebacivanje podataka sa stare stranice HRC-a

TPO fondacije traži osobu (dizajner/developer) ili agenciju za dizajniranje navedenih internetskih stranica.

Kliknite ovdje da preuzmete dokument.

Februar 2022

SAPERE BH: Edukacija nastavnog osoblja iz Kantona Sarajevo

U periodu od 24-25. februara, 2022. godine, realizovan je dvodnevni trening u okviru programa SAPERE BH – Filozofija za djecu (P4C) u Sarajevu. Učesnici_e treninga su bili 40 nastavnika_ca razredne nastave, prema odabiru Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

>> više

Februar 2022

Potpisan sporazum o saradnji u okviru ETOS inicijative sa Srednjom medicinskom školom Sarajevo

Dana 15.02.2022 potpisan je sporazum o saradnji između TPO Fondacije u Sarajevu i Srednje medicinske škole Sarajevo. Sporazum su potpisale program direktorica TPO Fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i direktorica Srednje medicinske škole Sarajevo profesorica Sadina Kešo.

>> više

Februar 2022

TOR (Terms of Reference) for External Evaluation

TPO Foundation (Transcultural Psychosocial Educational Foundation) advocates for gender equality, dialogue and peace through partnership of civil society, academic institutions and government. It stands for freedom of consciousness and thought, regardless of identity or affiliation

Click here to download TOR

Februar 2022

Pilot projekat: Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu”

Globaliziranje svijeta nosi i globalne izazove a među njima su i različite vrste ksenofobije koje podstiču animozitete, strahove i konflikte. Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” i TPO Fondacijom iz Sarajeva, a uz podršku Vijeća Evrope implementirali su projekat “Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu” u tri srednje i tri osnovne škole na području opštine Stari Grad u period od 01.11.2021. do 25.02.2022. godine. Radionice su vodili: prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, Dr. Muhamed Velagić, Dr. Eli Tauber,Vladimir Andrle i Igor Bencion Kožemjakin.

>> više

Februar 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU DONJA GORICA CRNA GORA

U okviru projekta UNIGEM (UNIversity and Gender Maninstreaming), a povodom kampanje „16 dana aktivizma“ studenti_ce Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori realizovali su niz aktivnosti

>> više

Februar 2022

OTVORENI POZIV Međunarodna konferencija Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja

Datum: 06. – 07. maja 2022. godine
Mjesto: Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Mjesto održavanja: Centar za interdisciplinarne studije, Univerzitet u Sarajevu (UNSA)
Organizatori: TPO fondacija i Univerzitet u Sarajevu (UNSA)
Rokovi:

  • Sažetak: 10. marta 2022.
  • Kompletan rad: 30. aprila 2022.
    Prijave i radove slati na e-adresu: unigemconference2022@tpofond.org

KLIKNITE ISPOD DA PREUZMETE POZIV
BOS ENG

Januar 2022

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – INTERNACIONALNI BURCH UNIVERZITET

Povodom obilježavanja svjetske kampanje „16 dana aktivizma“, a u okviru projekta UNIGEM, Savjetodavni odbor za rodna pitanja Internacionalnog Univerziteta Burch organizovao je nekoliko radionica za više od 150 studenata_ica na temu rodno zasnovanog nasilja, njegovih individualnih i društvenih učinaka, te mogućnosti pronalaska podrške i resursa sa ciljem njegovog suzbijanja.

>> više

Januar 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU

U okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) grupa studenata i studentica Sveučilišta u Mostaru organizovala je niz aktivnosti i time obilježila svjetsku kampanju „16 dana aktivizma“.

>> više

Januar 2022

Poziv za prvu online FER školu: Feminizam i religija

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje - makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

>> više

Januar 2022

Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu za period 2022-2023. godine

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na 44. redovnoj sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj dana 22.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti za period 2022 – 2023 godine na Univerzitetu u Sarajevu.

>> više

Januar 2022

Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Banja Luci i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO), Senat Univerziteta u Banja Luci je na svojoj 75. sjednici, održanoj dana 23.12.2021. godine usvojio Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO), Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu je na sjednici održanoj dana 30.11.2021. godine usvojio Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Sveučilištu Hercegovina

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Sveučilišta Hercegovina i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Sveučilišta Hercegovina održanoj dana 22.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Sveučilištu Hercegovina.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku (IUT)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku održanoj dana 30.11.2021. godine Odlukom broj: V01-01-07-01/21 usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku.

>> više

Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru (UNMO)

Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru održanoj dana 29.12.2021. godine usvojen je Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

>> više

Januar 2022

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI

U okviru projekta University and gender mainstreaming, a povodom kampanje „16 dana aktivizma“ Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci održao je tribinu o ekonomskim nejednakostima i menstrualnom siromaštvu pod naslovom „Ciklus 28“ čime je obilježn početak studentskog projekta „UNIRI Stvari“ za smanjivanje ekonomskih nejednakosti osiguravanjem higijenskih potrepština na Sveučilištu u Rijeci i osvješćivanju važnosti reproduktivnog i menstrualnog zdravlja u zajednici.

>> više

Decembar 2021

Kampanja “16 dana aktivizma” obilježena je u Trećoj gimnaziji u Sarajevu

Učenici IV3 razreda JU Treće gimnazije u Sarajevu su zajedno sa profesoricom sociologije Đuldinom Kurtović, obilježili kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Učenici su Koristili materijal koji zagovara međusobno poštovanje, uzajamnost, ravnopravnost i toleranciju, i to prije svega, iz djela „Svjetski etos“ i „Graditeljice mira“ (autora Alena Kristića).

>> više

Decembar 2021

Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” obilježena u Richmond Park International Secondary School-u u Sarajevu

Dana 7.12.2021. godine realizirana je radionica sa učenicima prvog razreda Richmond Park International Secondary School u Sarajevu povodom kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja". U uvodnom dijelu radionice učenici su izabrali po jedno, prethodno pripremljeno, pitanje vezano za međusobne odnose i poštovanje. Učenici i učenice su kratko razgovarali o ovim pitanjima. Nakon toga su učenici pogledali video snimak čije su autorice i autori članovi radionica scenskih umjetnosti Bošnjačkog omladinskog kulturnog udruženja “Velenje” u saradnji sa Udrugom SOS telefon za žene i djecu - žrtve nasilja.

>> više

Decembar 2021

U okviru Etos inicijative je u osnovnoj školi “Husino” Tuzla održano niz aktivnosti kao dio kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Visok stepen prisutnosti nasilja u našem društvu, ali i zastupljenost vršnjačkog i rodno – zasnovanog nasilja pred škole, kao odgojno-obrazovne ustanove, postavlja veoma odgovorne zadaće sa ciljem prevencije ovih pojava. Prevencija nasilja jedan je od ključnih izazova sa kojim se obrazovni sistem suočava stoga su neophodne planirane i koordinirane aktivnosti kako bi se što uspješnije pristupilo ovom problemu.

>> više

Decembar 2021

U Mješovitoj školi za tekstil kožu i dizajn u Sarajevu je u okviru projekta “STOP rodno zasnovanom nasilju“ održano predavanje psihologinje i pedagoginje Almedine – Pašić Muratović na temu: „Budimo odgovorni, prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje”.

Koordinatorice Alma Ahmethodžić i Edita Teparić su u okviru projekta STOP rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji čije aktivnosti se realizuju kroz ETOS inicijativu TPO Fonacije u Sarajevu 23.11.2021. sa početkom u 20:00 sati realizirale predavanje na temu: Budimo odgovorni prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje.

>> više

Decembar 2021

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" obilježena je u Gimnaziji Visoko

U Gimnaziji "Visoko" su povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ realizirane dvije radionice sa koordinatoricom i profesoricom Bosanskog jezika i književnosti Razijom Šahinović. Prva radionica je održana u četvrtak 2. decembra sa trećim razredom jezičkog izbornog područja. Učenice i učenici su propitivali temu rodne (ne)ravnopravnosti u jeziku. Kroz opuštenu atmosferu i neformalnu konverzaciju o rodnoj i spolnoj diskriminaciji stavili su akcenat na bosanski jezik, greške pri pisanju u oficijalnim čitankama koje se koriste u školama i brojnim medijskim sadržajima te kroz različita svjetska književna djela ukazali na rodnu i spolnu nejednakost.

>> više

Decembar 2021

U saradnji sa TPO Fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini je u Franjevačkoj klasičnj gimnaziji u Visokom realizirana je kampanja „16 dana aktivizma“

Klasična franjevačka gimnazija se i ove godine pridružila kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava u preko 1.700 organizacija, u više od 100 država i koja obuhvata važne međunarodne datume koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava.U tom kontekstu je u četvrtak 2.12.2021. u Franjevačkoj klasičnoj gimnazijii, pod vodstvom prof. Dragane Koprivica, održana radionica pod nazivom „Rodna neravnopravnost“. Učenici su prvo pogledali film o rodnoj neravnopravnosti, stereotipima i diskriminaciji, a zatim kritički propitivali primjere rodne neravnopravnosti u vlastitoj sredini i šire te razgovarali o društvenim normama i načinu na koji one utječu na generalizaciju rodne neravnopravnosti, ističući važnost obrazovanja u sprečavanju rodne neravnopravnosti.

>> više

Decembar 2021

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ obilježena je u Drugoj gimnaziji u Sarajevu

Pod motom progeldaj kojim TPO fondacija uz podršku Ambasade Ujedinjeno Kraljevstva u Bosni i Hercegovini obilježava “16 dana aktivizma” profesorica Elmana Cerić je sa učenicima IV1 razreda organizirala radionicu s ciljem podizanja svijesti učenika o nasilju i diskriminaciji nad ženama. Učenici su dobili zadatak da u grupama istraže ovu temu i prikupe statističke i druge podatke, koje su potom analizirali i tokom radionice predstavili ostatku razreda. Učenici su imali priliku raspravljati o tome u kojoj mjeri je nasilje nad ženama prisutno i prepoznato u različitim sferama društvenog života - od porodice, medija, politike, obrazovanja i znanosti te koji su uzroci poražavajuće statistike do koje su došli, nudeći potom i vlastita rješenja problema.

>> više

Decembar 2021

Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi – Zlatan Hrnčić

Knjiga Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi namijenjena je stručnoj i naučnoj zajednici, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje imaju cilj doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za planiranje porodice, unapređenju reproduktivnog zdravlja žena i socijalnih politika u Bosni i Hercegovini. U ovom radu se povezuju uzročno-posljedični faktori trudnoće, intimnih partnerskih odnosa, očekivanja društva i definisanje uslova za usklađivanje poslovnog i privatnog okruženja. Stavljen je fokus na prepreke koje imaju žene definisane činjenicom da su one te koje su kroz trudnoću podložne faktorima rizika za nasilne obrasce ponašanja u okviru zdravstvenog sistema, radnih odnosa i intimnih partnerskih odnosa.

>> više

Dec 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU U TUZLI

U sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a u okviru projekta UNIGEM  grupa studentica i studenata Univerziteta u Tuzli je kroz različite aktivnosti pružila doprinos. Studentice i studenti sa tri fakulteta Univerziteta u Tuzli su osmislili i realizovali aktivnosti

>> više

Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – DIJALOG

Četvrti i ujedno posljednji ovogodišnji Sokratov kafe održan 20. decembra, 2021. U čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, simbolično je završen temom „Dijalog“. U uvodnom dijelu teme, najvažniji problem dijaloga, koji podrazumijeva dolaženje do rješenja putem klasične dijalektike (teze i antiteze), postavljen je kroz odnos različitog korištenja same dijalektike u sokratovskoj ili sofističkoj formi. Kao što su u antička vremena sofisti prouzrokovali probleme zbog svoje retorike, koja nije podlijegala etičkim principima, danas takođe svjedočimo o raznim problemima koji su nastali upravo iz toga što je govor prestao da iskazuje ono što jeste, već postaje izraz neistine, koja sa sobom nosi neki lični interes. Tek kada dijalogu (retorici, odnosno, govorništvu u najširem smislu) vratimo istinitost, moguće je ostvariti jednu zdravu i potrebnu komunikaciju sa drugima.

>> više

Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE NASILJE REZULTAT RODNO NAUČENIH ULOGA?

Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 17. decembra održana je još jedna debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“ koju je vodio kulturolog i vršnjački edukator Elmin Fehrić.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTU NA UNIVERZITETU BANJA LUKA

U okviru projekta UNIGEM (University and gender mainstreaming) studenti/ce Univerziteta u Banja Luci su obilježili kampanju ,,16 dana aktivizma“. Aktivnosti su uključivale održavanje debate, radionice i javne debate na teme: „Rodne ravnopravnosti“ i „Nasilja nad ženama“. Aktivnosti su uključivale učešće: studenata/ica i saradnika/ca banjalučkog Univerziteta, učenika/ca srednjih škola, članova/ica Crvenog krsta Banja Luka i stručnih saradnika/ca institucije Ombudsmena BiH. Glavni cilj aktivnosti bio je detaljnije upoznavanje javnosti sa problemima „rodne ravnopravnosti“ i „nasilja nad ženama“ kroz debatne aktivnosti.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU ZENICA

Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanj - UNIGEM je projekat u kojem su doprinijeli  i studenti/ce Univerziteta u Zenici. Glavni cilj aktivnosti bio je potaknuti zainteresovanost i razgovor o mnogobrojnim problemima koji postoje u široj zajednici, a koji doprinose razvoju rodno zasnovanog nasilja. Povodom kampanje ,,16 dana aktivizma“ studenti/ce su realizovali niz aktivnosti:

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – MOSTOVI ZA BUDUĆNOST

Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 10. decembra održana je debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“. Ovu zanimljivu formu tematskih disusija, kao dio redovnih programsko-nastavnih aktivnosti, i ove akademske godine organiziraju Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u saradnji sa partnerima/cama iz TPO fondacije Sarajevo. Programska forma „Sokratovi kafei“ je zamišljena kao dijalog između studenata/ica kroz koji slobodno iskazuju svoja mišljenja o aktualnim društvenim temama i problemima koji su, prevashodno povezani sa kulturom i situacijom u Bosni i Hercegovini. Nastavnici/e imaju ulogu moderatora/ica i svojevrsnih uvodničara koji predstavljaju teme o kojima će se razgovarati.

>> više

Decembar 2021

SAPERE BiH: SVEČANA CEREMONIJA DODJELE CERTIFIKATA ZA NASTAVNO OSOBLJE

Kritičko mišljenje je kognitivni proces racionalnog i analitičkog ispitivanja stvarnosti i svijeta, kao jedan način dolaska do istine. Kritičko razmišljanjedjeluje pažljivim pregledom, procjenom i analizom teme ili materije, tako da nakon razmatranja i suprotstavljanja rezultata svojih promatranja primjenjuju objektivno stajalište. Ono je vještina neophodna u 21. stoljeću.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: Studentske aktivnosti na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru

U okviru projekta UNIGEM  na Univerzitetu  „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana je radionica na temu „Diskriminacija na osnovu rodne pripadnosti“ koja se odvijala u prostorijama Ekonomskog fakulteta. Učešće na radionici je uzelo 20 studenata/ica. Radionicu su održali studenti/ce:  Amina Kotlo, Kenan Pirija, Adnan Potur i Amer Halilović.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA

U okviru University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekta, a povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ studentski zbor Sveučilišta Hercegovina, u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini organizirao je studentske aktivnosti u vidu serije interaktivnih radionica i umjetničkog performansa.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI U SARAJEVU - RODNO ZASNOVANO NASILJE

Treći Sokratov kafe, na Internacionalnom Burč univerzitetu, održan je 09. 12. 2021. Još jedan izuzetno uspješan i veoma posjećen kafe, koji je otvoren videom „On okom, a ti kćeri skokom“, kao stimulusom,  posvećenim borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. U tom duhu, učesnici i učesnice kafea su imali priliku da propituju veoma, prisutnu pojavu kojom je facilitirala profesorica Azra Ahmić.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – RODNO ZASNOVANO NASILJE

Učesnici i učesnice su se složili, na posljednjim Sokratovim kafeima u ovoj sezoni, da je nasilje u porastu. Diskusija se kretala u smjeru uzroka nasilničkog ponašanja. Barem kada je ovaj dijalog u pitanju, uzrok je detektiran u bračnim odnosima, ali i u odgojnim modelima koji su u BiH rašireni, a koji njeguju „kulturu šutnje“.

>> više

Decembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Rodna ravnopravnost

U srijedu (8.12.2021) u Coffee Time u Tuzli je održan pretposljednji ovogodišnji Sokratov kafe. Sa facilitatoricom Amelom Jusufović učesnici/e su razgovarali na temu "Rodna ravnopravnost". Pitali su se, između ostalog, koliko je rodna neravnopravnost zapravo naučeno ponašanje, te da li je i u kom obimu rodna ravnopravnost moguća. Učesnici i učesnice su još jednom potvrdili da im je koncept Sokratovih kafea izuzetno zanimljiv, te se raduju budućim sličnim susretima. Opći zaključak susreta je bio da rodna neravnopravnost šteti svima, te da je zadaća svih nas da kroz dijalog i osnaživanje potičemo rodnu ravnopravnost i jednake šanse u svim poljima.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU ISTOČNO SARAJEVO

Umjetnički performans pod nazivom „Žene u muzici“ održan je 06.12.2021 u koncertnoj Sali Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Performans se sastojao iz dva dijela – predavanja i koncerta. U prvom dijelu kroz predavanje, video i audio snimke, prikazano je stvaralaštvo, biografije, okolnosti pod kojima su stvarale i prerasude sa kojima su se susretale znamenite žene kompozitorke (Hildegarda, Klara Šuman, Fani Mendelson, Ljudmila Frajt, Ljubica Marić, Isidora Žebeljan...), kao i poznate operske umjetnice (Marija Kalas). Studenti/ce Muzičke akademije (Azra Halitović, Andrej Gradina i Milena Nikolić) zainteresovali su publiku podacima koji nisu opštepoznati, a govore mnogo o položaju žena u društvu koji se mijenjao kroz različite istorijske i društvene okolnosti, sa osvrtom na muzičku umjetnost.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE MOGUĆ DIJALOG MEĐU NEISTOMIŠLJENICIMA

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i u akademskoj 2021/2022. godini nastavlja uspješnu saradnju sa partnerima iz TPO fondacije iz Sarajeva. Studenti/ce svih godina studija (ukupno 18) učestvovali su u prvoj debatnoj radionici zamišljenoj kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

U okviru UNIGEM (University and gender mainstreaming) projekta održane su tri radionice na SSSTu (Sarajevo School of Science and Technology) za studente i studentice Studija informatike, a u susret kampanji 16 dana aktivizma. Voditeljica prve radionice je bile prof. dr. Jasminka Hasić Telalović, a radionici je psisustvovalo ukupno 64 učesnika/ce.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI U SARAJEVU – RODNA RAVNOPRAVNOST

Nakon vrlo uspješna tri Sokratova kafea, četvrti i ujedno i posljednji Sokratov kafe u ovoj akademskoj godini, na Internacionalnom Burč Univerzitetu u Sarajevu, održan je 16.12.2021. godine i okupio je studentice i studente iz Sarajeva, koje_i su Sokratovom metodom propitivali pitanja vezana za rodnu ravnopravnost.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE MOGUĆ DIJALOG MEĐU NEISTOMIŠLJENICIMA

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i u akademskoj 2021/2022. godini nastavlja uspješnu saradnju sa partnerima iz TPO fondacije iz Sarajeva. Studenti/ce svih godina studija (ukupno 18) učestvovali su u prvoj debatnoj radionici zamišljenoj kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – MOŽE LI BORBA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST POBIJEDITI RODNE STEREOTIPE?

Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 3. decembra održana je i druga debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“. Ovu zanimljivu formu tematskih disusija, kao dio redovnih programsko-nastavnih aktivnosti, i ove akademske godine organiziraju Kulturalne studije Univerziteta u Zenici u saradnji sa partnerima iz TPO fondacije Sarajevo. „Sokratovi kafei“ su zamišljeni kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO - INTERKULTURALNOST

Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti. Kafeom je facilitirao assist. Adem Olovčić, a diskutovalo se o migrantskoj krizi i migrantima općenito iz perspektive interkulturalnosti.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – INTERKULTURALNOST

Na drugom Sokratovom kafeu 06. decembra, 2021. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci razgovaralo se o konceptu interkulturalnosti. Učesnici su se ukratko upoznali sa historijskim promjenama koje su vodile ka novom konceptu društvenog djelovanja koji postaje nužnost.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – RODNO ZASNOVANO NASILJE

Tema trećeg ovogodišnjeg Sokratovog kafea u Banja Luci nosila je naziv ,,Rodno zasnovano nasilje“. Kafe je održan 13. decembra, 2021. u čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a moderirala je Andrea Slijepčević, apsolventkinja s Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI TUZLA – RODNO ZASNOVANO NASILJE

Posljednji ovogodišnji Sokratov kafe u Tuzli je održan 13.12.2021, u kafiću Galerija Mandžić a na kojem se sa facilitatoricom Dinom Bajrektarević razgovaralo na temu “Rodno zasnovano nasilje”.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – INTERKULTURALNOST

Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – INTERKULTURALNOST

Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti.

>> više

Novembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Interkulturalnost

Na prvom ovogodišnjem Sokratovom kafeu u Tuzli održanom 17.11.2021., diskutovalo se na temu ‘Interkulturalnost’. Kvalitetu dijaloga na Sokratovom kafeu doprinijeli su, pored facilitiranja facilitatorice Amele Jusufović, iskustva dugogodišnjih volontera u radu sa osobama u tranzitu, kao i iskustva naših sagovornika iz Pakistana i Palestine.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – DIJALOG

Da li je govor mržnje, sloboda govora – pitanje je koje su Sokratovskom metodom propitivali studenti i studentice Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU NOVI SAD

Na Univerzitetu u Novom Sadu, studenti_ce su organizovali tri javne tribine. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM), a povodom kampanje „16 dana aktivizma“.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Radionica na temu Informiranje i upoznavanje s kampanjom 16 dana aktivizma održana je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru 22.11. 2021. Na radionici je sudjelovalo 30 studenata/ica psihologije, od kojih je 4 iskazalo interes za aktivnim uključivanjem u projekt.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – RODNA RAVNOPRAVNOST: ŠTA JE NAMA NAŠA BORBA DALA?

Na predposljednjem susretu Sokratovi kafea 29.11.2021., uz sjajno fascilitiranje Elme Hadžić, studentice I ciklusa studija Psihologija i sociologija sa Nastavničkog fakulteta Mostar obrađivala se tema Rodne ravnopravnosti. Ukupno je učestvovalo 12 studenata i studentica, a susret se održao u Vinyl kafiću Mostar.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA –RODNA RAVNOPRAVNOST

Sokratov kafe na temu Rodne ravnopravnosti održan je u ponedjeljak, 29. novembra 2021. godine u čitaonici Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. 

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - LJUDSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST I GRAĐANSKI AKTIVIZAM (UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU)

Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, organizovali su za studente/studentice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru radionice “Ljudska prava, rodna ravnopravnost i građanski aktivizam” u petak, 26.11.2021. godine od 10:15 do 13:00 sati u Informatičkoj sali na Ekonomskom fakuletu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

>> više

Novembar 2021

PANEL DISKUSIJA NA TEMU “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”

University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekat koji TPO fondacija uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini realizira na 17 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, je u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ panel diskusijom na temu „Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja“ okupio veliki broj zainteresiranih studenata i studentica ali i nastavnog osobla na partnerskim univerzitetima.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SMJERNICE ZA PREVENCIJU SEKSUALNO I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA (UNIVERZITET BANJA LUKA)

Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) organizovao je treću po redu radionicu usmjerenu ka promociji obilježavanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - EKONOMSKO OBITELJSKO NASILJE NAD ŽENAMA: PREŠUĆENI FENOMEN (UNIVERZITET U ZAGREBU)

Postoje različiti oblici rodno uvjetovanog nasilja: fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu trpi neki oblik nasilja i to često od osobe iz svoje bliske okoline, najčešće partnera. Takva ponašanja predstavljaju ne samo kršenja prava zlostavljanih žena, već prekršaj i kazneno djelo. Fenomen ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih intimnih partnera jedan je od najmanje istraživanog oblika nasilja nad ženama u obitelji, ali i u intimnim vezama općenito. Drugu Radionicu za studente Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru priprema za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja” 23. studenoga 2021. održala je doc.dr.sc. Ksenija Klasnić na temu "Ekonomsko obiteljsko nasilje nad ženama: prešućeni fenomen".

>> više

Novembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Dijalog

Svaki ljudski pokret, izraz lica, položaj tijela i slično predstavlja na određeni način komunikaciju, pa tako je i „nekomuniciranje“ zapravo jedan oblik komuniciranja. Kroz kvalitetnu komunikaciju možemo razumijevati ljudske potrebe, izbjegavati sukobe, aktivno slušati, jasno poslati poruku, motivisati druge za razgovor. Odnosno, dijalog je neizostavan dio svakog kvalitetnog odnosa.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNA RAVNOPRAVNOST IZ PERSPEKTIVE ŽENA SA INVALIDITETOM (UNIVERZITET U TUZLI)

Dana 18.11.2021. godine na Univerzitetu u Tuzli održana je radionica pod nazivom: “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u okviru aktivnosti: „16 dana aktivizma – zašto je važna ova kampanja”, Projekat “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNI ASPEKT U ISTRAŽIVANJU (UNIVERZITET NOVI SAD)

Treću radionicu NA Univerzitetu u Novom Sadu je održala doc. dr. Karolina Lendak-Kabok 19.11.2021. godine, pod naslovom Rodni aspekt u istraživanju. Predavanje je bilo namenjeno studentima koji još nisu upoznati sa pitanjima rodnih razlika u istraživanju i nauci. Isto se sajstojalo iz tri dijela: uvođenje pojma roda, intersekcionalnost kao teorija i metoda istraživanja i značaj roda u istraživanju. U prvom dijelu studenti/ce su se upoznale sa različitim definicijama roda, sa naglaskom na definiciji roda Evropske komisije. U drugom dijelu upoznali su se sa konceptom intersekcionalnosti i značajom ove teorije u rodnim studijama i istraživanjima.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINISTIČKE PRAVNE TEORIJE (UNIVERZITET U SARAJEVU)

Treću Zoom radionicu održala je 19. novembra 2021. godine prof. dr. Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu pod naslovom “Feminističke pravne teorije”. Na predavanju se govorilo o feminističkim teorijama prava. Na samom predavanju su se pokušali definasati ključni sporovi, pozicionirati različita stajališta i skicirati razvoj ideje kroz uvijek tek djelomično osvajanje prava. U diskusiji se razgovaralo o tome šta za učesnice/ke znači "biti feministkinja/feminista", koliko su se danas stvari promijenile i koji su ključni problemi savremenog bh.društva.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (2)

Drugu po redu radionicu u okviru projekta UNIversity and Gender Mainstreamign (UNIGEM) održala je dr. Milica Kovač Orlandić, 19.11.2021. godine, na Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (3)

Treću po redu radionicu u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming, a u susret kampanji 16 dana aktivizma, održala je dr. Nikoleta Đukanović, 19.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Od redovnih se političkih procesa očekuje i da kontinuirano djeluju na ispravljanju svih nejednakosti, pa i onih rodnih. Činjenica je ipak da djelovanje predstavničkih tijela u tom pogledu može patiti od slabosti i slijepih mjesta, uslijed kojih se položaj ranjivih i neravnopravnih može dodatno pogoršati.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – PRAVNI FAKULTET (PALE) UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

Na Pravnom fakultetu na Palama, 19.11.2021. godine održano je predavanje za studente i studentice o značaju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u savremenom društvu. Predavanje je održao prof.dr Goran Marković, dekan Pravnog fakulteta i član Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prisustvovalo je blizu pedeset studenata i studentica Pravnog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Iako je planirano da traje 45 minuta, predavanje je trajalo 70 minuta, zbog velike zainteresovanosti studenata koji su aktivno učestvovali tokom radionice, postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja, koja su veoma inspirativna za mlade ljude koji se dosad nisu sistematski bavili ovom temom.

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNO-ZASNOVANO NASILJE: KONCEPT, DEFINICIJE, STATISTIKA I POLITIKE (UNIVERZITET NOVI SAD)

Drugu radionicu NA Univerzitetu u Novom Sadu je održala dr. Zorana Antnonijević, pod naslovom: Rodno-zasnovano nasilje: koncept, definicije, statistika i politike. Dr Antnonijević je objasnila kako je nasilje je globalni fenomen. Skoro pola miliona ljudi na svetu se svakog minuta nalazi u situaciji stvarnog ili potencijalnog nasilja. I svaka od ovih manifestacija nasilja ima svoju rodnu dimenziju.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (1)

Cilj prve radionice u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming  bio je predstavljanje UNIGEM projekta studentima različitih univerzitetskih jedinica i studijskih programa, kao i organizacija, osmišljavanje i priprema studenata za aktivnosti koje će sprovoditi u okviru kampanje “16 dana aktivizma”. Radionicu je održala doc. dr Nela Milošević 18.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

Koliko studenti i studentice poznaju svoja prava? Imaju li žene i muškarci jednaka prava i u kojim društvenim oblastima? Gdje je granica između nasilja i nenasilja? Na ova i druga pitanja student/ce Sveučilišta Hercegovina 20.11.2021., su tražili odgovore uz predvođenje dr.sc. Martine Primorac, dr.sc. Drage Martinović, mr.sc. Marka-Antonia Brkić i dr.sc. Nataše Šantić. Na svakoj od radionica bile su prisutne grupe od 30+ studenata/ica.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (1)

Cilj prve radionice u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming  bio je predstavljanje UNIGEM projekta studentima različitih univerzitetskih jedinica i studijskih programa, kao i organizacija, osmišljavanje i priprema studenata za aktivnosti koje će sprovoditi u okviru kampanje “16 dana aktivizma”. Radionicu je održala doc. dr Nela Milošević 18.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE (BIJELJINA) UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Predavanje na temu "Zašto je rodna ravnopravnost korisna za sve" održana je 18.11.2021. na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini. Prisutnim studentima kampanju "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja " predstavio je član Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof.dr Srđan Lalić. Studentima se obratila dekanica prof.dr Vesna Petrović, a predavanje je održala Anja Rajak, viša asistentica na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINIZACIJA SIROMAŠTVA (UNIVERZITET U SARAJEVU)

Drugu Zoom radionicu odražala je 17. novembra 2021. godine prof. dr. Valida Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom “Feminizacija siromaštva”. Prof. Repovac Nikšić zapaža da unazad par godina, radovi studentica i studenata Fakulteta političkih nauka se sve više bave diskriminacijom, nejednakostima u društvu, te posebno nejednakostima proizvedenim socio-ekonomskim faktorima. O feminizaciji siromaštva i nejednakostima na žalost nije dovoljno govoriti samo u okviru dva predmeta koja postoje na Fakultetu političkih nauka, i to na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za socijalni rad.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINIZACIJA SIROMAŠTVA (UNIVERZITET U SARAJEVU)

Drugu Zoom radionicu odražala je 17. novembra 2021. godine prof. dr. Valida Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom “Feminizacija siromaštva”. Prof. Repovac Nikšić zapaža da unazad par godina, radovi studentica i studenata Fakulteta političkih nauka se sve više bave diskriminacijom, nejednakostima u društvu, te posebno nejednakostima proizvedenim socio-ekonomskim faktorima. O feminizaciji siromaštva i nejednakostima na žalost nije dovoljno govoriti samo u okviru dva predmeta koja postoje na Fakultetu političkih nauka, i to na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za socijalni rad.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – DIJALOG

Kvalitetna komunikacija je ključ međuljudskih odnosa. ,,Nemoguće je ne komunicirati“ glasi jedan od aksioma teorije ljudske komunikacije koju je opisao psiholog Paul Watzlawick. Kroz Sokratove kafee dijalogiziramo, argumentiramo i rastemo razmjenjujući stavove i mišljenja. Tema drugog po redu Sokratovog kafea u Mostaru bila je ,,Dijalog“.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – IMPLICITNA PRISTRASNOST I STEREOTIPI

O izazovima suzbijanja stereotipa i predrasuda govori i čuveni citat Alberta Einsteina ,,Puno je teže razbiti predrasudu nego atom“. Stoga je diskusija o ovoj temi od iznimnog značaja. Prof. dr. Jasna Kovačević, u ponedjeljak, 15. novembra 2021. Godine, održala je prvu od tri Zoom radionice za studente i studentice Univerziteta u Sarajevu, a povodom obilježavanja globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET U BIHAĆU

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. novembra, na Univerzitetu u Bihaću su dana 17.11.2021. godine realizirane tri radionice u okviru kampanje "16 dana aktivizma". Tom prilikom su problematizirane teme poput:

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET U BANJA LUCI

Šta je rod, a šta spol? Kako tumačimo biološke karakteristike koje su nam date, a kako one društveno nametnute? Koliko se u ovim oblastima pojavljuju stereotipi i predrasude?; su samo od nekih pitanja na koja su predavač i učesnici/e radionice tražili odgovore. U utorak, 16.11.2021. godine, u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održana je prva od tri radionice posvećene obilјežavanju i promociji globalne kampanje „16 dana aktivizma“. Radionice se organizuju u okviru projekta UNIGEM, koji realizuje TPO fondacija u saradnji sa 17 univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

Informativnu radionicu na temu "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", održala je prof.mr Sandra Ivanović, koordinatorica projekta ispred UIS, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 16.11.2021. godine.

>> više

Novembar 2021

SAPERE BiH ZAVRŠNI TOT ZA NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA

Kritičko mišljenje se uči, ali da bi se stekle vještine kritičkog mišljenja važno je imati demokratsko ozračje u kojem svi učesnici imaju slobodu izraziti svoje stavove, argumentirano. Od 12-13.11.2021. godine u Sarajevu je održan završni TOT za grupu nastavnika i nastavnica srednjih škola i univerziteta. Trening su vodile Dragana Koprivica i Elmana Cerić.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - RODNA MOBILNOST I RAZNOLIKOST U TRANSPORTU (UNIVERZITET NOVI SAD)

Na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) u okviru 16 dana aktivizma održane su tri radionice, koje su promovisale pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, kao i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET CRNE GORE

U okviru projeketa UNIGEM - University and Gender Mainstreaming održane su tri radionice na temu rodne ranvopravnosti i rodno zasnovanog nasilja na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNO ZASNOVANO NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA

Rodno zasnovano nasilje nije rijetka pojava u našem društvu. Pronalazimo ga u raznim sferama života, pa tako i u partnerskim vezama. Dana 06.11.2021. u prostorijama amfiteatra Internacionalnog Univerziteta u Travniku održane su dvije radionice na temu „16 dana aktivizma – Zašto je važna ova kampanja“.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – INTERKULTURALNOST

Otvoreni dijalog i sloboda mišljenja su jedni od principa demokratskog društva. Pravo da primimo informaciju, pravo da iznosimo mišljenje i ne budemo osuđivani na osnovu istog su temeljna prava svakog čovjeka. Kroz Sokratove kafee otvoreno, slobodno i argumentovano dijalogiziramo o društveno aktualnim temama. Održan je prvi Sokratov kafe u Vinyl kafiću, u  Mostaru kojim je moderirala doktorica socioloških nauka, Merima Jašarević. Druženju i diskusiji su prisustvovali studenti i studentice Univerziteta ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, a tema je glasila ,,Interkulturalnost“.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: POZIV ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU


Pozivamo studente i studentice, nastavno i administrativno osoblje da sudjeluju u istraživanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. Ovo istraživanje dio je projekta „Uvođenje rodno osviještene politike u visoko obrazovanje / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)“ te je prvi regionalni projekt ove vrste u koji su uključena sveučilišta iz četiri države: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Istraživanje o rodnim pitanjima se provodi među nastavnim i administrativnim osobljem i studentima/studenticama 18 partnerskih sveučilišta iz navedene četiri zemlje. >> VIŠE

Novembar 2021

U ČETVRTAK, 25.11.2021 GODINE, ODRŽANA JE ONLINE PANEL DISKUSIJA NA TEMU “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”


University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekat koji TPO fondacija uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini realizira na 17 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, je u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ panel diskusijom na temu „Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja“ okupio veliki broj zainteresiranih studenata i studentica ali i nastavnog osobla na partnerskim univerzitetima. Panelisti na ovom susretu bili su uvaženi prof. dr Damir Arsenijević, Nikola Vučić sa televizije N1 i Mirza Rastoder, direktor Homework HUB tima. Susret je moderirala gospođa Dženita Zidrum. >> VIŠE

Novembar 2021

Online panel diskusija " Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja"


Danas, 25.11.2021. će se u organizaciji TPO fondacije uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini održati online panel diskusija na temu “Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja” sa početkom u 16:00 sati. Panelisti su uvaženi prof. dr. Damir Arsenijević, Nikola Vučić i Mirza Rastoder. Diskusiju će moderirati gospođa Dženita Zirdum. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže ovom susretu putem sljedećeg linka za Zoom sastanak.: 
https://us06web.zoom.us/j/84194927162?pwd=dHBHbGg2TkQzdGJWVDVZcGVEem5ZUT09

Oktobar 2021

MOJA PRIČA JE VAŽNA – Četiri životne priče


Biti manjina najčešće znači da je osoba nevidljiva, isključena i da se njena/njegova prava ne poštuju. U periodu septembar-oktobar 2021. godine u okviru EUNIC projekta "Moja priča je važna" TPO Fondacija je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije zabilježila četiri priče života koje pokazuju izazove s kojima se svakodnevno suočavaju različite vrste manjina. >> VIŠE

Oktobar 2021

POZIV za prva online FER školu: Feminizam i religija


Imamo li odvažnosti propitivati vlastita uvjerenja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca? >> VIŠE

Oktobar 2021

SVEČANO POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI SA UNIVERZITETIMA U BiH i REGIJI


Regionalna saradnja univerziteta na pitanjima rodne ravnopravnosti je pokazatelje kako se partnerskim radom postižu odlični rezultati. Sistemski pristup u uvođenju rodne ravnopravnosti na univerzitetima će pomoći da akademske institucije budu sigurnije mjesto za sve i bez diskriminacije na rodnoj osnovi.
U okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), TPO fondacija je 06.10. 2021. godine uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u Sarajevu organizirala susret i potpisivanje memoranduma o saradnji između TPO fondacije i 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. >> VIŠE

Avgust 2021

EUNIC Radionica: “Moja priča je važna”


TPO Fondacija je 19.08.2021. u saradnji sa Centrom za interkulturalni dijalog iz Makedonije, udruženjem „Ženske studije i istraživanje“ iz Srbije i nevladinom fondacijom „Institut za socijalne inovacije“ iz Crne Gore organizovala prvu radionicu u okviru pripreme za EUNIC projekat „Moja priča je važna“ koji se sprovodi uz podršku EUNIC partnera (Austrijski kulturni forum, Goethe Institut u BiH i Francuski institut u BiH). Cilj projekta je da kroz umjetnost predstavi ne samo vanjsku sliku manjina u društvu nego i unutarnji značaj njihove borbe protiv diskriminacije koju proživljavaju. >> VIŠE

Juli 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM U SARAJEVU


Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 27.07.2021 posjetila Univerzitet u Sarajevu i u razgovoru sa rektorom univerziteta prof.dr. Rifatom Škrijeljem,  prorektorom prof. dr. Mirzom Dautbašićem i saradnicima Centra za ljudska prava UNSA,  dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juli 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM U BANJA LUCI

TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 12.07.2021 posjetila Univerzitetu Banja Luci i u razgovoru sa prorektorom za kadrovske i materijalne resurse prof.dr. Daliborom Kesićem i direktoricom centra za poduzetništvo i transfer tehnologija mr. sc. Anđelom Pepić dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juni 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM U BIHAĆU

Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 24.06.2021 posjetila Univerzitet u Bihaću i u razgovoru sa prorektoricom Univerziteta prof.dr. Amelom Čolić i prof. dr. Ratkom Kneževićem sa fakulteta zdravstvenih studija,  dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juni 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM SVEUČILIŠTEM U MOSTARU

Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 17.06.2021 posjetila Sveučilište u Mostaru i u razgovoru sa prorektorom univerziteta Prof. dr. sc. Zdenkom Klepićem i dr.sc. Tomislavom Volarićem voditeljem IT centra dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juni 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU

TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 17.06.2021 posjetila Univerzitet Džema Bijedić u mostaru i u razgovoru sa rektorom univerziteta prof.dr. Elvirom Zlomušicom i prorektoricom za nauku i naučno istraživački rad van.prof.dr. Rebekom Kotlo dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava, i kao takva je prepoznata i afirmisana u okviru ovog sporazuma o saradnji. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

April-Juni 2021

PSIHOSOCIJALNO OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA

U vrijeme pandemije psihosocijalna podrška je potrebna svima, a najviše nastavnicima koji su u kratkom periodu morali napraviti prilagodbu za online nastavu. Svaka promjena je stresna, a posebno promjene koje su zahtijevale visok nivo digitalne pismenosti i drugačiji način komunikacije sa djecom i roditeljima koji su također pod stresom zbog ovih promjena i izolacije. TPO Fondacija je stoga omogućila nastavniciima osnovnih i srednjih škola iz pet kantona da u periodu od aprila do juna 2021 godine, u okviru EMIL projekta, pohađaju webinare psihosocijalne podrške.
>> VIŠE

15 Maj 2021

KONKURS ZA POSAO

TPO Fondacija  raspisuje konkurs za tri radna mjesta:
1. Koordinator/ica projekta (dvije pozicije)
2. Projekt asistent/ica projekta (jedna pozicija)
Ukoliko imate tražene kvalifikacije i  želite da se usavršavate i učite, javite nam se do 26.05. 2021. godine. Molimo vas da dostavite svoj  CV i motivaciono pismo isključivo na e-mail kontakt: tpo@tpofond.org. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani na intervju. TPO Fondacija neće kontaktirati kandidate koji ne budu odabrani na ovom konkursu.
>> VIŠE

April 2021

POKRENUT JE PROGRAM PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE ZA NASTAVNIKE BIH

Koliko je važno osvijestiti svoje lične kapacitete, vještine i sposobnosti kada su u pitanju izazovi prouzrokovani pandemijom? Zašto emocije nikada ne smijemo potiskivati i zašto o njima trebamo razgovarati? Bila su ovo neka od pitanja koja smo pokušali odgovoriti tokom prve dvije sesije  od planiranih dvadeset sesija posvećenih nastavnicima programa "Psihosocijalna podrška u suočavanju izazova prouzrokovanim pandemijom". TPO Fondacija je pokrenula program psihosocijalnog osnaživanja nastavnika s ciljem pružanja adekvatne podrške u prevazilaženju izazova pandemije COVID-19. Kroz jednostavne vježbe o promišljanju o vlastitim kapacitetima, učesnici sesija su imali priliku osnažiti svoje emocije i posmatrati izazove pandemije na drugačiji način. Učesnici ovog programa su nastavnici osnovnih i srednjih škola HNK, KS, TZ, ZDK i SBK.
>> VIŠE

April 2021

SAPERE BIH PROGRAM – REALIZACIJA ONLINE FILOZOFSKIH PROPITIVANJA

U periodu od 07. do 09.04.2021. TPO Fondacija je održala tri online susreta sa učesnicima SAPERE BIH programa u okviru kojeg TPO Fondacija održava edukacije za buduće trenere iz P4C – filozofije za djecu s ciljem integracije kritičkog mišljenja kao pristupa u učenju i podučavanju u srednjim školama. Cilj naših online susreta je bio refleksija na realizovane treninge u februaru i planiranje praktičnog dijela edukacije koje učesnici u narednom periodu trebaju realizovati sa svojim učenicima.
>> VIŠE

Mart 2021

ODRŽANA TREĆA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA

Posljednja od tri planirane panel diskusije u organizaciji TPO Fondacije i Britanske ambasade u Sarajevu je realizovana 9. marta 2021. godine. Panel je organizovan u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, kada su učesnici i učesnice ovog panela bili mladi aktivisti i akivistice i mladi političari i političarke lokalnih zajednica u BiH. Panelu je prisustvuvao i posebnu važnost temi rodne ravnopravnosti posvetio ambasador Velike Britanije u Sarajevu, Matthew Field. Uz panelistice Elmaju Bavčić, ispred Misije OSCE-a u BiH i dugogodišnje aktivistice za ljudska prava, Bojanu Trninić, mladi su imali priliku da razgovaraju o filmu Miss Representation koji su imali priliku progledati ranije i razgovarati o temama rodne ravnoprvnosti i uticaju medija na društveni položaj žena. >> VIŠE

Mart 2021

ODRŽANA DRUGA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA

Druga panel diskusija u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, realizovana je u petak 05. marta, 2021. godine. TPO Fondacija je u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu je upriličila program za studente i studentice, kao i profesorice i profesorice univerziteta širom BiH. Skoro 100 učesnika i učesnica su imali/e priliku razgovarati sa zamjenicom ambasadora Velike Britanije u Sarajevu, dr. Ruth Wiseman, kao i sa panelistima, Merimom Jašarević, profesoricom Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, i Nikolom Vučićem, novinarom i aktivistom za ljudska prava.
>> VIŠE

Mart 2021

ODRŽANA PRVA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO Fondacija je u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu pokrenula program za mlade ljude za koje su organizovane panel diskusije na temu rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. U srijedu, 03. marta 2021. godine, orealizovana je prva panel diskusija namijenjena učenicima i učenicama srednjih škola u BiH. Preko 140 učesnica i učesnika se odazvalo ovom panelu kojeg su otvorile zamjenica ambasadora Velike Britanije, dr. Ruth Wiseman i direktorica TPO Fondacije, van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak dok su panelisti bili Una Bejtović i Damir Arsenijević.
>> VIŠE

Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U ZENICI

TPO Fondacije u saradnji s Pedagoškim Zavodom i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona je organizovala treći dvodnevni trening kritičkog propitivanja II ciklusa u sklopu SAPERE BiH programa. Trening je održan u Zenici od 23. do 24. februara 2021. Fokus je bio na 4 vrste mišljenja 4Cs ( kritičko, kreativno, brižno i kolaborativno) kao neizostavni dio kritičkog propitivanja. Treningu su prisustvovali nastavnici iz ZDK i SBK kao i profesori Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, koji su ujedno i začetnici ove metode rada sa studentima na fakultetima. Treneri su bili Dragana Koprivica i Mirza Džananović.
>> VIŠE

Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U MOSTARU


Dvodnevni trening P4C – Filozofijaza djecu u okviru programa SAPERE BIH realizovan je u Mostaru u periodu od 17. do 18. 02. 2021. godine za predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta HNK, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar, te nastavnike koji rade u srednjim školama u HNK. Trening je imao za cilj da oformi grupu eksperata u oblasti razvoja kritičkog mišljenja koja će ujedno činiti i prvu grupu s ciljem obuke nastavnike srednjih škola HNK i integracije metode podučavanja P4C u škole ovog kantona.       
>> VIŠE

Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U SARAJEVU

U okviru programa SAPERE BIH, u periodu od 15. do 16.02.2021. godine realizovan je dvodnevni trening P4C Filozofija za djecu II ciklusa za nastavnike koji rade u srednjim školama Kantona Sarajevo. Cilj programa SAPERE BIH je osnaživanje nastavnika i njihovih kompetencija u oblasti kritičkog mišljenja kao metode rada s učenicima.
Nastavnici Treće, Četvrte i Pete gimnazije, Gimnazije Dobrinja, Maarif Schools of Sarajevo, Srednje ekonomske škole, KŠC Gimnazije te Richmond Park College Sarajevo su bili učesnici drugog ciklusa obuke za unapređenje kritičkog mišljenja.                 
>> VIŠE

Januar 2021

PROMOCIJA KNJIGE I PANEL DISKUSIJA
"Healing and Peacebuilding After War"

TPO Fondacija u saradnji sa Univerzitetom Denver iz Amerike i Inicijativom globalnog inkluzivnog liderstva -SIE, organizira promociju knjige "Healing and Peacebuilding After War" 16.02.2021 u 19:00. Knjiga je proizašla iz Međunarodne konferencije organizirane u Sarajevu 2016. godine na temu: "Trauma, Pamćenje i ozdravljene". Bosanska verzija knjige je dostupna na web stranici TPO Fondacije: Zbornik "Neizliječena trauma"
Promociju mozete pratiti preko ZOOM-a.
Molim vas unaprijed se registrirajte  za Promociju:
                 https://udenver.zoom.us/meeting/register/tZckfuirpz4oHNGxlO36TwlzTKqS1T56a9J8
>> VIŠE

Januar 2021

DVODNEVNI ETOS BALKAN SEMINAR
MODUL III - KULTURA TOLERANCIJE I NENASILJA


Etos tolerancije, nenasilja i otvorenosti prema drugima je posebno važan danas kada kao izazov imamo, ne samo veliki broj konflikta, već i pandemiju koja je dodatno izolirala ljude jedne od drugih. TPO Fondacija je od 23-24-01.2021 održala treći seminar Etos Balkana u saradnji sa kolegama i kolegicama iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Seminar je otvorila i moderirala v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, a voditelji su bili mr.sci Sedžida Hadžić i mr.sci Miroslav Bagara a  gostujući predavač Alen Kristić.

>> VIŠE