23/10/2023Uncategorized

MENGA: U Skopju održan forum o rodno odgovornom budžetiranju

Gender Budget Watchdog Network (GBWN), koja se sastoji od više od 100 organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji čija članica je i TPO Fondacija, organizirala je međunarodni forum pod nazivom “Going Glocal” o rodno osviještenom budžetiranju (ROB) u Skoplju, Sjevernoj Makedoniji 19. i 20. oktobra.

Cilj Foruma bio je povezivanje globalnog stručnog znanja i lokalnih iskustava korištenjem principa rodno odgovornog budžetiranja, okupljajući raznolike aktiviste, akademike i dužnosnike kako bi raspravljali o najboljim praksama, stečenim lekcijama i metodološkim idejama.

Među zaključcima Foruma ističe se da je potrebno zajedno raditi na:

  1. Izgradnji veće globalne koalicije kako bi se bolje pratila potrošnja usmjerena prema rodnoj ravnopravnosti;
  2. Zagovaranju zajedno s Europskim ženskim lobi-jem prema EU da rodno budžetiranje postane obavezno u idućem Višegodišnjem financijskom okviru, da se postave jasniji ciljevi povezani s financiranjem u idućem instrumentu za predpristupnu pomoć i Planu IV za rodnu ravnopravnost te da se unaprijede interni sustavi financijskog upravljanja kako bi se bolje povezali izlazi i utjecaji s stvarnim troškovima;
  3. Uspostavljanu koalicije zajedno s agencijama Ujedinjenih naroda (UN) kako bi zagovarali daljnje unaprjeđenje ROB-a u sustavima agencija UN-a u sklopu nadolazećeg Zasjedanja povodom stanja žena 2024. o financiranju za rodnu ravnopravnost;
  4. Pružanju preporuka za informiranje nove Strategije rodne ravnopravnosti Svjetske banke kako bi se uključilo institucionaliziranje rodno osviještenog budžetiranja u sve aktivnosti Banke; i
  5. Suradnji u utjecanju na financiranje vezano uz klimatske promjene s gledišta rodnih pitanja.

Ova inicijativa organizirana je od strane GBWN uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (Sida). Također je podržana kao dio projekta Centra za istraživanje i donošenje politika (CRPM) koji je financirala EU, a fokusiran je na oblikovanje politika i proračuna kako bi se riješile potrebe žena i muškaraca, posebice tijekom kriznih vremena.