Decembar 2021

Kampanja “16 dana aktivizma” obilježena je u Trećoj gimnaziji u Sarajevu

Učenici IV3 razreda JU Treće gimnazije u Sarajevu su zajedno sa profesoricom sociologije Đuldinom Kurtović, obilježili kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“. Učenici su Koristili materijal koji zagovara međusobno poštovanje, uzajamnost, ravnopravnost i toleranciju, i to prije svega, iz djela „Svjetski etos“ i „Graditeljice mira“ (autora Alena Kristića).

>> više

Decembar 2021

Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja” obilježena u Richmond Park International Secondary School-u u Sarajevu

Dana 7.12.2021. godine realizirana je radionica sa učenicima prvog razreda Richmond Park International Secondary School u Sarajevu povodom kampanje "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja". U uvodnom dijelu radionice učenici su izabrali po jedno, prethodno pripremljeno, pitanje vezano za međusobne odnose i poštovanje. Učenici i učenice su kratko razgovarali o ovim pitanjima. Nakon toga su učenici pogledali video snimak čije su autorice i autori članovi radionica scenskih umjetnosti Bošnjačkog omladinskog kulturnog udruženja “Velenje” u saradnji sa Udrugom SOS telefon za žene i djecu - žrtve nasilja.

>> više

Decembar 2021

U okviru Etos inicijative je u osnovnoj školi “Husino” Tuzla održano niz aktivnosti kao dio kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”

Visok stepen prisutnosti nasilja u našem društvu, ali i zastupljenost vršnjačkog i rodno – zasnovanog nasilja pred škole, kao odgojno-obrazovne ustanove, postavlja veoma odgovorne zadaće sa ciljem prevencije ovih pojava. Prevencija nasilja jedan je od ključnih izazova sa kojim se obrazovni sistem suočava stoga su neophodne planirane i koordinirane aktivnosti kako bi se što uspješnije pristupilo ovom problemu.

>> više

Decembar 2021

U Mješovitoj školi za tekstil kožu i dizajn u Sarajevu je u okviru projekta “STOP rodno zasnovanom nasilju“ održano predavanje psihologinje i pedagoginje Almedine – Pašić Muratović na temu: „Budimo odgovorni, prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje”.

Koordinatorice Alma Ahmethodžić i Edita Teparić su u okviru projekta STOP rodno zasnovanom nasilju i diskriminaciji čije aktivnosti se realizuju kroz ETOS inicijativu TPO Fonacije u Sarajevu 23.11.2021. sa početkom u 20:00 sati realizirale predavanje na temu: Budimo odgovorni prijavimo i osudimo rodno zasnovano nasilje.

>> više

Decembar 2021

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja" obilježena je u Gimnaziji Visoko

U Gimnaziji "Visoko" su povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ realizirane dvije radionice sa koordinatoricom i profesoricom Bosanskog jezika i književnosti Razijom Šahinović. Prva radionica je održana u četvrtak 2. decembra sa trećim razredom jezičkog izbornog područja. Učenice i učenici su propitivali temu rodne (ne)ravnopravnosti u jeziku. Kroz opuštenu atmosferu i neformalnu konverzaciju o rodnoj i spolnoj diskriminaciji stavili su akcenat na bosanski jezik, greške pri pisanju u oficijalnim čitankama koje se koriste u školama i brojnim medijskim sadržajima te kroz različita svjetska književna djela ukazali na rodnu i spolnu nejednakost.

>> više

Decembar 2021

U saradnji sa TPO Fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini je u Franjevačkoj klasičnj gimnaziji u Visokom realizirana je kampanja „16 dana aktivizma“

Klasična franjevačka gimnazija se i ove godine pridružila kampanji „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava u preko 1.700 organizacija, u više od 100 država i koja obuhvata važne međunarodne datume koji povezuju žene, nasilje i ljudska prava.U tom kontekstu je u četvrtak 2.12.2021. u Franjevačkoj klasičnoj gimnazijii, pod vodstvom prof. Dragane Koprivica, održana radionica pod nazivom „Rodna neravnopravnost“. Učenici su prvo pogledali film o rodnoj neravnopravnosti, stereotipima i diskriminaciji, a zatim kritički propitivali primjere rodne neravnopravnosti u vlastitoj sredini i šire te razgovarali o društvenim normama i načinu na koji one utječu na generalizaciju rodne neravnopravnosti, ističući važnost obrazovanja u sprečavanju rodne neravnopravnosti.

>> više

Decembar 2021

Kampanja „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ obilježena je u Drugoj gimnaziji u Sarajevu

Pod motom progeldaj kojim TPO fondacija uz podršku Ambasade Ujedinjeno Kraljevstva u Bosni i Hercegovini obilježava “16 dana aktivizma” profesorica Elmana Cerić je sa učenicima IV1 razreda organizirala radionicu s ciljem podizanja svijesti učenika o nasilju i diskriminaciji nad ženama. Učenici su dobili zadatak da u grupama istraže ovu temu i prikupe statističke i druge podatke, koje su potom analizirali i tokom radionice predstavili ostatku razreda. Učenici su imali priliku raspravljati o tome u kojoj mjeri je nasilje nad ženama prisutno i prepoznato u različitim sferama društvenog života - od porodice, medija, politike, obrazovanja i znanosti te koji su uzroci poražavajuće statistike do koje su došli, nudeći potom i vlastita rješenja problema.

>> više

Decembar 2021

Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi – Zlatan Hrnčić

Knjiga Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi namijenjena je stručnoj i naučnoj zajednici, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje imaju cilj doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za planiranje porodice, unapređenju reproduktivnog zdravlja žena i socijalnih politika u Bosni i Hercegovini. U ovom radu se povezuju uzročno-posljedični faktori trudnoće, intimnih partnerskih odnosa, očekivanja društva i definisanje uslova za usklađivanje poslovnog i privatnog okruženja. Stavljen je fokus na prepreke koje imaju žene definisane činjenicom da su one te koje su kroz trudnoću podložne faktorima rizika za nasilne obrasce ponašanja u okviru zdravstvenog sistema, radnih odnosa i intimnih partnerskih odnosa.

>> više

Dec 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU U TUZLI

U sklopu kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a u okviru projekta UNIGEM  grupa studentica i studenata Univerziteta u Tuzli je kroz različite aktivnosti pružila doprinos. Studentice i studenti sa tri fakulteta Univerziteta u Tuzli su osmislili i realizovali aktivnosti

>> više

Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – DIJALOG

Četvrti i ujedno posljednji ovogodišnji Sokratov kafe održan 20. decembra, 2021. U čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, simbolično je završen temom „Dijalog“. U uvodnom dijelu teme, najvažniji problem dijaloga, koji podrazumijeva dolaženje do rješenja putem klasične dijalektike (teze i antiteze), postavljen je kroz odnos različitog korištenja same dijalektike u sokratovskoj ili sofističkoj formi. Kao što su u antička vremena sofisti prouzrokovali probleme zbog svoje retorike, koja nije podlijegala etičkim principima, danas takođe svjedočimo o raznim problemima koji su nastali upravo iz toga što je govor prestao da iskazuje ono što jeste, već postaje izraz neistine, koja sa sobom nosi neki lični interes. Tek kada dijalogu (retorici, odnosno, govorništvu u najširem smislu) vratimo istinitost, moguće je ostvariti jednu zdravu i potrebnu komunikaciju sa drugima.

>> više

Dec 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE NASILJE REZULTAT RODNO NAUČENIH ULOGA?

Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 17. decembra održana je još jedna debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“ koju je vodio kulturolog i vršnjački edukator Elmin Fehrić.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTU NA UNIVERZITETU BANJA LUKA

U okviru projekta UNIGEM (University and gender mainstreaming) studenti/ce Univerziteta u Banja Luci su obilježili kampanju ,,16 dana aktivizma“. Aktivnosti su uključivale održavanje debate, radionice i javne debate na teme: „Rodne ravnopravnosti“ i „Nasilja nad ženama“. Aktivnosti su uključivale učešće: studenata/ica i saradnika/ca banjalučkog Univerziteta, učenika/ca srednjih škola, članova/ica Crvenog krsta Banja Luka i stručnih saradnika/ca institucije Ombudsmena BiH. Glavni cilj aktivnosti bio je detaljnije upoznavanje javnosti sa problemima „rodne ravnopravnosti“ i „nasilja nad ženama“ kroz debatne aktivnosti.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU ZENICA

Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanj - UNIGEM je projekat u kojem su doprinijeli  i studenti/ce Univerziteta u Zenici. Glavni cilj aktivnosti bio je potaknuti zainteresovanost i razgovor o mnogobrojnim problemima koji postoje u široj zajednici, a koji doprinose razvoju rodno zasnovanog nasilja. Povodom kampanje ,,16 dana aktivizma“ studenti/ce su realizovali niz aktivnosti:

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – MOSTOVI ZA BUDUĆNOST

Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 10. decembra održana je debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“. Ovu zanimljivu formu tematskih disusija, kao dio redovnih programsko-nastavnih aktivnosti, i ove akademske godine organiziraju Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici u saradnji sa partnerima/cama iz TPO fondacije Sarajevo. Programska forma „Sokratovi kafei“ je zamišljena kao dijalog između studenata/ica kroz koji slobodno iskazuju svoja mišljenja o aktualnim društvenim temama i problemima koji su, prevashodno povezani sa kulturom i situacijom u Bosni i Hercegovini. Nastavnici/e imaju ulogu moderatora/ica i svojevrsnih uvodničara koji predstavljaju teme o kojima će se razgovarati.

>> više

Decembar 2021

SAPERE BiH: SVEČANA CEREMONIJA DODJELE CERTIFIKATA ZA NASTAVNO OSOBLJE

Kritičko mišljenje je kognitivni proces racionalnog i analitičkog ispitivanja stvarnosti i svijeta, kao jedan način dolaska do istine. Kritičko razmišljanjedjeluje pažljivim pregledom, procjenom i analizom teme ili materije, tako da nakon razmatranja i suprotstavljanja rezultata svojih promatranja primjenjuju objektivno stajalište. Ono je vještina neophodna u 21. stoljeću.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: Studentske aktivnosti na Univerzitetu Džemal Bijedić u Mostaru

U okviru projekta UNIGEM  na Univerzitetu  „Džemal Bijedić“ u Mostaru održana je radionica na temu „Diskriminacija na osnovu rodne pripadnosti“ koja se odvijala u prostorijama Ekonomskog fakulteta. Učešće na radionici je uzelo 20 studenata/ica. Radionicu su održali studenti/ce:  Amina Kotlo, Kenan Pirija, Adnan Potur i Amer Halilović.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU HERCEGOVINA

U okviru University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekta, a povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ studentski zbor Sveučilišta Hercegovina, u suradnji sa TPO fondacijom i uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Bosni i Hercegovini organizirao je studentske aktivnosti u vidu serije interaktivnih radionica i umjetničkog performansa.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI U SARAJEVU - RODNO ZASNOVANO NASILJE

Treći Sokratov kafe, na Internacionalnom Burč univerzitetu, održan je 09. 12. 2021. Još jedan izuzetno uspješan i veoma posjećen kafe, koji je otvoren videom „On okom, a ti kćeri skokom“, kao stimulusom,  posvećenim borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. U tom duhu, učesnici i učesnice kafea su imali priliku da propituju veoma, prisutnu pojavu kojom je facilitirala profesorica Azra Ahmić.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – RODNO ZASNOVANO NASILJE

Učesnici i učesnice su se složili, na posljednjim Sokratovim kafeima u ovoj sezoni, da je nasilje u porastu. Diskusija se kretala u smjeru uzroka nasilničkog ponašanja. Barem kada je ovaj dijalog u pitanju, uzrok je detektiran u bračnim odnosima, ali i u odgojnim modelima koji su u BiH rašireni, a koji njeguju „kulturu šutnje“.

>> više

Decembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Rodna ravnopravnost

U srijedu (8.12.2021) u Coffee Time u Tuzli je održan pretposljednji ovogodišnji Sokratov kafe. Sa facilitatoricom Amelom Jusufović učesnici/e su razgovarali na temu "Rodna ravnopravnost". Pitali su se, između ostalog, koliko je rodna neravnopravnost zapravo naučeno ponašanje, te da li je i u kom obimu rodna ravnopravnost moguća. Učesnici i učesnice su još jednom potvrdili da im je koncept Sokratovih kafea izuzetno zanimljiv, te se raduju budućim sličnim susretima. Opći zaključak susreta je bio da rodna neravnopravnost šteti svima, te da je zadaća svih nas da kroz dijalog i osnaživanje potičemo rodnu ravnopravnost i jednake šanse u svim poljima.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU ISTOČNO SARAJEVO

Umjetnički performans pod nazivom „Žene u muzici“ održan je 06.12.2021 u koncertnoj Sali Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Performans se sastojao iz dva dijela – predavanja i koncerta. U prvom dijelu kroz predavanje, video i audio snimke, prikazano je stvaralaštvo, biografije, okolnosti pod kojima su stvarale i prerasude sa kojima su se susretale znamenite žene kompozitorke (Hildegarda, Klara Šuman, Fani Mendelson, Ljudmila Frajt, Ljubica Marić, Isidora Žebeljan...), kao i poznate operske umjetnice (Marija Kalas). Studenti/ce Muzičke akademije (Azra Halitović, Andrej Gradina i Milena Nikolić) zainteresovali su publiku podacima koji nisu opštepoznati, a govore mnogo o položaju žena u društvu koji se mijenjao kroz različite istorijske i društvene okolnosti, sa osvrtom na muzičku umjetnost.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE MOGUĆ DIJALOG MEĐU NEISTOMIŠLJENICIMA

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i u akademskoj 2021/2022. godini nastavlja uspješnu saradnju sa partnerima iz TPO fondacije iz Sarajeva. Studenti/ce svih godina studija (ukupno 18) učestvovali su u prvoj debatnoj radionici zamišljenoj kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

U okviru UNIGEM (University and gender mainstreaming) projekta održane su tri radionice na SSSTu (Sarajevo School of Science and Technology) za studente i studentice Studija informatike, a u susret kampanji 16 dana aktivizma. Voditeljica prve radionice je bile prof. dr. Jasminka Hasić Telalović, a radionici je psisustvovalo ukupno 64 učesnika/ce.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI U SARAJEVU – RODNA RAVNOPRAVNOST

Nakon vrlo uspješna tri Sokratova kafea, četvrti i ujedno i posljednji Sokratov kafe u ovoj akademskoj godini, na Internacionalnom Burč Univerzitetu u Sarajevu, održan je 16.12.2021. godine i okupio je studentice i studente iz Sarajeva, koje_i su Sokratovom metodom propitivali pitanja vezana za rodnu ravnopravnost.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – DA LI JE MOGUĆ DIJALOG MEĐU NEISTOMIŠLJENICIMA

Odsjek za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici i u akademskoj 2021/2022. godini nastavlja uspješnu saradnju sa partnerima iz TPO fondacije iz Sarajeva. Studenti/ce svih godina studija (ukupno 18) učestvovali su u prvoj debatnoj radionici zamišljenoj kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI ZENICA – MOŽE LI BORBA ZA RODNU RAVNOPRAVNOST POBIJEDITI RODNE STEREOTIPE?

Na Filozofskom fakultetu u Zenici u petak, 3. decembra održana je i druga debatna diskusija u okviru ovogodišnjeg programa „Sokratovi kafei“. Ovu zanimljivu formu tematskih disusija, kao dio redovnih programsko-nastavnih aktivnosti, i ove akademske godine organiziraju Kulturalne studije Univerziteta u Zenici u saradnji sa partnerima iz TPO fondacije Sarajevo. „Sokratovi kafei“ su zamišljeni kao prostor za slobodnu razmjenu mišljenja o temama koje se direktno tiču mladih u Bosni i Hercegovini.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO - INTERKULTURALNOST

Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti. Kafeom je facilitirao assist. Adem Olovčić, a diskutovalo se o migrantskoj krizi i migrantima općenito iz perspektive interkulturalnosti.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – INTERKULTURALNOST

Na drugom Sokratovom kafeu 06. decembra, 2021. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banja Luci razgovaralo se o konceptu interkulturalnosti. Učesnici su se ukratko upoznali sa historijskim promjenama koje su vodile ka novom konceptu društvenog djelovanja koji postaje nužnost.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA – RODNO ZASNOVANO NASILJE

Tema trećeg ovogodišnjeg Sokratovog kafea u Banja Luci nosila je naziv ,,Rodno zasnovano nasilje“. Kafe je održan 13. decembra, 2021. u čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, a moderirala je Andrea Slijepčević, apsolventkinja s Odsjeka za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Banjoj Luci.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI TUZLA – RODNO ZASNOVANO NASILJE

Posljednji ovogodišnji Sokratov kafe u Tuzli je održan 13.12.2021, u kafiću Galerija Mandžić a na kojem se sa facilitatoricom Dinom Bajrektarević razgovaralo na temu “Rodno zasnovano nasilje”.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – INTERKULTURALNOST

Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti.

>> više

Decembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – INTERKULTURALNOST

Drugi po redu Sokratov kafe u akademskoj 2021/2022. godini, je održan u četvrtak, 02.12.2021. godine na Internacionalnom Burch univerzitetu, a pod pokroviteljstvom TPO fondacije iz Sarajeva. Još jedan nevjerovatno dinamičan i interesantan dijalog, okupio je i ovoga puta studente i studentice, ali i nekolicinu profesora za Univerziteta, koji su raspravljali na temu interkulturalnosti.

>> više

Novembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Interkulturalnost

Na prvom ovogodišnjem Sokratovom kafeu u Tuzli održanom 17.11.2021., diskutovalo se na temu ‘Interkulturalnost’. Kvalitetu dijaloga na Sokratovom kafeu doprinijeli su, pored facilitiranja facilitatorice Amele Jusufović, iskustva dugogodišnjih volontera u radu sa osobama u tranzitu, kao i iskustva naših sagovornika iz Pakistana i Palestine.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI SARAJEVO – DIJALOG

Da li je govor mržnje, sloboda govora – pitanje je koje su Sokratovskom metodom propitivali studenti i studentice Internacionalnog Burch univerziteta u Sarajevu.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU NOVI SAD

Na Univerzitetu u Novom Sadu, studenti_ce su organizovali tri javne tribine. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM), a povodom kampanje „16 dana aktivizma“.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SVEUČILIŠTE U MOSTARU

Radionica na temu Informiranje i upoznavanje s kampanjom 16 dana aktivizma održana je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru 22.11. 2021. Na radionici je sudjelovalo 30 studenata/ica psihologije, od kojih je 4 iskazalo interes za aktivnim uključivanjem u projekt.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – RODNA RAVNOPRAVNOST: ŠTA JE NAMA NAŠA BORBA DALA?

Na predposljednjem susretu Sokratovi kafea 29.11.2021., uz sjajno fascilitiranje Elme Hadžić, studentice I ciklusa studija Psihologija i sociologija sa Nastavničkog fakulteta Mostar obrađivala se tema Rodne ravnopravnosti. Ukupno je učestvovalo 12 studenata i studentica, a susret se održao u Vinyl kafiću Mostar.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI BANJA LUKA –RODNA RAVNOPRAVNOST

Sokratov kafe na temu Rodne ravnopravnosti održan je u ponedjeljak, 29. novembra 2021. godine u čitaonici Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. 

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - LJUDSKA PRAVA, RODNA RAVNOPRAVNOST I GRAĐANSKI AKTIVIZAM (UNIVERZITET DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU)

Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju, organizovali su za studente/studentice Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru radionice “Ljudska prava, rodna ravnopravnost i građanski aktivizam” u petak, 26.11.2021. godine od 10:15 do 13:00 sati u Informatičkoj sali na Ekonomskom fakuletu Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

>> više

Novembar 2021

PANEL DISKUSIJA NA TEMU “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”

University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekat koji TPO fondacija uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini realizira na 17 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, je u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ panel diskusijom na temu „Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja“ okupio veliki broj zainteresiranih studenata i studentica ali i nastavnog osobla na partnerskim univerzitetima.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SMJERNICE ZA PREVENCIJU SEKSUALNO I RODNO ZASNOVANOG UZNEMIRAVANJA (UNIVERZITET BANJA LUKA)

Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci u okviru projekta UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) organizovao je treću po redu radionicu usmjerenu ka promociji obilježavanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - EKONOMSKO OBITELJSKO NASILJE NAD ŽENAMA: PREŠUĆENI FENOMEN (UNIVERZITET U ZAGREBU)

Postoje različiti oblici rodno uvjetovanog nasilja: fizičko, psihičko, seksualno i ekonomsko nasilje. Procjenjuje se da svaka treća žena u svijetu trpi neki oblik nasilja i to često od osobe iz svoje bliske okoline, najčešće partnera. Takva ponašanja predstavljaju ne samo kršenja prava zlostavljanih žena, već prekršaj i kazneno djelo. Fenomen ekonomskog nasilja nad ženama od strane njihovih intimnih partnera jedan je od najmanje istraživanog oblika nasilja nad ženama u obitelji, ali i u intimnim vezama općenito. Drugu Radionicu za studente Pravnog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u okviru priprema za kampanju “16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja” 23. studenoga 2021. održala je doc.dr.sc. Ksenija Klasnić na temu "Ekonomsko obiteljsko nasilje nad ženama: prešućeni fenomen".

>> više

Novembar 2021

Sokratovi Kafei Tuzla – Dijalog

Svaki ljudski pokret, izraz lica, položaj tijela i slično predstavlja na određeni način komunikaciju, pa tako je i „nekomuniciranje“ zapravo jedan oblik komuniciranja. Kroz kvalitetnu komunikaciju možemo razumijevati ljudske potrebe, izbjegavati sukobe, aktivno slušati, jasno poslati poruku, motivisati druge za razgovor. Odnosno, dijalog je neizostavan dio svakog kvalitetnog odnosa.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNA RAVNOPRAVNOST IZ PERSPEKTIVE ŽENA SA INVALIDITETOM (UNIVERZITET U TUZLI)

Dana 18.11.2021. godine na Univerzitetu u Tuzli održana je radionica pod nazivom: “Rodna ravnopravnost iz perspektive žena sa invaliditetom” u okviru aktivnosti: „16 dana aktivizma – zašto je važna ova kampanja”, Projekat “University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)”.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNI ASPEKT U ISTRAŽIVANJU (UNIVERZITET NOVI SAD)

Treću radionicu NA Univerzitetu u Novom Sadu je održala doc. dr. Karolina Lendak-Kabok 19.11.2021. godine, pod naslovom Rodni aspekt u istraživanju. Predavanje je bilo namenjeno studentima koji još nisu upoznati sa pitanjima rodnih razlika u istraživanju i nauci. Isto se sajstojalo iz tri dijela: uvođenje pojma roda, intersekcionalnost kao teorija i metoda istraživanja i značaj roda u istraživanju. U prvom dijelu studenti/ce su se upoznale sa različitim definicijama roda, sa naglaskom na definiciji roda Evropske komisije. U drugom dijelu upoznali su se sa konceptom intersekcionalnosti i značajom ove teorije u rodnim studijama i istraživanjima.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINISTIČKE PRAVNE TEORIJE (UNIVERZITET U SARAJEVU)

Treću Zoom radionicu održala je 19. novembra 2021. godine prof. dr. Amila Ždralović sa Pravnog fakulteta u Sarajevu pod naslovom “Feminističke pravne teorije”. Na predavanju se govorilo o feminističkim teorijama prava. Na samom predavanju su se pokušali definasati ključni sporovi, pozicionirati različita stajališta i skicirati razvoj ideje kroz uvijek tek djelomično osvajanje prava. U diskusiji se razgovaralo o tome šta za učesnice/ke znači "biti feministkinja/feminista", koliko su se danas stvari promijenile i koji su ključni problemi savremenog bh.društva.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (2)

Drugu po redu radionicu u okviru projekta UNIversity and Gender Mainstreamign (UNIGEM) održala je dr. Milica Kovač Orlandić, 19.11.2021. godine, na Univerzitet Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (3)

Treću po redu radionicu u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming, a u susret kampanji 16 dana aktivizma, održala je dr. Nikoleta Đukanović, 19.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

Od redovnih se političkih procesa očekuje i da kontinuirano djeluju na ispravljanju svih nejednakosti, pa i onih rodnih. Činjenica je ipak da djelovanje predstavničkih tijela u tom pogledu može patiti od slabosti i slijepih mjesta, uslijed kojih se položaj ranjivih i neravnopravnih može dodatno pogoršati.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – PRAVNI FAKULTET (PALE) UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

Na Pravnom fakultetu na Palama, 19.11.2021. godine održano je predavanje za studente i studentice o značaju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti u savremenom društvu. Predavanje je održao prof.dr Goran Marković, dekan Pravnog fakulteta i član Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prisustvovalo je blizu pedeset studenata i studentica Pravnog i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Iako je planirano da traje 45 minuta, predavanje je trajalo 70 minuta, zbog velike zainteresovanosti studenata koji su aktivno učestvovali tokom radionice, postavljali pitanja i iznosili svoja mišljenja, koja su veoma inspirativna za mlade ljude koji se dosad nisu sistematski bavili ovom temom.

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNO-ZASNOVANO NASILJE: KONCEPT, DEFINICIJE, STATISTIKA I POLITIKE (UNIVERZITET NOVI SAD)

Drugu radionicu NA Univerzitetu u Novom Sadu je održala dr. Zorana Antnonijević, pod naslovom: Rodno-zasnovano nasilje: koncept, definicije, statistika i politike. Dr Antnonijević je objasnila kako je nasilje je globalni fenomen. Skoro pola miliona ljudi na svetu se svakog minuta nalazi u situaciji stvarnog ili potencijalnog nasilja. I svaka od ovih manifestacija nasilja ima svoju rodnu dimenziju.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (1)

Cilj prve radionice u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming  bio je predstavljanje UNIGEM projekta studentima različitih univerzitetskih jedinica i studijskih programa, kao i organizacija, osmišljavanje i priprema studenata za aktivnosti koje će sprovoditi u okviru kampanje “16 dana aktivizma”. Radionicu je održala doc. dr Nela Milošević 18.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA

Koliko studenti i studentice poznaju svoja prava? Imaju li žene i muškarci jednaka prava i u kojim društvenim oblastima? Gdje je granica između nasilja i nenasilja? Na ova i druga pitanja student/ce Sveučilišta Hercegovina 20.11.2021., su tražili odgovore uz predvođenje dr.sc. Martine Primorac, dr.sc. Drage Martinović, mr.sc. Marka-Antonia Brkić i dr.sc. Nataše Šantić. Na svakoj od radionica bile su prisutne grupe od 30+ studenata/ica.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET DONJA GORICA (1)

Cilj prve radionice u okviru projekta UNIversity Gender and Mainstreaming  bio je predstavljanje UNIGEM projekta studentima različitih univerzitetskih jedinica i studijskih programa, kao i organizacija, osmišljavanje i priprema studenata za aktivnosti koje će sprovoditi u okviru kampanje “16 dana aktivizma”. Radionicu je održala doc. dr Nela Milošević 18.11.2021. godine na Univerzitetu Donja Gorica, Podgorica, Crna Gora.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FAKULTET POSLOVNE EKONOMIJE (BIJELJINA) UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

Predavanje na temu "Zašto je rodna ravnopravnost korisna za sve" održana je 18.11.2021. na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini. Prisutnim studentima kampanju "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja " predstavio je član Savjetodavnog odbora Kancelarije za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Istočnom Sarajevu, prof.dr Srđan Lalić. Studentima se obratila dekanica prof.dr Vesna Petrović, a predavanje je održala Anja Rajak, viša asistentica na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINIZACIJA SIROMAŠTVA (UNIVERZITET U SARAJEVU)

Drugu Zoom radionicu odražala je 17. novembra 2021. godine prof. dr. Valida Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom “Feminizacija siromaštva”. Prof. Repovac Nikšić zapaža da unazad par godina, radovi studentica i studenata Fakulteta političkih nauka se sve više bave diskriminacijom, nejednakostima u društvu, te posebno nejednakostima proizvedenim socio-ekonomskim faktorima. O feminizaciji siromaštva i nejednakostima na žalost nije dovoljno govoriti samo u okviru dva predmeta koja postoje na Fakultetu političkih nauka, i to na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za socijalni rad.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – FEMINIZACIJA SIROMAŠTVA (UNIVERZITET U SARAJEVU)

Drugu Zoom radionicu odražala je 17. novembra 2021. godine prof. dr. Valida Repovac Nikšić sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, pod naslovom “Feminizacija siromaštva”. Prof. Repovac Nikšić zapaža da unazad par godina, radovi studentica i studenata Fakulteta političkih nauka se sve više bave diskriminacijom, nejednakostima u društvu, te posebno nejednakostima proizvedenim socio-ekonomskim faktorima. O feminizaciji siromaštva i nejednakostima na žalost nije dovoljno govoriti samo u okviru dva predmeta koja postoje na Fakultetu političkih nauka, i to na Odsjeku za sociologiju i Odsjeku za socijalni rad.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – DIJALOG

Kvalitetna komunikacija je ključ međuljudskih odnosa. ,,Nemoguće je ne komunicirati“ glasi jedan od aksioma teorije ljudske komunikacije koju je opisao psiholog Paul Watzlawick. Kroz Sokratove kafee dijalogiziramo, argumentiramo i rastemo razmjenjujući stavove i mišljenja. Tema drugog po redu Sokratovog kafea u Mostaru bila je ,,Dijalog“.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – IMPLICITNA PRISTRASNOST I STEREOTIPI

O izazovima suzbijanja stereotipa i predrasuda govori i čuveni citat Alberta Einsteina ,,Puno je teže razbiti predrasudu nego atom“. Stoga je diskusija o ovoj temi od iznimnog značaja. Prof. dr. Jasna Kovačević, u ponedjeljak, 15. novembra 2021. Godine, održala je prvu od tri Zoom radionice za studente i studentice Univerziteta u Sarajevu, a povodom obilježavanja globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET U BIHAĆU

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama koji se obilježava 25. novembra, na Univerzitetu u Bihaću su dana 17.11.2021. godine realizirane tri radionice u okviru kampanje "16 dana aktivizma". Tom prilikom su problematizirane teme poput:

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET U BANJA LUCI

Šta je rod, a šta spol? Kako tumačimo biološke karakteristike koje su nam date, a kako one društveno nametnute? Koliko se u ovim oblastima pojavljuju stereotipi i predrasude?; su samo od nekih pitanja na koja su predavač i učesnici/e radionice tražili odgovore. U utorak, 16.11.2021. godine, u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci održana je prva od tri radionice posvećene obilјežavanju i promociji globalne kampanje „16 dana aktivizma“. Radionice se organizuju u okviru projekta UNIGEM, koji realizuje TPO fondacija u saradnji sa 17 univerziteta iz BiH, Srbije, Hrvatske i Crne Gore, uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u BiH.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET ISTOČNO SARAJEVO

Informativnu radionicu na temu "16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja", održala je prof.mr Sandra Ivanović, koordinatorica projekta ispred UIS, na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu 16.11.2021. godine.

>> više

Novembar 2021

SAPERE BiH ZAVRŠNI TOT ZA NASTAVNIKE SREDNJIH ŠKOLA

Kritičko mišljenje se uči, ali da bi se stekle vještine kritičkog mišljenja važno je imati demokratsko ozračje u kojem svi učesnici imaju slobodu izraziti svoje stavove, argumentirano. Od 12-13.11.2021. godine u Sarajevu je održan završni TOT za grupu nastavnika i nastavnica srednjih škola i univerziteta. Trening su vodile Dragana Koprivica i Elmana Cerić.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA - RODNA MOBILNOST I RAZNOLIKOST U TRANSPORTU (UNIVERZITET NOVI SAD)

Na Univerzitetu u Novom Sadu (UNS) u okviru 16 dana aktivizma održane su tri radionice, koje su promovisale pitanja iz oblasti rodne ravnopravnosti, kao i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – UNIVERZITET CRNE GORE

U okviru projeketa UNIGEM - University and Gender Mainstreaming održane su tri radionice na temu rodne ranvopravnosti i rodno zasnovanog nasilja na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

>> više

Novembar 2021

UNIGEM: 16 DANA AKTIVIZMA – RODNO ZASNOVANO NASILJE U PARTNERSKIM VEZAMA

Rodno zasnovano nasilje nije rijetka pojava u našem društvu. Pronalazimo ga u raznim sferama života, pa tako i u partnerskim vezama. Dana 06.11.2021. u prostorijama amfiteatra Internacionalnog Univerziteta u Travniku održane su dvije radionice na temu „16 dana aktivizma – Zašto je važna ova kampanja“.

>> više

Novembar 2021

SOKRATOVI KAFEI MOSTAR – INTERKULTURALNOST

Otvoreni dijalog i sloboda mišljenja su jedni od principa demokratskog društva. Pravo da primimo informaciju, pravo da iznosimo mišljenje i ne budemo osuđivani na osnovu istog su temeljna prava svakog čovjeka. Kroz Sokratove kafee otvoreno, slobodno i argumentovano dijalogiziramo o društveno aktualnim temama. Održan je prvi Sokratov kafe u Vinyl kafiću, u  Mostaru kojim je moderirala doktorica socioloških nauka, Merima Jašarević. Druženju i diskusiji su prisustvovali studenti i studentice Univerziteta ,,Džemal Bijedić“ u Mostaru, a tema je glasila ,,Interkulturalnost“.

>> više

Decembar 2021

UNIGEM: POZIV ZA SUDJELOVANJE U ISTRAŽIVANJU


Pozivamo studente i studentice, nastavno i administrativno osoblje da sudjeluju u istraživanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. Ovo istraživanje dio je projekta „Uvođenje rodno osviještene politike u visoko obrazovanje / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)“ te je prvi regionalni projekt ove vrste u koji su uključena sveučilišta iz četiri države: Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija i Crna Gora. Istraživanje o rodnim pitanjima se provodi među nastavnim i administrativnim osobljem i studentima/studenticama 18 partnerskih sveučilišta iz navedene četiri zemlje. >> VIŠE

Novembar 2021

U ČETVRTAK, 25.11.2021 GODINE, ODRŽANA JE ONLINE PANEL DISKUSIJA NA TEMU “MUŠKARCI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA”


University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) projekat koji TPO fondacija uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini realizira na 17 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, je u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ panel diskusijom na temu „Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja“ okupio veliki broj zainteresiranih studenata i studentica ali i nastavnog osobla na partnerskim univerzitetima. Panelisti na ovom susretu bili su uvaženi prof. dr Damir Arsenijević, Nikola Vučić sa televizije N1 i Mirza Rastoder, direktor Homework HUB tima. Susret je moderirala gospođa Dženita Zidrum. >> VIŠE

Novembar 2021

Online panel diskusija " Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja"


Danas, 25.11.2021. će se u organizaciji TPO fondacije uz podršku Ambasade Velike Britanije u Bosni i Hercegovini održati online panel diskusija na temu “Muškarci protiv rodno zasnovanog nasilja” sa početkom u 16:00 sati. Panelisti su uvaženi prof. dr. Damir Arsenijević, Nikola Vučić i Mirza Rastoder. Diskusiju će moderirati gospođa Dženita Zirdum. Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže ovom susretu putem sljedećeg linka za Zoom sastanak.: 
https://us06web.zoom.us/j/84194927162?pwd=dHBHbGg2TkQzdGJWVDVZcGVEem5ZUT09

Oktobar 2021

MOJA PRIČA JE VAŽNA – Četiri životne priče


Biti manjina najčešće znači da je osoba nevidljiva, isključena i da se njena/njegova prava ne poštuju. U periodu septembar-oktobar 2021. godine u okviru EUNIC projekta "Moja priča je važna" TPO Fondacija je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije zabilježila četiri priče života koje pokazuju izazove s kojima se svakodnevno suočavaju različite vrste manjina. >> VIŠE

Oktobar 2021

POZIV za prva online FER školu: Feminizam i religija


Imamo li odvažnosti propitivati vlastita uvjerenja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca? >> VIŠE

Oktobar 2021

SVEČANO POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI SA UNIVERZITETIMA U BiH i REGIJI


Regionalna saradnja univerziteta na pitanjima rodne ravnopravnosti je pokazatelje kako se partnerskim radom postižu odlični rezultati. Sistemski pristup u uvođenju rodne ravnopravnosti na univerzitetima će pomoći da akademske institucije budu sigurnije mjesto za sve i bez diskriminacije na rodnoj osnovi.
U okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), TPO fondacija je 06.10. 2021. godine uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u Sarajevu organizirala susret i potpisivanje memoranduma o saradnji između TPO fondacije i 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. >> VIŠE

Avgust 2021

EUNIC Radionica: “Moja priča je važna”


TPO Fondacija je 19.08.2021. u saradnji sa Centrom za interkulturalni dijalog iz Makedonije, udruženjem „Ženske studije i istraživanje“ iz Srbije i nevladinom fondacijom „Institut za socijalne inovacije“ iz Crne Gore organizovala prvu radionicu u okviru pripreme za EUNIC projekat „Moja priča je važna“ koji se sprovodi uz podršku EUNIC partnera (Austrijski kulturni forum, Goethe Institut u BiH i Francuski institut u BiH). Cilj projekta je da kroz umjetnost predstavi ne samo vanjsku sliku manjina u društvu nego i unutarnji značaj njihove borbe protiv diskriminacije koju proživljavaju. >> VIŠE

Juli 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM U SARAJEVU


Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 27.07.2021 posjetila Univerzitet u Sarajevu i u razgovoru sa rektorom univerziteta prof.dr. Rifatom Škrijeljem,  prorektorom prof. dr. Mirzom Dautbašićem i saradnicima Centra za ljudska prava UNSA,  dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juli 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM U BANJA LUCI

TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 12.07.2021 posjetila Univerzitetu Banja Luci i u razgovoru sa prorektorom za kadrovske i materijalne resurse prof.dr. Daliborom Kesićem i direktoricom centra za poduzetništvo i transfer tehnologija mr. sc. Anđelom Pepić dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juni 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM U BIHAĆU

Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 24.06.2021 posjetila Univerzitet u Bihaću i u razgovoru sa prorektoricom Univerziteta prof.dr. Amelom Čolić i prof. dr. Ratkom Kneževićem sa fakulteta zdravstvenih studija,  dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juni 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM SVEUČILIŠTEM U MOSTARU

Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava. TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 17.06.2021 posjetila Sveučilište u Mostaru i u razgovoru sa prorektorom univerziteta Prof. dr. sc. Zdenkom Klepićem i dr.sc. Tomislavom Volarićem voditeljem IT centra dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

Juni 2021

SARADNJA SA UNIVERZITETOM DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU

TPO Fondacija je uz podršku Ambasade Velike Britanije, dana 17.06.2021 posjetila Univerzitet Džema Bijedić u mostaru i u razgovoru sa rektorom univerziteta prof.dr. Elvirom Zlomušicom i prorektoricom za nauku i naučno istraživački rad van.prof.dr. Rebekom Kotlo dogovorila saradnju na projektu Gender mainstreaminga na univerzitetima. Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju važan je korak u približavanju standardima EU u oblasti ljudskih prava, i kao takva je prepoznata i afirmisana u okviru ovog sporazuma o saradnji. Dr. Ruth Wiseman, zamjenica Ambasadora je predvodila ove razgovore.

April-Juni 2021

PSIHOSOCIJALNO OSNAŽIVANJE NASTAVNIKA

U vrijeme pandemije psihosocijalna podrška je potrebna svima, a najviše nastavnicima koji su u kratkom periodu morali napraviti prilagodbu za online nastavu. Svaka promjena je stresna, a posebno promjene koje su zahtijevale visok nivo digitalne pismenosti i drugačiji način komunikacije sa djecom i roditeljima koji su također pod stresom zbog ovih promjena i izolacije. TPO Fondacija je stoga omogućila nastavniciima osnovnih i srednjih škola iz pet kantona da u periodu od aprila do juna 2021 godine, u okviru EMIL projekta, pohađaju webinare psihosocijalne podrške.
>> VIŠE

15 Maj 2021

KONKURS ZA POSAO

TPO Fondacija  raspisuje konkurs za tri radna mjesta:
1. Koordinator/ica projekta (dvije pozicije)
2. Projekt asistent/ica projekta (jedna pozicija)
Ukoliko imate tražene kvalifikacije i  želite da se usavršavate i učite, javite nam se do 26.05. 2021. godine. Molimo vas da dostavite svoj  CV i motivaciono pismo isključivo na e-mail kontakt: tpo@tpofond.org. Odabrani kandidati/kinje će biti pozvani na intervju. TPO Fondacija neće kontaktirati kandidate koji ne budu odabrani na ovom konkursu.
>> VIŠE

April 2021

POKRENUT JE PROGRAM PSIHOSOCIJALNE PODRŠKE ZA NASTAVNIKE BIH

Koliko je važno osvijestiti svoje lične kapacitete, vještine i sposobnosti kada su u pitanju izazovi prouzrokovani pandemijom? Zašto emocije nikada ne smijemo potiskivati i zašto o njima trebamo razgovarati? Bila su ovo neka od pitanja koja smo pokušali odgovoriti tokom prve dvije sesije  od planiranih dvadeset sesija posvećenih nastavnicima programa "Psihosocijalna podrška u suočavanju izazova prouzrokovanim pandemijom". TPO Fondacija je pokrenula program psihosocijalnog osnaživanja nastavnika s ciljem pružanja adekvatne podrške u prevazilaženju izazova pandemije COVID-19. Kroz jednostavne vježbe o promišljanju o vlastitim kapacitetima, učesnici sesija su imali priliku osnažiti svoje emocije i posmatrati izazove pandemije na drugačiji način. Učesnici ovog programa su nastavnici osnovnih i srednjih škola HNK, KS, TZ, ZDK i SBK.
>> VIŠE

April 2021

SAPERE BIH PROGRAM – REALIZACIJA ONLINE FILOZOFSKIH PROPITIVANJA

U periodu od 07. do 09.04.2021. TPO Fondacija je održala tri online susreta sa učesnicima SAPERE BIH programa u okviru kojeg TPO Fondacija održava edukacije za buduće trenere iz P4C – filozofije za djecu s ciljem integracije kritičkog mišljenja kao pristupa u učenju i podučavanju u srednjim školama. Cilj naših online susreta je bio refleksija na realizovane treninge u februaru i planiranje praktičnog dijela edukacije koje učesnici u narednom periodu trebaju realizovati sa svojim učenicima.
>> VIŠE

Mart 2021

ODRŽANA TREĆA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA

Posljednja od tri planirane panel diskusije u organizaciji TPO Fondacije i Britanske ambasade u Sarajevu je realizovana 9. marta 2021. godine. Panel je organizovan u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, kada su učesnici i učesnice ovog panela bili mladi aktivisti i akivistice i mladi političari i političarke lokalnih zajednica u BiH. Panelu je prisustvuvao i posebnu važnost temi rodne ravnopravnosti posvetio ambasador Velike Britanije u Sarajevu, Matthew Field. Uz panelistice Elmaju Bavčić, ispred Misije OSCE-a u BiH i dugogodišnje aktivistice za ljudska prava, Bojanu Trninić, mladi su imali priliku da razgovaraju o filmu Miss Representation koji su imali priliku progledati ranije i razgovarati o temama rodne ravnoprvnosti i uticaju medija na društveni položaj žena. >> VIŠE

Mart 2021

ODRŽANA DRUGA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA

Druga panel diskusija u okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, realizovana je u petak 05. marta, 2021. godine. TPO Fondacija je u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu je upriličila program za studente i studentice, kao i profesorice i profesorice univerziteta širom BiH. Skoro 100 učesnika i učesnica su imali/e priliku razgovarati sa zamjenicom ambasadora Velike Britanije u Sarajevu, dr. Ruth Wiseman, kao i sa panelistima, Merimom Jašarević, profesoricom Nastavničkog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, i Nikolom Vučićem, novinarom i aktivistom za ljudska prava.
>> VIŠE

Mart 2021

ODRŽANA PRVA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA

U okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO Fondacija je u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu pokrenula program za mlade ljude za koje su organizovane panel diskusije na temu rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. U srijedu, 03. marta 2021. godine, orealizovana je prva panel diskusija namijenjena učenicima i učenicama srednjih škola u BiH. Preko 140 učesnica i učesnika se odazvalo ovom panelu kojeg su otvorile zamjenica ambasadora Velike Britanije, dr. Ruth Wiseman i direktorica TPO Fondacije, van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak dok su panelisti bili Una Bejtović i Damir Arsenijević.
>> VIŠE

Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U ZENICI

TPO Fondacije u saradnji s Pedagoškim Zavodom i Ministarstvom za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona je organizovala treći dvodnevni trening kritičkog propitivanja II ciklusa u sklopu SAPERE BiH programa. Trening je održan u Zenici od 23. do 24. februara 2021. Fokus je bio na 4 vrste mišljenja 4Cs ( kritičko, kreativno, brižno i kolaborativno) kao neizostavni dio kritičkog propitivanja. Treningu su prisustvovali nastavnici iz ZDK i SBK kao i profesori Filozofskog fakulteta iz Banja Luke, koji su ujedno i začetnici ove metode rada sa studentima na fakultetima. Treneri su bili Dragana Koprivica i Mirza Džananović.
>> VIŠE

Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U MOSTARU


Dvodnevni trening P4C – Filozofijaza djecu u okviru programa SAPERE BIH realizovan je u Mostaru u periodu od 17. do 18. 02. 2021. godine za predstavnike Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sporta HNK, Pedagoškog zavoda i Zavoda za školstvo Mostar, te nastavnike koji rade u srednjim školama u HNK. Trening je imao za cilj da oformi grupu eksperata u oblasti razvoja kritičkog mišljenja koja će ujedno činiti i prvu grupu s ciljem obuke nastavnike srednjih škola HNK i integracije metode podučavanja P4C u škole ovog kantona.       
>> VIŠE

Februar 2021

"FILOZOFIJA ZA DJECU P4C " - II CIKLUS OBUKE ZA NASTAVNIKE
REALIZOVAN U SARAJEVU

U okviru programa SAPERE BIH, u periodu od 15. do 16.02.2021. godine realizovan je dvodnevni trening P4C Filozofija za djecu II ciklusa za nastavnike koji rade u srednjim školama Kantona Sarajevo. Cilj programa SAPERE BIH je osnaživanje nastavnika i njihovih kompetencija u oblasti kritičkog mišljenja kao metode rada s učenicima.
Nastavnici Treće, Četvrte i Pete gimnazije, Gimnazije Dobrinja, Maarif Schools of Sarajevo, Srednje ekonomske škole, KŠC Gimnazije te Richmond Park College Sarajevo su bili učesnici drugog ciklusa obuke za unapređenje kritičkog mišljenja.                 
>> VIŠE

Januar 2021

PROMOCIJA KNJIGE I PANEL DISKUSIJA
"Healing and Peacebuilding After War"

TPO Fondacija u saradnji sa Univerzitetom Denver iz Amerike i Inicijativom globalnog inkluzivnog liderstva -SIE, organizira promociju knjige "Healing and Peacebuilding After War" 16.02.2021 u 19:00. Knjiga je proizašla iz Međunarodne konferencije organizirane u Sarajevu 2016. godine na temu: "Trauma, Pamćenje i ozdravljene". Bosanska verzija knjige je dostupna na web stranici TPO Fondacije: Zbornik "Neizliječena trauma"
Promociju mozete pratiti preko ZOOM-a.
Molim vas unaprijed se registrirajte  za Promociju:
                 https://udenver.zoom.us/meeting/register/tZckfuirpz4oHNGxlO36TwlzTKqS1T56a9J8
>> VIŠE

Januar 2021

DVODNEVNI ETOS BALKAN SEMINAR
MODUL III - KULTURA TOLERANCIJE I NENASILJA


Etos tolerancije, nenasilja i otvorenosti prema drugima je posebno važan danas kada kao izazov imamo, ne samo veliki broj konflikta, već i pandemiju koja je dodatno izolirala ljude jedne od drugih. TPO Fondacija je od 23-24-01.2021 održala treći seminar Etos Balkana u saradnji sa kolegama i kolegicama iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Seminar je otvorila i moderirala v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, a voditelji su bili mr.sci Sedžida Hadžić i mr.sci Miroslav Bagara a  gostujući predavač Alen Kristić.

>> VIŠE

Decembar 2020

GENDER MAINSTREAMING U OBRAZOVANJU - DRUGA OBUKA ZA
NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO


OSCE i TPO Fondacija su nastavile mainstreamingu obuku nastavnika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo koju su 23.12. 2020. vodile v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak i mr.sci. Melika Šahinović. Sadržaj obuke je bio usmjeren na konkretnu zadatke integriranja gender mainstreaminga u ključne dijelove kurikuluma, vodeći računa o materijalni i simboličkim izvorima, razini učešća, i prepoznavanju, odnosno evaluaciji.


Decembar 2020

P4C – FILOZOFIJA ZA DJECU: METODE UČENJA I PODUČAVANJA
ZA UNAPREĐENJE KRITIČKOG MIŠLJENJA

Priručnik za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola "P4C – FILOZOFIJA ZA DJECU: Metode učenja I podučavanja za unapređenje kritičkog mišljenja" autorica Elmane Cerić i Melike Šahinović i autora Seada S. Fetahagić je proizašao iz programa SAPERE BIH koji promovira i afirmiše filozofiju za djecu kao metodu i pristup u učenju i podučavanju, s ciljem razvoja vještina mišljenja, komunikacije, kao i izgradnje samopouzdanja i unapređenja cjelokupne ličnosti. P4C ili Filozofija za djecu koju je razvio Matthew Lipman, temelji se na sokratovskoj metodi propitivanja i konceptu "zajednice filozofskog propitivanja" (Community of Philosophical Inquiry) Johna Deweya. Filozofija za djecu je metoda propitivanja koja se temelji na promišljanju filozofskih/velikih pitanja i koncepata, refleksiji i argumentiranju koji vode ka unapređenju vještina mišljenja, oblikovanju I mijenjanju stavova, njegovanju vještina propitivanja: kritičkog, kreativnog, kolaborativnog i brižnog/empatičnog mišljenja za što se često koristi engleska skraćenica 4C (critical, creative, collaborative, caring). Ovaj priručnik je namijenjen nastavnicima koji rade u osnovnim i srednjim školama, kao i pedagozima i drugim školskim radnicima. On nudi jednostavne upute, pravila, prijedloge i pojašnjenja koji se mogu koristiti u pripremi i realizaciji časova s ciljem postizanja veće efikasnosti i uspjeha na intelektualnom, emocionalnom i društvenom razvoju svakog djeteta. S ciljem unapređenja obrazovnih programa u BiH, kroz integraciju metoda filozofije za djecu u promociji kritičkog mišljenja kod djece i mladih, TPO Fondacija je dizajnirala program edukacije nastavnika i materijale na bosanskom jeziku. Ovaj priručnik će, prije svega, pomoći nastavnicima da unaprijede kapacitete i metode rada u prenošenju gradiva predviđenog NPP-om, a i da pruže podršku učenicima u razvoju kritičkog mišljenja.
>> VIŠE

Decembar 2020

OBILJEŽENA KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2020
KOLIKO SE (NE) RAZUMIJEMO?

TPO fondacija je i ove godine učestvovala u kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i afirmisanju i promociji ljudskih prava. Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju, nismo posustali i iskoristili smo alate koje smo i koliko mogli kako bismo ovim važnim temama dali na značaju. Iako živimo u 21. vijeku i rapidnom rastu tehnologije, ne možemo se pohvaliti da odraz rasta tehnologije vidimo i na društvu i društvenim fenomenima. Upravo stoga je izuzetno bitno govoriti o temama poput ovih sve dok posljednjoj ljudskoj jedinki na svijetu sva prava budu osigurana, ona zaštićena i spremna na odgovornost.
>> VIŠE

Decembar 2020

GENDER MAINSTREAMING U OBRAZOVANJU - PRVA OBUKA ZA
NASTAVNIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KANTONU SARAJEVO


TPO Fondacija je u saradnji sa OSCE-om započela gender mainstreaming obuku nastavnika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo koji rade na reformi predmetnih kurikuluma. Online seminar 7-8.12.2020. godine vodile su v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak i mr.sci. Melika Šahinović. Ključne teme su bile teorijski uvidi i pojmovno određenje roda i mapiranje stanja u školama preko Harvardskog okvira analize.

>> VIŠE

Novembar 2020

KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
KOLIKO SE (NE) RAZUMIJEMO?


TPO fondacija svake godine, od 25.11. do 10.12, provodi kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja u saradnji sa osnovnim i srednjim školama i univerzitetima iz Bosne i Hercegovine. Ovogodišnja tema kampanje je Koliko se (ne) razumijemo?. Odabrali smo ovu temu osluškujući potrebe trokuta saradnje kojeg čine učenici/-ice, nastavnici/-ice i roditelji.
TPO fondacija poziva sve škole, pedagoge, učenike i roditelje s područja Bosne i Hercegovine da se priključe kampanji te da podijele s nama svoje iskustvo (ne)razumijevanja unutar trokuta saradnje. Ukoliko dosad niste radili ovu kampanju, možete nam se javiti na mail: koordinator5@tpofond.org
ili na društvenim mrežama:
https://www.facebook.com/thinkericatpo i
https://www.facebook.com/TPOFoundation
kako biste organizirali radionicu s učenicima i/li studentima i time se priključili sistemu škola i univerziteta koji provode ovu kampanju.
>> VIŠE

Novembar 2020

VAN. PROF. DR. ZILKA SPAHIĆ ŠILJAK – KAMPANJA "JA GLASAM ZA ŽENU"

Profesorica Zilka Spahić Šiljak je gostovala u emisiji Novi dan kod Ivane Erić na N1. Govorila je o temi zašto je bitno da se više žena nalazi na pozicijama odlučivanja. Prepreke s kojima se žene suočavaju jesu i strukturalne  i sociokulturne naravi. Spahić Šiljak je naglasila da je glasanje duboko emotivan proces u kojem se racionalno ne analizira program stranaka.
http://ba.n1info.com/Video/Info/a485705/Spahic-Siljak
-Brojne-prepreke-sa-kojima-se-zene suocavaju.html?
fbclid=IwAR0Ald13nEFz62VjskxTkPxF1DJ3XM
3xbsGQ08gp_9N_ehoz S6sjxWzzTmw

>> VIŠE

Novembar 2020

O IDENTITETIMA - VAN. PROF. DR. ZILKA SPAHIĆ ŠILJAK

Zilka Spahić Šiljak, profesorica na fakultetima u Bosni i Hercegovini, istraživačica na Harvardu i Stenfordu, aktivistica, autorica, borkinja za ljudska prava i rodnu ravnopravnost te program direktorica TPO fondacije  gostovala je 8.11.2020. na BHRT u emisiji Identiteti kod voditeljice Dženite Zirdum, u kojoj je tema bila Kultura različitosti.
https://www.youtube.com/watch?v=tVSaZG-D14Y&feature=share&fbclid=IwAR3Z3MeIn
XrdKJfdeu4plySnf5JZJU83FxDdgEp6X8WSS
nd1qEgfM6woClo

>> VIŠE

Novembar 2020

DVODNEVNI ETOS BALKAN SEMINAR:
MODUL 2 – ZA PROMJENU JE BITNO UPOZNAVATI DRUGE


TPO fondacija je, 7. i 8. novembra 2020. godine, održala drugi modul Etos Balkan seminara. Na seminaru prisustvuje nastavni kadar iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske. Cilj ovoga treninga je senzibilizirati nastavni kadar s prostora ovih četiri država o temama svjetskog etosa te pitanjima etičnosti, tolerancije, otvorenosti i solidarnosti među nastavnicima i učenicima podjednako. Treneri koji educiraju nastavni kadar jesu Izet Numanović, Alen Kristić, Sedžida Hadžić, Amela Petričević i Miroslav Bagara.

>> VIŠE

Oktobar 2020

ZAVRŠNI EMIL TRENING I CERTIFICIRANJE NASTAVNOG KADRA


Edukacija nastavnog kadra za EMIL (Thos of Multireligious and Intercultural Learning) program je, nakon godinu i dva mjeseca, uspješno okončana 31.10.2020. Cilj je bio ovoga programa pripremiti nastavnike i nastavnice za rad u školskom ozračju solidarnosti, otvorenosti, tolerancije i etičnosti. 13 nastavnika i nastavnica je uspješno završilo ovaj program te su postali certificirani treneri za jačanje interkulturalnih i međureligijskih kompetencija.
>> VIŠE

Oktobar 2020

ODOBRENI PROJEKTI JAVNOG POZIVA "ŽENE, MLADI I POLITIKA"

U okviru NIRA projekta i sa ciljem veće uključenosti mladih i žena u politiku i zagovaranje u BiH, TPO Fondacija je realizovala niz aktivnosti za mlade širem BiH. Nakon edukacija o ličnom i profesionalnom razvoju mladih te zagovoranju, koje su za cilj imale unapređenje vještina i kompetencija mladih ljudi u javnom nastupu, kritičkom mišljenju i pisanju projekata, TPO Fondacija je objavila javni poziv pod nazivom "Žene, mladi i politika", namijenjen svim građanima i građankama dobi između 18 i 35 godina da prijave projektne aplikacije s inicijativom koja za cilj ima promociju i afirmiranost mladih i žena u politici u BiH.
>> VIŠE

Septembar 2020

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA I SEMINAR P4C O ŽIVOTU I DJELU
ANN MARGARET SHARP – WINCHESTER UNIVERZITET

Ann Margaret Sharp je jedno od najznačajnijih imena u historiji razvoja metoda i pristupa u učenju i podučavanju za poticanje kritičkog mišljenja i njihove primjene u zajednici propitivanja – P4C u Velikoj Britaniji, a kasnije i u svijetu. Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj životu i djelu Ann Margater Sharp (1942-2010), koja se održala putem online platforme u periodu od 25-26.9.2020, učestvovale su i predstavnice TPO Fondacije - programa SAPERE BiH: Zilka Spahić Šiljak, Melika Šahinović i Elmana Cerić. Konferenciju je organizovao Winchester univerzitet iz Velike Britanije sa moderatorima: Patricia Hannam, Joanna Hayney, Megan Laverty i Maughn Gregory. Na konferenciji je učestvovalo preko 35 učesnika iz različitih zemalja svijeta: Tajvan, Italija, Velika Britanija, Švedska, Portugal, Južna Afrika, Španija, Sjeverna Amerika i Meksiko.
>> VIŠE

Septembar 2020

VII  EMIL TOT trening

Suočavanje sa predrasudama u direktnom sučeljavanju sa predstavnicima marginaliziranih grupa u BiH, kao što su Romi, Jevreji, LGBT i muslimanke sa hidžabom. 13.9.2020. je TPO fondacija organizirala VII po redu EMIL TOT trening. Posljednji korak u obuci bosanskohercegovačkih nastavnika za jačanje interkulturnih i međureligijskih kompetencija je uključivao potvrdu znanja i vještina, umjesto klasične forme testiranja. Trening je moderirala van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, a gosti predavači koji su sudjelovali u simulacijama sučeljavanja sa predrasudama bili su: Indira Bajramović, Almina Musa, Mirza Halilčević i Igor Kožemjakin. >> VIŠE

Septembar 2020

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH APLIKACIJA NA TEMU
"ŽENE, MLADI I POLITIKA"

Ovo je prilika za sve građane i građanke dobi od 18 do 35 godina da svoje ideje o promociji i poticaju mladih i žena na aktivno učešće u politici u BiH pretoče u projektne aplikacije i osvoje grant za realizaciju projekta u svojoj lokalnoj zajednici.
TPO Fondacija u okviru projekta NIRA raspisuje javni poziv za dostavu projektnih aplikacija na temu "Žene, mladi i poltika". Cilj javnog poziva je podržati građane i građanke dobi od 18 do 35 godina da svojim idejama potaknu žene i mlade na aktivno učešće u političkom životu u Bosni i Hercegovini.
Vaša inicijativa može pridonijeti pozitivnim promjenama u lokalnoj zajednici i uključivanju mladih i žena u politiku. Deset najboljih projektnih prijedloga će dobiti grantove a maksimalni iznos jednog granta iznosi 2.500 KM.
>> VIŠE

Septembar 2020

NOVA KNJIGA "HEALING AND PEACEBUILDING AFTER WAR"


Routledge Press je nedavno objavio novu knjigu "Healing and Peacebuilding After War. Transforming Trauma in Bosnia and Herzegovina" (Ozdravljenje i izgradnja mira nakon rata. Transformacija traume u Bosni i Hercegovini).  Knjiga je rezultat Međunarodne konferencije na temu "Trauma, pamćenje i ozdravljenje" koju je TPO Fondacija organizirala 2016. godine u Sarajevu u partnerstvu sa Univerzitetom u Bostonu, Harvard Centrom za traumu i  izbjeglice, George Mason Univerzitetom, Centrom za pravdu i mir Eastern Mennonite University in VirginiaVrije Univerzitet Amsterdam (Netherlands) i Documenta (Hrvatska).

>> VIŠE

Avgust 2020

PRVI ETOS BALKAN SEMINAR: REGIONALNO
POVEZIVANJE I ZAJEDNIČKO UČENJE


Prvi modul ETOS Balkan seminara održan je 27.8.2020. sa predstavnicima Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine s ciljem umrežavanja i zajedničkog rada na promociji učenja i življenja etičkih vrijednosti. Učesnici poručuju da integracija temeljnih etičkih vrijednosti mora doći u prvi plan s obzirom na urušeni vrijednosni sistem i činjenicu da je škola obrazovna a vrlo malo odgojna ustanova.
VIDEO SA SEMINARA
>> VIŠE

Avgust 2020

SAPERE BiH TRENING - P4C NIVO 1 ZA NASTAVNIKE IZ 4 KANTONA

NASTAVNICI SREDNJIH ŠKOLA KS, HNK, SBK I ZDK ZAVRŠILI PRVI CIKLUS JEDNOGODIŠNJE EDUKACIJE TRENINGA ZA BUDUĆE TRENERE IZ OBLASTI FILOZOFIJE ZA DJECU
Program SAPERE BIH promovira i afirmira filozofiju za djecu kao metodu i pristup u učenju i podučavanju, a s ciljem razvoja vještina mišljenja, komunikacije, kao i izgradnje samopouzdanja i unapređenja cjelokupne ličnosti. Nakon dvogodišnje pripreme trenera, edukacija i materijala, TPO Fondacija je u saradnji s četiri ministarstva obrazovanja KS, HNK, SBK i ZDK, realizovala prve edukacije Filozofije za djecu prema SAPERE BiH metodi za nastavnike srednjih škola ovih kantona u Srajevu i Zenici.
>> VIŠE

Juli 2020

TRENING LIČNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA I ZAGOVARANJA
U SARAJEVU


Manjak samopouzdanja i negativna razmišljanja su faktori koji utiču na mlade da ne budu ono što žele, konstatacija je koja se utvrdila na treningu ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u okviru projekta NIRA.
Trening je održan 24. i 25. jula u Sarajevu, a učesnici su bili studenti i studentice sarajevskih univerziteta.
Treningom su facilitirale Melika Šahinović i Bojana Trninić.

>> VIŠE

Juli 2020

TRENING LIČNOG I PROFESIONALNOG RAZVOJA I ZAGOVARANJA SA
STUDENTIMA I STUDENTICAMA IZ BANJA LUKE


Želja za promjenama da imaju bolje, otvorenije i sigurnije društvo je motivacija studenata i studentica Univerziteta u Banja Luci koji su učestvovali na treninzima ličnog i profesionalnog razvoja i zagovaranja u okviru NIRA projekta.
Treninzi su održani 14. i 15. jula 2020. u Banja Luci. Predavačica iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja je bila Melika Šahinović, a znanje i iskustvo iz oblasti zagovaranja, lobiranja i kreiranja medijskog imidža učesnicama je prenijela Bojana Trninić.

>> VIŠE

Juli 2020

6. TRENING U OKVIRU ETOS INICIJATIVE: ''JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA NASTAVNIKA''


Nekada je bitno staviti se u tuđe cipele i sagledati činjenice iz neke druge perspektive. Trebamo se vratiti jedan korak unazad i sagledati cjelokupnu situaciju i kako ona utiče na društvo, i svakog pojedinca koje ga sačinjava. – neki su od zaključaka šestog treninga za trenere u okviru ETOS inicijative koji se održao 3., 4. i 5 jula 2020. u Nadbiskupijskom centru Ivana Pavao u Sarajevu u saradnji TPO Fondacije i RAND iz Hrvatske.

>> VIŠE

Juni 2020

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU NA TRENINGE LIČNOG I PROFESIONALNOG
RAZVOJA I ZAGOVARANJA

Ovo je prilika za sve studente i studentice da steknu nova znanja i vještine, da ih primijene u praksi i da za to dobiju finansijsku podršku. Ako želite osnažiti svoje liderske kapacitete, naučiti kako zagovarati za političko liderstvo mladih i žena, onda se prijavite na javni poziv.
TPO Fondacija u saradnji sa Internacionalnim Burč Univerzitetom u Sarajevu, Nastavničkim fakultetom Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru, Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici i Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banja Luci, u okviru projekta NIRA, raspisuje javni poziv za učešće na treningu za sve studente/ice u Sarajevu, Banja Luci, Zenici i Mostaru "Postani politički/a lider/ica !". Cilj treninga je naučiti mlade kako zagovarati promjene u lokalnoj zajednici i povećati broj mladih i žena u politici.
Rok za prijavu je 13.07.2020.
>> VIŠE

Juni 2020

5. EMIL TOT "Simuliranje treninga o interkulturalnim i meĐureligijskim kompetencijama"


U okviru Etos inicijative, V. EMIL (Ethos of Multicultural and Interreligious Learning) dvodnevni trening za trenere je održan 12. i 13. juna 2020. u Sarajevu.
Ovoga puta su profesori i profesorice iz Bosne i Hercegovine simulirali buduće treninge o interkulturalnim i međureligijskim kompetencijama. Budući su treneri samostalno pretočili naučenu teoriju u praksu i uspješno izveli simulacije.

>> VIŠE

Maj 2020

KAMPANJA "DA TI PRIČAM..."

Tokom perioda izolacije, TPO Fondacija se posebno oslanjala na dizajn novih materijala podijeljenih putem društvenih mreža i ciljanih grupa učenika, nastavnika i roditelja kako bismo zajedno mogli brzo i efikasno prebroditi period izolacije i ne pamtiti ga kao vrlo loše iskustvo.
Posebna ranjiva kategorija u ovom periodu su bila djeca, koja nisu mogla viđati svoje vršnjake u parkovima, ići na izlete, vrtiće, viđati svoje učitelje i učiti u školskim klupama, posjećivati muzeje ili kina, itd. TPO Fondacija je iz tog razloga pozvala svoje saradnike, poznate novinare, pisce, književnike, ljubitelje poezije, ambasadore, glumce i glumice da se pridruže kampanji "Da ti pričam". Za manje od mjesec dana 27 video priča je objavljeno u kojima poznate ličnosti čitaju priče, bajke i pjesme za djecu.
Videa su dostupna na:
https://www.facebook.com/hashtag/datipricam

>> VIŠE

Maj 2020

NAJBOLJE VIDEO PRIČE "DA TI KAŽEM ŠTA MI JE" U PERIODU IZOLACIJE

Izolacija zbog pandemije virusa korone svima se činila napadom na ličnu slobodu kretanja, lišavanjem prava na svakodnevni život i posebno zabranom viđanja i sastajanja s bliskih i dragih ljudima. Mnogima je ovo novo stanje postalo teško do te mjere da su mnogi osjećali emocionalne i psihološke poteškoće. Zatvorenost, proživljavanje strahova koje virus donosi, povećana anksioznost, agresivnost i nasilje zavladala je zajednicom. Efekti virusa zahvatili su sve ljude i niko nije bio izuzetak. To je bio razlog da se objavi poziv djeci i mladima da u videu ispričaju kako se osjećaju, što rade u vremenima izolacije i kako se bore protiv negativnosti koja ih okružuje. TPO edukativni centar Fondacije Thinkerica pozvao je sve učenike osnovnih i srednjih škola od 6. do 9. razreda i srednjoškolce u BiH da svoje emocije u izolaciji pretvore u priču i ispričaju je u video uratku. Video priče konkursa nazvanog "Da ti kažem šta mi je" objavljene su na Facebook stranici Centra za obrazovanje Thinkerica, a jedan od najviše lajkova nagrađen je novčanom nagradom. Konkurs je ostao otvoren do 25. maja 2020.
>> VIŠE

Maj 2020

ODRŽAN DRUGI ONLINE SOKRATOV KAFE NA TEMU:
JE LI ŽENAMA MJESTO U POLITICI?

Da li je kvota od 40% za manje zastuljen spol na izbornim listama političkih partija dovoljan podsticaj za žene da se bave politikom u našem društvu? Da li su žene dovoljno hrabre da se suprotstave preprekama društva u postizanju svojih političkih ambicija? Bila su ovo neka od pitanja o kojim su propitivali student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i studenti Internacionalnog Burč univerzitetu u Sarajevu, na drugom online Sokratovom kafeu održanom 21. maja 2020. Sokratovi kafei imaju za cilj da učesnici otkrivaju nove spoznaje propitivanjem teme iz različitih perspektiva, te da na taj način jačaju svoje kritičko mišljenje, izgrađuju stavove, dijele svoje i uvažavaju mišljena drugih učesnika.
>> VIŠE

Maj 2020

ODRŽAN PRVI ONLINE SOKRATOV KAFE NA TEMU:
JE LI ŽENAMA MJESTO U POLITICI?

TPO Fondacija je 20. maja, 2020. godine realizovala prvi online Sokratov kafe sa studentima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i studentima Internacionalnog Burč univerzitetu u Sarajevu, kao i sa univerzitetskim asistentima. Cilj Sokratovog kafea je razmjena ideja i stavova sa studentima iz različitih gradova BiH, kako bi nadogradili svoje znanje, dijaloški propitivali temu iz različitih perspektiva, kao i mijenjali i razvijali svoja kritička mišljenja i stavove. Tema Sokratovog kafea je bila "Je li ženama mjesto u politici?"
>> VIŠE

April 2020

NAGRADNI KONKURS ZA NAJBOLJU VIDEO PRIČU
"DA TI KAŽEM ŠTA MI JE"

Obrazovni centar TPO Fondacije Thinkerica poziva sve učenike i učenice osnovnih škola od VI do IX razreda i srednjih škola u BiH da svoje emocije iz izolacije pretoče u priču i ispričaju je u video klipu. Video priče će biti objavljene na Facebook stranici Thinkerica obrazovnog centra, a one sa najviše lajkova će biti novčano nagrađene. Konkurs ostaje otvoren do 5. maja 2020. godine. Sve dodatne informacije i uvjete konkursa pod nazivom "Da ti kažem šta mi je" možete pročitati na: Nagradni konkurs.
Svi učenici i učenice koji budu učestvovali na konkursu uz video priču trebaju poslati i saglasnost roditelja/staratelja.

Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA NA MEĐUNARODNOM BURČ UNIVERZITETU: ''VRIJEDIMO LI ISTO?''


Ne treba da dijelimo prava na muška i ženska, jer sve su to ustvari ljudska prava i treba da vrijedimo isto. Povodom 8. marta, Dana žena, Internacionalni Burch univerzitet i TPO fondacija organizovali su izložbu na temu "Vrijedimo li isto", te panel diskusiju studenata "Da li muškarci i žene vrijede isto?" dana 10.3.2020. Inspiracija za izložbu su poruke koje se i danas upućuju ženama i sputavaju ih da ostvare svoja prava iako su zakonski ravnopravne sa muškarcima.

>> VIŠE

Mart 2020

PROMOCIJA KNJIGE: "SOCIOLOGIJA RODA – FEMINISTIČKA KRITIKA" AUTORICE ZILKE SPAHIĆ ŠILJAK, NA UNIVERZITETU U ZENICI


"Evidentno je da je diplomacija muški svijet", istakla je dr. Ruth Wiseman koja je bila specijalna gošća na promociji knjige "Sociologija roda – feministička kritika" autorice Zilke Spahić Šiljak. Promocija knjige je održana dana 9.3. povodom Međunarodnog dana žena na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Promotori/ce su bili : prof.dr. Damir Kukić, prof. dr. Spahija Kozlić, dr. Sabiha Husić i autorica knjige van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak. Promocijom je moderirala: doc. dr. Dženana Radončić.
>> VIDEO SA PROMOCIJE
>> VIŠE

Mart 2020

OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ŽENA NA TEMU "VRIJEDIMO LI ISTO?" U SREDNJOJ ŠKOLI ZA TEKSTIL, KOŽU I DIZAJN


"Kada sam se odlučila pokriti, ljudi su me pitali da li sam to uradila zbog novca i jesu li me roditelji natjerali na to.", iskustvo je učenice koje je podijelila sa svojim kolegama na otvorenoj učionici povodom 8. marta pod nazivom: "Vrijede li žene i muškarci isto?" u organizaciji TPO Fondacije. Dana 9.3. 2020. učenici Katoličkog školskog centra Sv. Josip i Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, inspirisani izložbom "Vrijedimo li isto?", diskutovali su o temama koje govore o važnosti žene u društvu i streotipima s kojima se susreće.

>> VIŠE

Mart 2020

PROMOCIJA KNJIGE "SOCIOLOGiJA RODA" U ZENICI

Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA U DRUGOJ GIMNAZIJI POD NAZIVOM
''VRIJEDIMO LI ISTO?''


''Da li je danas kazna biti žena?, Zbog čega muškarci i žene ne obavljaju iste poslove? Koliko je tradicija zaslužna za budućnost jedne žene?'' samo su neka od pitanja sa osmomartovske propitivačke sesije. Dana 6. 3. 2020. je u prostorijama Druge gimnazije u Sarajevu održana izložba povodom Osmog marta pod nazivom ''Vrijedimo li isto?'', a potom sesija kritičkog propitivanja koju je facilitirala Elmana Cerić. Učesnici su bili učenici i učenice Druge gimnazije završnih razreda.

>> VIŠE

Mart 2020

OSMOMARTOVSKA IZLOŽBA ''VRIJEDIMO LI ISTO?''


''Kapitalizam izrasta, traje i opstaje zbog rodnih uloga te se diskriminacija žena osjeti već prilikom intervjua za posao na kojem ju pitaju da li planira djecu u skorije vrijeme'' jedna je od izjava na otvorenoj učionici koja se održala dana 5.3.2020. u Trećoj gimnaziji u Sarajevu, u partnerstvu sa Drugom gimnazijom.

>> VIŠE

Februrar 2020

IV TOT Trening u okviru EMIL programa: TILKA metodologija


Interkulturalnost kao test demokracije bio je moto četvrtog TOT treninga za jačanje interkulturalnih i međureligijskih kompetencija a koji se održavao dva dana u hotelu Bristol u Sarajevu, 8. i 9. februara 2020. TOT treninzi se održavaju u okviru EMIL programa (Ethos of Multicultural and Interreligious Learning) TPO Fondacije. 14 učesnika - profesora koje su tri ministarstva obrazovanja preporučila (KS, HNK i SBK), uspješno su završili i četvrti po redu trening na kojem su prakticirali TILKA metodologiju sa profesoricom Vesnom Mikolič sa Univerziteta u Trstu i Kopru.

>> VIŠE

Januar 2020

NASTAVLJENE REDOVNE AKTIVNOSTI SAPERE PROGRAMA
FILOZOFIJE ZA DJECU P4C


Nakon niza realizovanih treninga s ciljem razvoja tehnika programa SAPERE P4C Filozofije za djecu, prva certificirana grupa SAPERE polaznika, nastavnika iz srednjih škola BiH, je u periodu od 22-23.01.2020. radila na simulacijama kritičkog propitivanja. Svi polaznici su pripremili po jednu sesiju sa pažljivo izabranim stimulusom koji je rezultirao plodonosno dijaloško propitivanje. Cilj simulacija kritičkog propitivanja je razvijanje i usavršavanje tehnika i metodologije rada facilitatora. Svi prisutni su kroz uloge facilitatora i učesnika doprinijeli realizaciji 11 dijaloških propitivanja.
>> VIŠE

Decembar 2019

PROMOCIJA KNJIGE "ŽIVI PRISUTNO" U BRČKOM


Prisutnost, budnost srca, mindfulness, huzur, sjećanje, povezanost s Izvorom, riječi o kojima govori knjiga "Živi prisutno. Sufijski put do budnog srca", autora Kabira Edmunda Helminskog koju je na bosanski jezik prevela Dželila Šiljak. TPO Fondacija je u saradniji sa BZK Preporod  Brčko 21.12.2019, godine organizirala promociju ove knjige. O knjizi su govorili recenzenti: prof.dr. Rešid Hafizović, dr.sci. Amra Delić, i u ime izdavača, TPO Fondacije van.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, dok je promociju moderirao Edhem Vilić.
>> VIŠE

Decembar 2019

PROMOCIJA KNJIGE BOSANSKI LABIRINT: KULTURA, ROD I LIDERSTVO U TUZLI

Lider/ica se ne rađa već postaje, dobro je poznati zaključak međunarodnih istraživanja o liderstvu, a potvrđen je i prvim komparativnim istraživanjem o liderstvu u politici i biznisu pod nazivom "Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo", urednice van.prof.dr. Zilke Spahić Šiljak i koautorica  Dr. Suade Penava i prof.dr. Jasne Kovačević. Druga promocija ove knjige upriličena je u saradnji sa Narodnom i univerzitetskom bibliotekom "Derviš Sušić" u Tuzli i Udruženjem građanki "Ženska vizija", 16.12.2019, godine. Promociju je moderirala Mirna Trifković, direktorica Biblioteke, a promotorice su bile: prof.dr. Adisa Delić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta Tuzli, Ernesa Mešić, profesorica sociologije i specijalistica za psiho-socijalnu rehabilitaciju te mr.sci. Sanja Hajdukov,  uspješna spisateljica i osnivačica Erazmo edukativnog centra.

>> VIŠE

Decembar 2019

ZAVRŠENA KONFERENCIJA ''VRŠNJAČKO I RODNO ZASNOVANO
NASILJE: OD REAKCIJE DO PREVENCIJE''

TPO Fondacija je u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK organizirala konferenciju ''Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje: od reakcije do prevencije'' dana 12.12.2019. u Centru za kulturu, u Mostaru. Na konferenciji se govorilo o rezultatima istoimenog trogodišnjeg projekta TPO Fondacije. Podijelila su se iskustva, znanja, vještine, lijepi trenuci, stečena prijateljstva koja su se uz rad, trud, volju i želju stekla na osnovu ovog projekta. Konferencija je bila povod da se ispriča još jedna pozitivna priča čija je radnja trajala tri godine u tri kantona: KS, HNK, SBK. U toj su priči glavni akteri bili pedagozi i nastavnici koji su dali sve od sebe da nauče kako da djeci u svojim školama pomognu da prepoznaju i ne čine nasilje. U projektu učestvovalo preko 1000 nastavnika, preko 5000 učenika i 10 000 roditelja.
VIDEO KLIPOVI SA KONFERENCIJE >> VIŠE

Decembar 2019

POBJEDNICI KONKURSA ZA NAJBOLJI VIDEO NA TEMU: "ZAHVALNOST"


Na osnovu konkursa koji je raspisala TPO Fondacija za najbolji video na temu ''Zahvalnost'', u septembru 2019, žiri u sastavu: Maja Abadžija (predsjednica), Fatima Bilčević (članica 1) i Zoran Ćatić (član 2) je donio odluku o proglašenju najboljih videa u obje kategorije. Nagrade su  uručene pobjednicima na konferenciji ''Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje: od reakcije do prevencije'' održanoj  Mostaru, 12.12.2019.

NAJBOLJI RADOVI
>> VIŠE

Decembar 2019

ZAVRŠNA BASELINE STUDIJA: VRŠNJAČKO I RODNO ZASNOVANO
NASILJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BIH


Završna Baseline studija je imala za cilj ispitati uspješnost trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" u 31 školi u tri kantona: KS, HNK/HNŽ i SBK/KSB, ukazati na pozitivne prakse koje su doprinijele rješavanju problema u vezi sa nasiljem i alarmirati institucije i školske zajednice na nove izazove s kojima se mlade generacije susreću. Studija također podstiće da se u najkraćem roku poduzmu novi koraci ka uočavanju i suzbijanju svih potencijalnih prijatnji koje za posljedicu imaju nasilje nad djecom.
Iako rezultati studije govore da je osviještenost o nasilju u školama učesnicama projekta mnogo veća, da se nasilje više prijavljuje, da je fizičko nasilje znatno smanjeno, da je trokut saradnje nastavnik – učenik – roditelj ojačan, da postoji saradnja između školske zajednice i institucija i da rodna pitanja više nisu nepoznanica, ipak postoje izazovi kojima se školske zajednice ne mogu adekvatno oduprijeti.
U budućnosti imamo tu odgovornost da iskoristimo sve svoje kapacitete i sučimo se s tim izazovima kako bi pridonijeli što kvalitetnijoj školskoj zajednici bez nasilja.

>> VIŠE

NOVOSTI 2

Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: NASILJE NAD ŽENAMA

''Nasilje nad ženama'' je bila tema petog Sokratovog kafea održanog u Mostaru 12. 12. 2019. godine. Kafeom je facilitirala Andreja Pehar, magistra edukacijskih znanosti iz oblasti pedagogije i geštalt psihoterapeutkinja. Za početak je pročitala pjesmu Sanele Kuko "Ljubavna ili O kulturi nasilja". Pjesma tematizuje nasilje u braku koje doživljava žena. Ona za to ima opravdanje i smatra da je lakše ostati u takvom braku, jer nema gdje da se vrati, djeci bi se svi rugali, a ne bi joj bilo dopušteno ni da ih vidi. Zbog osjećaja bespomoćnosti ljudi opravdavaju nasilje, osjećaju sramotu i žele očuvati brak po svaku cijenu. Učesnici su propitivali zašto je žena ubijeđena da se na takav način neko voli jer je činjenica da onaj ko voli, ne radi takve stvari, te ko jednom učini nasilje, učiniće to opet.
>> VIŠE

Decembar 2019

NAJAVA IZLOŽBE ''TPO GRAD''Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U TUZLI: NASILJE NAD ŽENAMA

"Svaka druga žena je žrtva nekog oblika rodno zasnovanog nasilja u BiH", navela je dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije i psihoterapeutkinja iz Plave poliklinike Tuzla.
Ona je facilitirala petim Sokratovim kafeom održanim u Tuzli 11. 12. 2019. godine, a tema je bila ''Nasilje nad ženama''. Učesnici su pokušali definisati nasilje i propitati koji su njegovi ključni uzroci. Identificirali su da su neki od njih bez sumnje: rodna nejednakost, neprimjeren odgoj i toksični maskulinitet. Potrebno je imati u vidu da nasilje nije čin kratkog vijeka, već da ono ostavlja dugotrajne posljedice. Problem našeg društva je neprijavljivanje ili neadekvatno reagovanje na nasilje.
>> VIŠE

Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: NASILJE NAD ŽENAMA

U Kamernom teatru 55 u Sarajevu 5. 12. 2019. je održan peti Sokratov kafe. Tematizovana je tema ''Nasilje nad ženama''. Facilitatorica kafea, Melika Šahinović, program koordinatorica TPO Fondacije, s učesnicima je pročitala nekoliko odlomaka iz Baseline studije "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u osnovnim školama u BiH" iz 2017. "Shvatila sam da je dijete usamljeno, niko s njom ne razgovara, ona je samo na internetu, i na kraju razgovora jednog dana, ona meni kaže: "Ja ću se ubiti." – glasio je jedan od odlomaka. Učesnici su se pitali da li i kako reagujemo ako primijetimo da je neko usamljen i tužan, da li imamo razvijenu empatiju i zašto smo dozvolili da postanemo društvo nasilja.
>> VIŠE

Decembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: -  ''MALI KREATIVCI'' - UDRUŽENJE ''ZADA''

U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije. Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Drugi projekt "Mali kreativci" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Ilma Zilić ispred Udruženja. Projekt je namijenjen djeci predškolskog i školskog uzrasta čiji roditelji nisu u mogućnosti plaćati obdaništa i radionice zbog finansijskih problema.

>> VIŠE

Decembar 2019

PETI SOKRATOV KAFE U ZENICI: NASILJE NAD ŽENAMA

Tema petog Sokratovog kafea održanog u Zenici 4. 12. 2019. bila je ''Nasilje nad ženama''. Facilitatorica kafea, Venita Popović, urednica časopisa "Zeničke sveske", s učesnicima je podijelila neke podatke koje su pokazala istraživanja u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Naprimjer, "Samo jedna od četiri žene koje su trpile nasilje su to i prijavile." i  "Svaki četvrti mladić i svaka deseta djevojka vjeruje da jedan šamar nije nasilje." Učesnici smatraju da je cjelokupno društvo – društvo nasilja, ali da je neophodno i da se mi zapitamo da li, kad i zašto šutimo. Svojom šutnjom i sami doprinosimo ostanku u začaranom krugu nasilja.

>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT"SIGURAN PROSTOR ZA MLADE"NERDŽIS ČAPLJA", UNIVERZITET U ZENICI

Fondacija je, u okviru Nira Lideri projekta, nakon četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Zenici, dodijelila pet grantova za najbolje projektne prijedloge. Jedan od tih najboljih projektnih prijedloga jeste projekt "Siguran prostor za mlade" koji je trajao od augusta do novembra 2019. Koordinatorica ovog projekta u okviru NIRA Lideri projekta je bila Nerdžis Čaplja sa Univerziteta u Zenici. Projekt je nastavak Public Speech koji se realizovao 2017. godine u sklopu projekta SMART koji je organizirala Unija Studenata UNZE.
>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: - ''IZGRADNJA RODITELJSKE KUĆE U ZENICI'' UDRUŽENJE ''ZADA'', ZENICA

U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Članice Udruženja ''Zada'' predstavljaju marginaliziranu skupinu žena Zeničko - dobojskog kantona koje su izrazile potrebu za ovakvom vrstom treninga jer se bave građanskim aktivizmom. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije. Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Treći projekt "Izgradnja roditeljske kuće u Zenici" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Muamera Husetović ispred Udruženja.
>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT: DANI ANTIFAŠIZMA U TUZLI 2019


TPO Fondacija je, u okviru Nira Lideri projekta, nakon četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, studentima i studenticama Univerziteta u Tuzli i Univerziteta u Zenici, dodijelila pet grantova za najbolje projektne prijedloge. Jedan od tih najboljih projektnih prijedloga jeste projekt ''Dani antifašizma u Tuzli 2019'' koji su potpisali Tarik Smajlović i Mirnes Ćerimović. Projekt je sufinansiran i od strane grada Tuzle.
>> VIDEO: Dani antifašizma u Tuzli 2019

>> VIŠE

Novembar 2019

NIRA LIDERI PROJEKT"PREVENCIJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA ŽENA"UDRUŽENJE ''ZADA''

U okviru NIRA lideri projekta koji je implementirala TPO Fondacija u obliku četverodnevnog treninga za lični i profesionalni razvoj, učesnice su bile i članice Udruženja ''Zada'' iz Zenice. Članice Udruženja ''Zada'' predstavljaju marginaliziranu skupinu žena Zeničko - dobojskog kantona koje su izrazile potrebu za ovakvom vrstom treninga. Nakon što su prošle obuku pisanja projekta, aplicirale su za Nira lideri projekte kod TPO Fondacije. Tri projekta ispred Udruženja ''Zada'' su dobila sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Prvi projekt "Prevencija i zaštita zdravlja žena" se realizovao od augusta do novembra 2019. godine. Koordinatorica projekta je bila Zilha Nadžak ispred Udruženja. Projekt je namijenjen ženama u malim lokalnim zajednicama u ZDK, posebno ruralnim područjima, za promicanje građanskog aktivizma.
>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: ZNAM DA NIŠTA NE ZNAM


Četvrti Sokratov kafe u Mostaru koji je održan 28. 11. 2019. za temu je imao Sokratovu maksimu: "Znam da ništa ne znam." Irma Marić, profesorica na Fakultetu humanističkih nauka Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru sa učesnicima je propitivala koja je svrha obrazovanja i koliko smo uopšte spremni da realno sagledamo koliko znamo. Samorefleksija i samokritičnost bitno izostaju, škola promoviše isključivo reprodukciju znanja, a pojedincima se ne dopušta da budu u poziciji da nešto ne znaju.  "Da li nakon osnovne i srednje škole znamo išta?" – pitali su se.
>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U TUZLI: SLOBODA


"Koliko je moguće ostvariti maksimum slobode u datom trenutku?" – pitala je jedna od učesnica Sokratovog kafea održanog u Tuzli 27. 11. 2019. godine. Kafeom je facilitirala Jasmina Husanović, profesorica sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Učesnici su istakli da je sloboda za njih, naprije, bezbrižnost i da su svjesni činjenice da je ona privilegija u različitim dijelovima svijeta. Naveli su i Rusoovu misao da se "čovjek rađa slobodan, a svuda je u okovima" za koju kažu da najbolje opisuje globalno stanje u društvu i da je zapravo sve privid izbora, dok smo ograničeni i uslovljeni na razne načine.
>> VIŠE

Novembar 2019

16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je međunarodna kampanja koja počinje 25. novembra – Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, a završava se 10. decembra - Međunarodnim danom ljudskih prava.
TPO Fondacija različitim aktivnostima obilježava i podržava Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Aktivnosti su usmjerene na osvještavanje nasilja prema ženama, na uzroke rodno zasnovanog nasilja kao i na zagovaranje nenasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama.
U partnerstvu sa osnovnim i srednjim školama, realiziramo aktivnosti u koje su uključeni nastavnici, učenici i roditelji kako bi zajedno doprinijeli suzbijanju vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja, prevenciji nasilja i osnaživanju žena.
TPO Fondacija poziva sve građane i građanke da ukažu na značaj društvene osude nasilja te potrebu efikasnijeg djelovanja svih institucija nadležnih za zaštitu žrtava i kažnjavanje počinitelja.
U okviru 16 dana aktivizma, TPO Fondacija je objavila konkurs za video na temu zahvalnosti, organizira konferenciju na kojoj će se predstaviti rezultati trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje i školske kampanje.
>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: SLOBODA


Na četvrtom Sokratovom kafeu u Sarajevu održanom 21. 11. 2019. godine razgovarali smo o slobodi. Adem Olovčić, magistar filozofije, predavač na Internacionalnom Burch univerzitetu, bio je facilitator kafea. Učesnici su promišljali da li su ljudi prije prvog pomena slobode bili slobodni i kad smo našli definiciju slobode; pitali su se da li se sloboda može dosegnuti i da li ona zavisi od našeg mišljenja o njoj.

>> VIŠE

Novembar 2019

ČETVRTI SOKRATOV KAFE U ZENICI: SLOBODA


Tema četvrtog Sokratovog kafea u Zenici održanog 20. 11. 2019. bila je "Sloboda". Kafeom je facilitirala Elmana Cerić, profesorica filozofije i teorije spoznaje. Učesnici smatraju da je sloboda jednih, ropstvo drugih, da nam je nametnuto šta smijemo misliti i osjećati i da samo volimo misliti da jesmo slobodni i da postoje samo prividni oblici slobode.

>> VIŠE

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


"Vi ste žrtve svojih roditelja", citirali su svoje profesore učesnici trećeg Sokratovog kafea u Mostaru 14. 11. 2019. godine, čija je tema bila "Patriotizam vs. nacionalizam". Prisutni su smatrali da je nacionalizam ukrozovan indoktrinacijom i manipuliranjem emocijama, te da u tom kontekstu i porodica snosi veliku odgovornost. S facilitatoricom Lanom Prlić, magistricom međunarodnih finansija i poslovanja, učesnici su propitivali da li su patriotizam i nacionalizam emocije i šta je od to dvoje lišeno odgovornosti.

>> VIŠE

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U TUZLI: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Patriotizam vs. nacionalizam je tema koja je okupila do sada najveći broj učesnika na Sokratovom kafeu u Tuzli. 13. 11. 2019. godine u Coffee Zone prisutni su propitivali šta uopće čovjeka vezuje za naciju, da li država može normirati patriotizam i nacionalizam, te ko ima pravo da određuje mjeru nečijeg patrotizma. Sokratovim kafeom je facilitirala Dženeta Omerdić, profesorica na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

>> VIŠE

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Tema "Patriotizam vs. nacionalizam" izazvala je brojna neslaganja kod učesnika na trećem Sokratovom kafeu u Sarajevu održanom 7. 11. 2019. godine. Facilitator kafea, novinar, Suad Beganović je s učesnicima propitivao u kakvoj su korelaciji ovi pojmovi, da li se međusobno isključuju i koje su njihove negativne implikacije. Učesnike je zanimalo da li su kritika države i traženje pravednosti patriotski činovi, te zašto se pojedinci koji se usude za kritiku proglašavaju izdajnicima i stranim plaćenicima.

>> VIŠE