PUBLIKACIJE

KOLIKO KOŠTA I KOLIKO BOLI? DRUŠTVENO DEKODIRANJE MENSTRUACIJE NA UNIVERZITETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru MENGA projekta, TPO Fondacija je izdala publikaciju pod nazivom „Koliko košta i koliko boli? Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u Bosni i Hercegovini“. Autorice publikacije vrijedno su radile na istraživanju u proteklom periodu te na 58 stranica možete pronaći zanimljive podatke o menstrualnom siromaštvu u BIH. Ovo istraživanje koncipirano je u četiri poglavlja: Uvod, Sociokulturni aspekti menstruacije: Kodiranje i internaliziranje stigme i srama, Ekonomski aspekti menstrualnog siromaštva i Preporuke za politike. Anketiranje je realizirano na uzorku od 699 studentica i 127 nastavnica. Najveći broj studentica koje su se odazvale na anketu dolazi s Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Tuzli. U kvalitativnoj fazi istraživanja koristeći polustrukturirane intervjue, intervjuirano je ukupno 42 ispitanice, i to 22 nastavnice i 20 studentica s javnih univerziteta u BiH. Publikacija je izdata uz finansijsku podršku CPCD, AUS DEV, SIDA, u okviru MENGA projekta, i uz finansijsku podršku Vlade Velike Britanije, u okviru UNIGEM projekta.

Zbornik završnih radova „Rod i globalizacija na Balkanu“

Zbornik završnih radova „Rod i globalizacija na Balkanu“ jedan je od rezultata regionalne Zimske škole „Rod i globalizacija“ koja je održana u periodu od 20. do 26. februara 2023. godine u Sarajevu, u organizaciji Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu i TPO Fondacije. Učesnici i učesnice Zimske škole „Rod i globalizacija“ bili su studenti i studentice društvenih fakulteta sa 19 partnerskih univerziteta iz BiH, Crne Gore, Hrvatske i Srbije koji učestvuju u UNIGEM projektu kojeg vodi TPO Fondacija. Nakon Zimske škole, studenti i studentice su imali priliku pisati istraživačke radove na odabrane teme, uz mentorstvo profesora i profesorica sa partnerskih univerziteta. Na ovaj način omogućeno je dodatno umrežavanje nastavnog osoblja i studentske zajednice kroz zajednički akademski projekat pripreme Zbornika završnih radova pod nazivom „Rod i globalizacija na Balkanu.” Zbornik predstavlja kolekciju 12 odabranih studentskih radova organiziranih u sljedeće četiri tematske cjeline: rod i globalizacija, rod i društvo, rod i migracije i rod i politika. Ova aktivnost je realizovana u sklopu projekta UNIGEM koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva.

P4C FILOZOFIJA ZA DJECU: Priručnik za implementaciju filozofije za djecu (P4C metode) kroz program odjeljenske zajednice u razrednoj nastavi
UREDILA:Elmana Cerić

TPO Fondacija izdala je publikaciju pod nazivom „Priručnik za implementaciju filozofije za djecu (P4C metode) kroz program odjeljenske zajednice u razrednoj nastavi“. Publikacija je rezultat zajedničkog rada grupe entuzijastičnih nastavnika/ca razredne nastave Kantona Sarajevo i P4C trenerica TPO fondacije. Priručnik Filozofija za djecu (P4C) u osnovnim školama nastao je kao dio projekta, Program Filozofije za djecu kroz integraciju s kurikularnom reformom i aktivnostima Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja KS, a koji TPO fondacija od 2021. godine realizira u partnerstvu s Ministarstvom za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Svrha ovog priručnika jeste ponuditi nastavnicama razredne nastave inovativni program rada odjeljenske zajednice prema P4C metodi rada, te scenarije za realizaciju ovog programa kao poticaj za razvijanje njihove nastavničke kreativnosti. U uvodnom dijelu priručnika, Elmana Cerić, međunarodno certificirana P4C trenerica, daje kratki teorijski osvrt na obrazovne potencijale filozofije za djecu (P4C) u Bosni i Hercegovini, ali i svijetu. Ostatak priručnika čine nastavne pripreme 24 nastavnice koje su prilagodljive za različite uzraste učenika i učenica.

KNJIGA: ŽENE I RELIGIJA U PRVIM STOLJEĆIMA KRŠĆANSTVA
UREDNICI: DEBORAH F. SAWYER I JOHN SAWYER

Kada pokušavamo rekonstruirati živote žena u historijskim kontekstima, nailazimo na trajne probleme uzrokovane nedostatkom direktnih dokaza koji dolaze od samih žena. O njihovoj historiji saznajemo iz muških tekstova i iz muških perspektiva. Poteškoće u vezi sa prikazom života žena u antičkom svijetu su brojne, a naš zadatak posebno otežava kontekst religije. Ovdje iznesena grčka, židovska ili kršćanska svjedočenja iz antičkog svijeta notorno su muški orijentirana u svom svjetonazoru i pogledu na ‘drugi svijet’. Knjiga analizira ulogu žena i pojmova ženskog roda u kontekstu drevne religije te objašnjava raznolikosti, kako u vjerovanjima o ženama tako i o njihovim različitim doprinosima.

KNJIGA: ŽENE I RAD: FEMINIZAM, RAD I DRUŠTVENA REPRODUKCIJA
AUTORICA: SUSAN FERGUSON

Ova knjiga govori o različitim načinima na koje su feministice poimale rad, naročito ženski rad, u odnosu na pitanja slobode i ugnjetavanja. knjiga obuhvata četiri stoljeća postojanja kapitalizma i razmatra feminističke pozicije koje su vezane za brojne političke tradicije te prati feminističke teorije rada kroz ovaj historijski okvir, konceptualizirajući ih kroz tri široko postavljene putanje kako bi razumjela zašto i kako se feministice ne slažu u vezi sa pitanjem ženskog rada. Te putanje su: feminizam jednakosti, feminizam kritične jednakosti i feminizam socijalne reprodukcije. Žene i rad: Feminizam, rad i društvena reprodukcija je knjiga o teoriji. No, radi se o teoriji koja je potrebna ako želimo stvoriti svijet u kojem je zadovoljavanje ljudskih potreba za sigurnošću, zdravljem, opstankom i kreativnošću glavni prioritet.

KNJIGA: FEMINIZAM I RELIGIJA U 21. STOLJEĆU: TEHNOLOGIJA, DIJALOG I ŠIRENJE GRANICA
UREDNICE: GINA MESSINA-DYSERT I ROSEMARY RADFORD REUTHER

Djelo pod nazivom “Feminizam i religija u 21. stoljeću: tehnologija, dijalog i širenje granica” predstavlja pionirsko izdanje. Razne autorice pišu o transformacijskim efektima komunikacijskih tehnologija, internetu, blogovima i društvenim medijima, poput Twittera i Facebooka, u zajednicama žena i muškaraca koji se bave religijom i feminizmom. Žene su izuzetno uključene u digitalni svijet jer dominiraju blogovima, a predstavljaju većinu ukupnih korisnika društvenih medija. Ti mediji razbijaju granice, komuniciraju globalno i preko brojnih podjela, a ženama dozvoljavaju da se bave različitim pitanjima polazeći od vlastitog iskustva. Knjiga nas potiče da spoznajemo transformativne mogućnosti koje su, zahvaljujući tehnologiji društvenih medija, pružene ljudima, a posebno ženama. Ovo svakako nije kraj ove fascinantne teme. Samo nam daje početak onoga što nove mogućnosti donose, zahvaljujući novim tehnologijama komunikacije i interakcije.

KNJIGA: DEKOLONIJALNI FEMINIZAM
AUTORICA: FRANCOISE VERGES

Polazeći od pitanja „Ko čisti svijet?“, ova knjiga ispituje feminističke borbe u kontekstu nasilne i brutalne kontrarevolucije. Ovo pitanje potaknulo je štrajk crnih i smeđih žena koje čiste željezničku stanicu Gare du Nord u Parizu. Ovom knjigom se ispituju uloge onoga što u tekstu nazivamo civilizacijski feminizam, posmatranog kao posebna strategija aktualne kontrarevolucije. Ovaj feminizam posuđuje vokabular i ciljeve kolonijalne civilizacijske misije, modernizirajući politiku koju je Frantz Fanon sažeo u rečenici: „Pridobijmo žene, a ostalo će doći samo.“ Dekolonijalni feminizam prihvata postojanje drugih feminizama; on ne želi postati teorijom, već olakšati prekogranične i međunarodne saveze.

KNJIGA: ETIKA BRIGE U DOBA PREKARNOSTI
UREDNICI: MAURICE HAMINGTON I MICHAEL FLOWER

“Prekarnost” je nezgodan pojam jer imenuje prijetnju koja je stvarna i sveprisutna i sastoji se od mnogih elemenata ključnih za pojedinačno biće. Judith Butler opisuje prekarnost kao “politički inducirano stanje u kojem određene populacije pate zbog neuspješnih društvenih i ekonomskih mreža podrške i postaju diferencijalno izložene povredama, nasilju i smrti” (2010). Temeljno pitanje kojim se bave autori i autorice u ovoj knjizi jeste kako oni koji koriste teoriju brige mogu djelotvorno odgovoriti na prevladavajuću stvarnost neoliberalne prekarnosti. Još jedan značajan aspekt teorije brige je njeno feminističko porijeklo i zasnovanost na iskustvu žena. Feministička društvena teorija prenosi na teoriju brige pažnju usmjerenu na dinamiku moći i privilegija u društvu. Rodni identitet bio je pokretač za razvoj etike brige.

ZBORNIK: UPRKOS STRAHU I TIŠINI: UNIVERZITETI PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
Urednice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović

Rodno zasnovano nasilje (RZN) je globalni problem i utječe na živote žena i muškaraca. Da bi se napravila promjena, važno je ovo pitanje ozbiljno adresirati u obrazovnim programima škola i univerziteta u kojima se također događaju različiti oblici RZN. Univerziteti bi trebalo da budu sigurna mjesta za sve, ali velik broj nastavnog i administrativnog osoblja te studenata i studentica i dalje vrlo malo zna o rodnoj ravnopravnosti i RZN (Spahić Šiljak et al., 2022). Podršku, u procesima orodnjavanja visokog obrazovanja, ima 19 univerziteta, kroz UNIGEM projekt koji vodi TPO fondacija. Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta je i Međunarodna konferencija pod nazivom “Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv rodno zasnovanog nasilja”, održana 6. i 7. maja 2022. godine na Univerzitetu u Sarajevu. Radovi izloženi na Konferenciji sakupljeni su i strukturirani u ovom zborniku.

KNJIGA: IZAZOVI INTEGRIRANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U UNIVERZITETSKOJ ZAJEDNICI: PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA
Urednice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović

Ova publikacija nastala je kao rezultat obimnih istraživačkih poduhvata u sklopu petogodišnjeg projekta UNIversity and Gender Mainstreaming (UNIGEM) koji je 2021. godine pokrenula TPO Fondacija iz Sarajeva s ciljem umrežavanja univerziteta iz regije, razmjene ekspertize, orodnjavanja visokog obrazovanja uspostavom mehanizama za rodnu ravnopravnost (vijeća ili centara), usvajanja gender akcionih planova (GAP), obogaćivanja nastavnih planova i programa u oblasti rodne ravnopravnosti te senzibiliziranja nastavnog kadra i studenata/ica kroz različite vidove tematskih edukacija i treninga. Sve su to razlozi zašto je uspostavljeno partnerstvo sa 18 univerziteta (a od ove godine 19) iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, što je veliki iskorak i za visoko obrazovanje i za regionalnu saradnju jer se kroz umrežavanje, razmjenu ekspertize i iskustava orodnjava visoko obrazovanje kroz brojne primjere i modele dobre prakse.

Cjelokupni projekat, istraživanja i ovu publikaciju podržala je finansijski Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, koja je prepoznala i vrednovala naš rad.

KLIKNITE ISPOD ZA PRIKAZ KNJIGE

Izdanje na engleskom jeziku dostupno na linku

Odaberite jezičku verziju: BOS | CG | HRV | SRB

BROŠURA: IZAZOVI INTEGRIRANJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI U UNIVERZITETSKOJ ZAJEDNICI: PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA - KLJUČNI REULTATI ISTRAŽIVANJA
Autorice: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović

Ravnopravnost spolova temeljna je vrijednost misije Europske unije. Jedan od izazovnih ciljeva rodno osjetljivih politika i programa jest eliminisati rodno zasnovano nasilje (RZN) u mnogim političkim, društvenim, ekonomskim i kulturnim kontekstima. Kao globalni fenomen, rodno zasnovano nasilje usko je povezano s rodnim društvenim normama te očekivanja i nepravedni odnosi moći temeljeni na rodnim identitetima. Projekt UNIGEM uključio je 19 partnerskih univerziteta na Balkanu kako bi pokrenuli institucionalne promjene i organizacijsku kulturu na univerzitetima koja mora imati nultu toleranciju prema RZN-u u svom okruženju. Na samom početku projekta UNIGEM, TPO Fondacija provela je opsežno kvantitativno i kvalitativno istraživanje kroz ankete i dubinske intervjue na 18 sveučilišta s ciljem istraživanja rodne (ne)ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u ovim institucijama. Brošura sadrži sažetak ključnih nalaza ovog istraživanja. Cjelokupno istraživanje osmislio je tim istraživača iz Balkanske regije: Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević, Jasmina Husanović, Ajla Demiragić, Milena Karapetrović, Mirjana Dokmanović, Merima Jašarević, Lana Bobić i Marija Tatar Anđelić. Većinu intervjua sa ženama u BIH i Srbiji su provele Zilka Spahić Šiljak i Lamija Subašić. Intervjue sa ženama u Hrvatskoj vodile su Lana Bobić i Daria Glavan Šćulac. U Srbiji intervjue sa ženama je vodila Zorica Mršević. Intervjue sa muškarcima u BiH i Crnoj Gori vodio je Adnan Hasanbegović i Muhamed Velagić, u Hrvatskoj Dario Čepo i Nebojša Zelić, a u Srbiji Dragan Stanojević, Zoran Krstić i Vladimir Todorović.
DOSTUPNA NA ENGLESKOM JEZIKU

RODNO ZASNOVANO NASILJE U UNIVERZITETSKIM ZAJEDNICAMA. POLITIKA, PREVENCIJA I OBRAZOVNE INTERVENCIJE U BRITANIJI.
Urednice: Sundari Anitha i Ruth Lewis

Rodno zasnovano nasilje razumijevamo kao ponašanje ili stavove utemeljene na nepravednim odnosima moći koji povređuju, prijete ili potkopavaju ljude zbog njihovog (pretpostavljenog) roda ili seksualnosti. U ovoj definiciji se priznaje da je rodno zasnovano nasilje pod uticajem rodnih odnosa i da utiče na njih, te se problematizira nasilje zasnovano na hijerarhijskim konstrukcijama roda i seksualnosti. Žene i djevojčice čine ogromnu većinu žrtava rodno zasnovanog nasilja, a muškarci ogromnu većinu počinitelja (Watts i Zimmerman, 2002; Hester, 2009). Rodno zasnovano nasilje uključuje kontinuum ponašanja i stavova poput nasilja u porodici, seksualnog nasilja, seksističkog uznemiravanja na ulici, trans/homofobnog izražavanja i ponašanja, te izražavanja na društvenim medijima kojim se normaliziraju seksizam i seksualna objektivizacija. Ovi izrazi i ponašanja povezani su kroz ono što je Kelly (1988) opisala kao kontinuum incidenata i iskustava. Kontinuum incidenata (Kelly, 1988, 1989) odnosi se na konceptualne veze između radnji koje stoje u pozadini prijestupa – ponašanja i izraza koji su toliko uobičajeni da se često stope sa sitnicama svakodnevnog života – i manje uobičajenih „silovitih“ događaja (Stanko, 1985) koji su u širem smislu prepoznati kao štetni, a temelje se na orodnjenim hijerarhijama moći koje istovremeno učvršćuju.

NASILJE NAD TRUDNICAMA U BOSNI I HERCEGOVINI – PORODICA, ZDRAVSTVENI SISTEM I RADNI ODNOSI – ZLATAN HRNČIĆ

Knjiga Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi namijenjena je stručnoj i naučnoj zajednici, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje imaju cilj doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za planiranje porodice, unapređenju reproduktivnog zdravlja žena i socijalnih politika u Bosni i Hercegovini. U ovom radu se povezuju uzročno-posljedični faktori trudnoće, intimnih partnerskih odnosa, očekivanja društva i definisanje uslova za usklađivanje poslovnog i privatnog okruženja. Stavljen je fokus na prepreke koje imaju žene definisane činjenicom da su one te koje su kroz trudnoću podložne faktorima rizika za nasilne obrasce ponašanja u okviru zdravstvenog sistema, radnih odnosa i intimnih partnerskih odnosa.

P4C – FILOZOFIJA ZA DJECU:
METODE UČENJA I PODUČAVANJA ZA UNAPREĐENJE KRITIČKOG MIŠLJENJA

Priručnik za nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola "P4C – FILOZOFIJA ZA DJECU: Metode učenja I podučavanja za unapređenje kritičkog mišljenja" autorica Elmane Cerić i Melike Šahinović i autora Seada S. Fetahagić je proizašao iz programa SAPERE BIH koji promovira i afirmiše filozofiju za djecu kao metodu i pristup u učenju i podučavanju, s ciljem razvoja vještina mišljenja, komunikacije, kao i izgradnje samopouzdanja i unapređenja cjelokupne ličnosti. P4C ili Filozofija za djecu koju je razvio Matthew Lipman, temelji se na sokratovskoj metodi propitivanja i konceptu "zajednice filozofskog propitivanja" (Community of Philosophical Inquiry) Johna Deweya. Filozofija za djecu je metoda propitivanja koja se temelji na promišljanju filozofskih/velikih pitanja i koncepata, refleksiji i argumentiranju koji vode ka unapređenju vještina mišljenja, oblikovanju I mijenjanju stavova, njegovanju vještina propitivanja: kritičkog, kreativnog, kolaborativnog i brižnog/empatičnog mišljenja za što se često koristi engleska skraćenica 4C (critical, creative, collaborative, caring). Ovaj priručnik je namijenjen nastavnicima koji rade u osnovnim i srednjim školama, kao i pedagozima i drugim školskim radnicima. On nudi jednostavne upute, pravila, prijedloge i pojašnjenja koji se mogu koristiti u pripremi i realizaciji časova s ciljem postizanja veće efikasnosti i uspjeha na intelektualnom, emocionalnom i društvenom razvoju svakog djeteta. S ciljem unapređenja obrazovnih programa u BiH, kroz integraciju metoda filozofije za djecu u promociji kritičkog mišljenja kod djece i mladih, TPO Fondacija je dizajnirala program edukacije nastavnika i materijale na bosanskom jeziku. Ovaj priručnik će, prije svega, pomoći nastavnicima da unaprijede kapacitete i metode rada u prenošenju gradiva predviđenog NPP-om, a i da pruže podršku učenicima u razvoju kritičkog mišljenja.

HEALING AND PEACEBUILDING AFTER WAR

Routledge Press je nedavno objavio novu knjigu "Healing and Peacebuilding After War. Transforming Trauma in Bosnia and Herzegovina" (Ozdravljenje i izgradnja mira nakon rata. Transformacija traume u Bosni i Hercegovini).  Knjiga je rezultat Međunarodne konferencije na temu "Trauma, pamćenje i ozdravljenje" koju je TPO Fondacija organizirala 2016. godine u Sarajevu u partnerstvu sa Univerzitetom u Bostonu, Harvard Centrom za traumu i  izbjeglice, George Mason Univerzitetom, Centrom za pravdu i mir Eastern Mennonite University in VirginiaVrije Univerzitet Amsterdam (Netherlands) i Documenta (Hrvatska).
Urednice Julianne Funk, Marie Berry and Nancy Good u saradnji sa dvanaest autora i autorica su priredile izvanredne tekstove za studente i praktičare u izgradnji mira koji im mogu pomoći da adresiraju pitanja izgradnje mira iz psihološke i psihosocijalne perspektive.

SOCIOLOGIJA RODA- FEMINISTIČKA KRITIKA - Zilka Spahić Šiljak

Knjiga Sociologija – feministička kritika je namijenjena prije svega studentima ali i drugim čitateljima koji žele da se upoznaju sa osnovnim sociološkim konceptima spola, roda, rodnih identiteta, seksualnosti, socijalizacije, porodice, rada, ekonomije, rodno osjetljivog jezika i religije. U sedam poglavlja ove knjige autorica van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak nudi interdisciplinarno čitanje ključnih teorijskih uvida u sociologiji, ekonomiji, jeziku i religiji. Sve to je potkrijepljeno rezultatima međunarodnih istraživanja koje feministička kritika koristi u dekonstrukciji  postojećih koncepata znanja. Knjiga, između ostalog ima za cilj  pomoći studentima da razumiju kompleksnost rodnih identiteta koji u intersekciji sa drugim identitetima i socio-kulturnim faktorima osobu postavljaju u poziciju subjekta ili objekta znanja i propitivanja. Iako se u svakom poglavlju razmatraju pitanja rodne asimetrije i neravnopravnosti, posebno se naglašava utjecaj niza društvenih, političkih i kulturoloških faktora na konstrukciju roda i rodnih uloga.

PRIRUČNIK ''JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA''

Priručnik ''Jačanje interkulturalnih i međureligijskih kompetencija'' urednica Zilke Spahić Šiljak, Sedžide Hadžić i Azre Nezirić predstavlja rezultat zajedničkog rada TPO Fondacije i saradnika iz osnovnih i srednjih škola i fakulteta u Bosni i Hercegovini, predstavnika Ministarstava obrazovanja, Pedagoških i Zavoda za školstvo, te vjerskih institucija Bosne i Hercegovine s ciljem doprinosa za kvalitetnije neformalno obrazovanje u demokratskim društvima.

Cilj ovog Priručnika je dvojak: s jedne strane, namjera je ojačati interkulturalne i međureligijske kompetencije nastavnika u školi kroz trening za trenere (TOT), a s druge strane osposobiti nastavnike da sami mogu kreirati i implementirati slične treninge u školama. Stoga je Priručnik podijeljen na dva dijela: praktični i teorijski.
Posebnost ovog Priručnika je u tome što nudi Bennettov Kontinuum interkulturalnog razvoja koji s čitateljem i potencijalnim korisnikom dijele autori tekstova: Zilka Spahić Šiljak, Sedžida Hadžić, Izet Numanović, Elma Softić – Kaunitz, Elmana Cerić, Bernard Harbaš, Nezir Halilović, Andreja Pehar, Šejla Džanan, Snježana Petraš, Emina Jusufbegović, Marina Heraković, Bernard Heraković, Goran Stanić.
Priručnik je dostupan u elektronskoj i printanoj formi, na bosanskoj i hrvatskoj jezičnoj varijanti.

ZAVRŠNA BASELINE STUDIJA: VRŠNJAČKO I RODNO ZASNOVANO NASILJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BIH - Melika Šahinović i Amina Mašić

Završna Baseline studija je imala za cilj ispitati uspješnost trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje" u 31 školi u tri kantona: KS, HNK/HNŽ i SBK/KSB, ukazati na pozitivne prakse koje su doprinijele rješavanju problema u vezi sa nasiljem i alarmirati institucije i školske zajednice na nove izazove s kojima se mlade generacije susreću. Studija također podstiće da se u najkraćem roku poduzmu novi koraci ka uočavanju i suzbijanju svih potencijalnih prijatnji koje za posljedicu imaju nasilje nad djecom.
Iako rezultati studije govore da je osviještenost o nasilju u školama učesnicama projekta mnogo veća, da se nasilje više prijavljuje, da je fizičko nasilje znatno smanjeno, da je trokut saradnje nastavnik – učenik – roditelj ojačan, da postoji saradnja između školske zajednice i institucija i da rodna pitanja više nisu nepoznanica, ipak postoje izazovi kojima se školske zajednice ne mogu adekvatno oduprijeti.
U budućnosti imamo tu odgovornost da iskoristimo sve svoje kapacitete i sučimo se s tim izazovima kako bi pridonijeli što kvalitetnijoj školskoj zajednici bez nasilja.

ŽIVI PRISUTNO: SUFIJSKI PUT DO BUDNOG SRCA - Edmin Kabir Helminski

"Živi prisutno: Sufijski put do budnog srca" napisao je Kabir Helminski, recenzije su radili: prof.dr. Rešid Hafizović i dr. Amra Delić mr.sci.med., a izdavač knjige je TPO Fondacija.
Praksa prisutnosti, vjera, pravedno postupanje, etika, socijalna pravda, djelovanje s namjerom i s duhovnim razmišljanjem, samosvjesnost i dobročinstvo čini okosnicu ove knjige.
Teme ove knjige su utkane u sve velike spirtuelne tradicije. U njima se ozbiljno razmatra šta znači svjesno biti tu i sada, što se danas naziva različitim imenima kao što su: mindfulness, zikr, buđenje, sjećanje, a istovremeno je neizrecivo.
Autor je u knjizi na najpraktičniji način podijelio iskustva, razmišljanja i znanja koja su očuvana u tradicionalnoj mudrosti, vjerujući da je vrijeme da te ideje uđu u srca modernih ljudskih bića. Stoga je upotrebljavao moderne termine kako bi uspio proći kroz zidove otpora i uvjetovanosti koje su podigle savremene okolnosti.
Knjiga "Živi prisutno: Sufijski put do budnog srca" nudi ideje koje transformiraju i nose vlastitu energiju, kao i sugestije kako bi se te ideje mogle prakticirati unutar vlastite religije, pogleda na svijet i svakodnevnog života.

BOSANSKI LABIRINT: KULTURA, ROD I LIDERSTVO

Knjigu Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo uredila je Zilka Spahić Šiljak a autorstvo potpisuje sa još dvoje autorice: Suada Penava i Jasna Kovačević. Knjiga je nastala kao rezultat  istraživanja provedenog sa bh. liderima i lidericama iz svijeta politike i biznisa u periodu od 2015. do 2018. godine. Rezultati pokazuju da ne postoje bitne razlike i efektivnosti liderstva žena i muškaraca ali je vidljiva nepodudarnost između društveno očekivane uloge i liderske uloge. Npr. snažne liderice i senzitivni lideri nisu podudarni sa društveno očekivanom rodnom ulogom. Postoje razlike između žena i muškaraca u vezi sa preuzimanjem rizika, ulogom emocija u odlučivanju i fokusiranosti na zadatak (i)li međuljudske odnose, ali te razlike ipak nisu toliko izražajne zbog obostrane spremnosti na rizik i shvatanja važnosti korištenja emocionalne inteligencije u liderstvu. Untaoč ohrabrujućim stavovima mlađih lidera i liderica, labirint liderstva pred žene još uvijek postavlja velike prepreke među kojima su stereotipi, autostereotipi, ali i nepovjerenje društva te dvostruki moralni standardi u procjeni njihovih sposobnosti za liderstvo.

DNEVNIK EMOCIJA

Dnevnik emocija rezultat je rada s roditeljima i djecom u sklopu projkta TPO Fondacije "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje". Autorica publikacije je profesorica pedagogije i psihologije Snježana Petraš, a autorica crteža je Nikolina Popović, učenica sedmog razreda Osnovne škole "Nova Bila".
Dnevnik emocija ima za cilj potaknuti razgovor između roditelja i djece i poboljšati njihov odnos. Također pomaže pri boljoj samospoznaji i razumijevanju vlastitih reakcija na neke od emocija, preispitivanju osobnih postupaka i odnosa, ali i razgovoru između djece i roditelja.  Zdrav odnos zahtjeva uzajamnu odgovornost i doprinos očuvanju i jačanju veze.
Sa željom da Dnevnik emocija koristi djeci i roditeljima, tim TPO Fondacije se nada izgradnji boljih odnosa između roditelja i djece, koji će se održati i prenijeti na druge članove porodice, školske zajednice i društvo.

ŽIVI VRIJEDNOSTI: GLOBALNI ETOS U LOKALNOM KONTEKSTU BIH

Zbornik radova u izdavaštvu TPO Fondacije, "Živi vrijednosti: globalni etos u lokalnom kontekstu BiH", urednica Zilke Spahić Šiljak i Melike Šahinović, predstavlja rezultat zajedničkog rada TPO Fondacije i nastavnika osnovnih i srednjih škola, kao i profesora univerziteta, s ciljem promicanja univerzalnih ljudskih vrijednosti u Bosni i Hercegovini. Autori i autorice u kratkim esejima pišu o univerzalnim etičkim vrijednostima: aktivne tolerancije, etičnosti, otvorenosti, solidarnosti, prijateljstva, pomaganja, empatije, ljubaznosti, slušanja i drugo: Izet Numanović, Mejra Mejra Numanović, Melika Šahinović, Sedžida Hadžić, Miroslav Bagara, Berminka Hrelja Bećirspahić, fra Ivan Nujić, Sanela Mesihović, Alma Ahmethodžić, Selvira Mašnić, Munevera Rahmanović-Hrbat, Amela Petričević, Vanja Ivković, Mirza Jahić, Sabahudin Ćeman, Sead Gazibegović, Elma Softić-Kaunitz.

PREVENCIJA VRŠNJAČKOG I RODNO-ZASNOVANOG NASILJA:
JAČANJE PARTNERSTVA NASTAVNIKA I RODITELJA - PRIRUČNIK

Priručnik "Prevencija vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja: Jačanje partnerstva nastavnika i roditelja" je nastao tokom 2017. godine u okviru trogodišnjeg projekta Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u školi
Urednica Priručnika je Monja Šuta-Hibert, dok su autorice/r tekstova: Amra Delić, Melisa Mizdrak, Berminka Hrelja, Edna Haznadarević, Mario Hibert, Nermina Kravić, Šejla Džanan, Amela Petričević i Elma Softić-Kaunitz.

Priručnik je namijenjen nastavnom osoblju u osnovnimškolamau svrhu jačanja kompetencija nastavnika u radu i komunikaciji sa roditeljima. Strukturu Priručnika čini pet dijelova koje je pripremao tim ekspertica/ata s dugogodišnjim iskustvom izoblasti obrazovanja, pedagogije, sociologije, adolescentne psihijatrije i psihologije. Dugogodišnje ekspertno iskustvo predstavljeno primjerima praktičnog rada s roditeljima dodatno će doprinijeti jačanju kompetencija nastavnika u školama BiH. Priručnik je dostupan u printanoj i elektronskoj formi na bosanskom i hrvatskom jeziku.

DNEVNIK MISLI –BUDNOST SRCA

TPO Fondacija pokreće program Budnost srca koji nudi različite vrste meditativnih praksi i tehnika za upravljanje stresom koje se mogu vježbati individualno i u grupama.
Dnevnik misli –Budnost srca prva je u nizu publikacija čiji sažetak možete pronaći na ovom linku. Upute, savjeti, pitanja i bojanka sadržani u Dnevniku misli koriste se kao didaktičko sredstvo na seminarima upravljanja stresom i pomažu nam da pratimo svoje misli, postanemo svjesni svojih emocija i svoga tijela, ali i da naučimo kako da živimo sada i ovdje, prisutni i budni.
Ako ste zainteresirani da naučite više o tehnikma budnosti srca, javite nam se na email: budnosrce@tpofond.org

PREVENCIJA VRŠNJAČKOG I RODNO-ZASNOVANOG NASILJA: JAČANJE KOMPETENCIJA NASTAVNIKA U RADU SA DJECOM - PRIRUČNIK

Priručnik "Prevencija vršnjačkog i rodno-zasnovanog nasilja: Jačanje kompetencija u radu s djecom" je nastao u okviru programa Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE), kada je početkom 2017. godine, TPO Fondacija započela saradnju i zajedničku realizaciju trogodišnjeg projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi" s ministarstvima obrazovanja  u Sarajevskom, Hercegovačko-Neretvanskom i Srednjobosanskom kantonu.

Urednice Priručnika su Melika Šahinović i Amila Kahrović-Posavljak, dok su autorice tekstova: Amra Delić, Melisa Mizdrak, Alma Jeftić, Elma Omersoftić, Andreja Pehar, Snježana Petraš i Nermina Vehabović-Rudež. Priručnik je namijenjen nastavnom osoblju u osnovnim školama u svrhu edukacije i osposobljavanja za prepoznavanje znakova nasilja i zlostavljanja djece, te efektivnog rješavanja ovih problema u saradnji s roditeljima i drugim relevantnim institucijama. Strukturu Priručnika čini šest dijelova koje je pripremao tim ekspertica s dugogodišnjim iskustvom iz oblasti obrazovanja, pedagogije i psihologije. Dugogodišnje ekspertno iskustvo predstavljeno primjerima praktičnog rada s učenicima, nastavnicima, ali i roditeljima dodatno će doprinijeti jačanju kompetencija nastavnika u školama BiH. Priručnik je dostupan u printanoj i elektronskoj formi na bosanskom i hrvatskom jeziku.

NEIZLIJEČENA TRAUMA - ZBORNIK RADOVA

Zbornik "Neizliječena trauma" je nastao kao rezultat konferencije: "Trauma, pamćenje i ozdravljenje na Balkanu i šire" održane u Sarajevu u julu 2016, godine, u organizaciji TPO Fondacije. Urednice Zbornika su Julianne Funk i Nancy Good, a predgovor je priredio renomirani američki psihijatar Steve Olweean.
Vjerovanje da nema održivog mira bez rada na liječenju trauma nakon preživljenog nasilja čini okosnicu ove knjige. Autori/ce su priznati/e međunarodni/e i domaći/e naučnici/e i praktičari/ke iz širokog spektra disciplina, što se vidi po temama koje su obrađivali/e. U Zborniku su ozbiljno razmatrani priroda i uloga traume, kao i prilike za izgradnju mira u različitim kontekstima – uključujući poslijeratne države nastale raspadom Jugoslavije – ali i prepreke tomu. Posebna pažnja je posvećena Bosni i Hercegovini (BiH) jer je nedvojbeno najteže pogođena raspadom Jugoslavije devedesetih godina.
Dio video materijala sa prezentacijama učesnika možete naći na ovom linku.

BASELINE STUDIJA: VRŠNJAČKO I RODNO-ZASNOVANO
NASILJE U OSNOVNIM ŠKOLAMA U BIH

U okviru projekta "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u školi" urađena je Baseline studija: "Vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje u osnovnim školama u BiH", koja je provedena u 30 osnovnih škola u tri kantona: Sarajevskom, Hercegovačko-neretvanskom i Srednjo-bosanskom kantonu. Baseline studiju je proveo tim TPO Fondacije na temelju upitnika u čijoj izradi su učestvovale dr. Amra Delić, specijalistica neuropsihijatrije, mr. sc. Alma Jeftić i mr. sc. Melika Šahinović. Baseline studija predstavlja analizu različitih oblika nasilja i njegove trasformacije u i i izvan škole, pravilnika i praksi škola prema nasilju, kao i analizu preventivnih mjera koje se koriste za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Studija je jedna u nizu aktivnosti projekta koji ima za cilj da u saradnji s ministarstvima obrazovanja, upravama osnovnih škola, nastavnicima, pedagozima i drugim školskim djelatnicima, kao i učenicima, roditeljima i društvenim institucijama radi na podizanju svijesti o vršnjačkom i rodno-zasnovanom nasilju i njegovim opasnostima te uspostavljanju efektivnih mehanizama za prevenciju i smanjenje nasilja unutar i izvan škole.

KADA SE SRETNU FEMINIZAM I RELIGIJA

Zbornik Kada se sretnu feminizam i religija rezultat je ciklusa seminara održanih u nekoliko bosanskohercegovačkihgradova na temu Etos rodne ravnopravnosti. Partnerski su ih organizirali IMIC ZajednoSarajevo, TPO Fondacija iz Sarajeva iOmladinski forum iz Mostara, uz podršku Ekumenske ženske inicijative iz Omiša.
Seminare su vodili doc. dr. Zilka Spahić Šiljak, dr. Drago Bojić i mr. sci. Božana Katava. Cilj je bio, dekonstrukcijom religijskih narativa o antropologiji čovjeka pokazati mogućim reduciranje stereotipnih shvatanja uloge žene i muškarca u porodici i društvu, te pokazati da sveti tekstovi nude okvir i za egalitarna čitanja rodnih odnosa.
Učesnici/e seminara su bili/e nastavnici/e, studenti/ce i aktivisti/ce iz Tuzle, Sarajeva i Mostara koji su kroz svoje kratke eseje progovorili o susretu i sučeljavanju feminističkih i religijskih argumenata o antropologiji čovjeka.

SVE ŠTO (NE) ŽELIMO ZNATI, Elma Softić – Kaunitz i Pavle Kaunitz

U okviru projekta ''Prevencija i smanjenje rodno zasnovanog i vršnjačkog nasilja u školi'' TPO Fondacija je objavila zbirku priča ''Sve što (ne) želimo znati''. Naime, riječ je pričama koje tematiziraju različite vrste nasilja u društvu. Priče su popraćene stripovima u kojima se nalaze korisne informacije vezane za moguće načine rješavanja različitih situacija u kojima nasilje dominira. Kako ističe Husremović u svojoj recenziji ove zbirke: ''Materijal pripremljen od strane TPO Fondacije u tom domenu ima jednu veliku prednost za radionički rad, a to je korištenje stripova.'' U današnjem užurbanom svijetu, edukacija putem stripa se ispostavila kao vrlo učinkovit medij prenošenja poruka i u skladu s tim TPO Fondacija ga nastoji koristiti i promovirati posebno u svrhu prevencije i smanjenja nasilja u školi, ali i društvu.
Pored ostalih obrazovnih materijala iz fundusa TPO Fondacije, ova zbirka pripovijetki će također naći svoje mjesto na radionicama za mlade kako bi se isti senzibilizirali po pitanju različitih vrsta nasilja koje se događa u njihovom neposrednom okruženju.

PODJELA POSLA – KAKO SAM U PORODICI I KARIJERI NAUČILA DA SE IZBORIM ZA SEBE (I OSTAVIM PROSTORA ZA DRUGE) - Myra Strober

Knjiga Myre Strober ''Podjela posla – kako sam u porodici i karijeri naučila da se izborim za sebe (i ostavim prostora za druge)'' prevedena je na BHS jezik u izdanju TPO Fondacije kao dio programa ''Liderstvo i žene''. TPO Fondacija razvija program liderstva sa fokusom na mlade i žene i ova knjiga predstavlja dodatni poticaj i inspiraciju mladim ženama da se angažiraju. Ključna pitanja o kojima govori ova knjiga odnose se na to kako imati i karijeru i porodicu, kako praviti mreže podrške, kako se boriti protiv diskriminacije u dominantno muškom radnom okruženju, te kako graditi vlastiti stil liderstva. Mlade žene i muškarci mogu iz ove knjige naučiti koje strategije je primjenjivala profesorica Myra i njene kolegice i saradnice da izađu na kraj sa patrijarhalnom kulturom i isključenjem žena sa pozicija odlučivanja i moći. Isto tako mogu naučiti kako su u partnerstvu i savezništvu s muškarcima postizale više, jer i porodica i karijera zahtijevaju partnerstvo i razumijevanje, i od toga imaju koristi i žene i muškarci. Posebno je zanimljivo koje stilove liderstva je pokazivala profesorica Myra te je svoj stil liderstva definirala kao umjereno radikalni, jer joj je važno ne samo mijenjati odnos svojih sagovornika o pitanjima ravnopravnosti žena i muškaraca, već i da ih pridobije u mrežu saradnika. Ipak, ovisno o kontekstu i potrebama treba praviti kombinaciju različitih stilova liderstva.

Nastavni materijali uz priručnik SVJETSKI ETOS U OSNOVNIM ŠKOLAMA

Na ovom se mjestu nalaze nastavni materijali potrebni za realizaciju nastavne cjeline "Svjetski etos u osnovnim školama" iz "Priručnika svjetskog etosa za osnovne škole". Nastavni materijali - priče, molitve, debatske kartice, kvizovi, deklaracije... - poredani su tako da prate strukturu dotične nastavne cjeline odnosno strukturu nastavnih jedinica od kojih se ona sastoji. Prezentirani nastavni materijali nisu obvezujuće prirode. Nastavnicima je ostavljena puna sloboda koristiti se ne samo drugim tekstovima nego i drugim metodama za podučavanje učenika. S obzirom na književno, religiozno, glazbeno, dakle općenito kulturno bogatstvo naše zemlje, pa i regije, to ne bi smjelo predstavljati nikakav problem.

PRIRUČNIK SVJETSKOG ETOSA ZA OSNOVNE ŠKOLE

Objavljivanje "Priručnika svjetskog etosa za osnovne škole" je rezultat nastojanja TPO Fondacije da područje kontekstualne promocije svjetskog etosa u obrazovnim strukturama i procesima u našoj zemlji proširi i na područje osnovnih škola. Ovaj projekat je započeo 2014. godine i do sada je, uz odobrenje relevantnih obrazovnih struktura, obuhvatio četiri kantona na razini srednjih škola: Tuzlanski, Sarajevski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski. Integracija svjetskog etosa u bh. srednje i osnovne škole podrazumijeva aktivnu suradnju nastavnika različitih predmeta i profila, realizaciju kolaborativnih projekata koji uključuju učešće učenika i roditelja, međuškolsku suradnju i rad sa akterima iz lokalne zajednice. Prožimanje različitih predmeta i cjelokupnog života škole etičkim vrijednostima i načelima svjetskog etosa usmjereno je ka efikasnom posredovanju etičkih motivacija i kompetencija mladim ljudima kako bi unutar i izvan škole unijeli novu etičku klimu i time u dugoročnom smislu omogućili humanije paradigme u sferi politike, ekonomije, religije, obrazovanja, kulture i obiteljskog života. U tom smislu, pozivamo sve nastavnike i nastavnice da Priručnik koriste uz punu slobodu za sve konstruktivne zahvate u materijale na koje budu poticali ili zahtijevali različiti faktori. Didaktički materijali "Svjetske religije – svjetski mir – svjetski etos" kao i mnoge vježbe i nastavni materijali koji nadopunjuju sadržaj ovog Priručnika su dostupni na našem jeziku u sjedištu TPO Fondacije ili na stranici www.etos.ba

"MI DJECA OKUPACIJE – PRIPOVIJESTI KĆERKI I SINOVA
SAVEZNIČKIH VOJNIKA"

Riječ je o knjizi koju potpisuje autorica Ute Baur-Timmerbrink a koja u sadržajnom smislu predstavlja jedinstven primjerak narativnih svjedočenja o djeci okupacije koja su rođena u periodu između 1945.-1955. godine 20. stoljeća. Knjiga nastoji djeci okupacije, baš kao i svim drugim čitaocima, probuditi hrabrost za suočenje sa vlastitom prošlošću kako se nerazriješena pitanja ili čak traume ne bi prenosile na naredne generacije.

0% TOLERANCIJE NASILJU U ŠKOLI - Vodic kroz Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi za djecu/mlade, roditelje i nastavno osoblje

0% TOLERANCIJE NASILJU U ŠKOLI - Vodic kroz Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi za djecu/mlade, roditelje i nastavno osoblje nastao je iz potrebe da se pokušaju afirmirati već postojeći mehanizmi i zakonske obaveze na koje su se škole u Hercegovačkoneretvanskom kantonu već obavezale. Cilj je sistemska zaštita djece i mladih koji su izloženi nasilnom ponašanju svojih vršnjaka i vršnjakinja, ali ujedno i pomoć onoj djeci koja se nasilno ponašaju. Prepoznavanjem, zaustavljanjem i sprečavanjem nasilja ne samo da pružamo djeci i mladima pomoć da prevladaju posljedice nasilja, već im šaljemo jasnu poruku da nam je njihova dobrobit važna i da želimo da živimo u društvu koje ne tolerira nasilje ni u kom obliku. S tim u vezi, TPO Fondacija i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK odlučili su iskoristiti već postojeće resurse, mogućnosti, ali i zakonske obaveze koje su nadležni organi uredno propisali.

RODNI STEREOTIPI:ZVUČI POZNATO?, uredila Monja Šuta-Hibert

Knjiga „Rodni stereotipi:Zvuči poznato?“ je nastala u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju - IKDE“ koji provodi TPO Fondacija Sarajevo. Knjigu je uredila Monja Šuta-Hibert, a recenziju su napisali gospođa Radmila Rangelov-Jusović i proKnjiga "Rodni stereotipi:Zvuči poznato?" je nastala u okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju - IKDE" koji provodi TPO Fondacija Sarajevo. Knjigu je uredila Monja Šuta-Hibert, a recenziju su napisali gospođa Radmila Rangelov-Jusović i profesor Damir Kukić. Knjiga je zbir eseja različitih autorica i autora koji se bave problematikom rodne ravnopravnosti u različitim segmentima života, predrasuda o feminizmu i poziciji žena u suvremenom bh. društvu, te predstavlja jedinstvenu kombinaciju tzv. edukativnih stripova s kraćim tematskim tekstovima koji tematiziraju različita rodna i feministička pitanja i aspekte vezane za obrazovanje, patrijarhalne i obiteljske vrijednosti, pravo, nauku, religiju, politiku, medije, nasilje u obitelji i brojne druge rodno zasnovane dsikriminacijske prakse. Temeljne pretpostavke kroz cijeli kreativni proces su bile činjenice da su one/i koje/i vrlo malo znaju o feminizmu obično najžešće kritičarke/i, a one/i koje/i najglasnije tvrde da nisu taokinje/ci rodnih stereotipa i predrasuda, svakodnevno ponavljaju iste. Treba naglasiti da ova knjiga predstavlja jedan od pomaka koji se poduzimaju na dnevnoj bazi kako bi se doprlo do šireg kruga ljudi i radilo na podizanju opće svijesti i razbija-nju duboko ukorijenjenih predrasuda vezanih za pitanja rodne jednakopravnosti. fesor Damir Kukić. Knjiga je zbir eseja različitih autorica i autora koji se bave problematikom rodne ravnopravnosti u različitim segmentima života, predrasuda o feminizmu i poziciji žena u suvremenom bh. društvu, te predstavlja jedinstvenu kombinaciju tzv. edukativnih stripova s kraćim tematskim tekstovima koji tematiziraju različita rodna i feministička pitanja i aspekte vezane za obrazovanje, patrijarhalne i obiteljske vrijednosti, pravo, nauku, religiju, politiku, medije, nasilje u obitelji i brojne druge rodno zasnovane dsikriminacijske prakse. Temeljne pretpostavke kroz cijeli kreativni proces su bile činjenice da su one/i koje/i vrlo malo znaju o feminizmu obično najžešće kritičarke/i, a one/i koje/i najglasnije tvrde da nisu taokinje/ci rodnih stereotipa i predrasuda, svakodnevno ponavljaju iste. Treba naglasiti da ova knjiga predstavlja jedan od pomaka koji se poduzimaju na dnevnoj bazi kako bi se doprlo do šireg kruga ljudi i radilo na podizanju opće svijesti i razbija-nju duboko ukorijenjenih predrasuda vezanih za pitanja rodne jednakopravnosti.

>> VIŠE

NIRINI IZAZOVI, Elma Softić-Kaunitz, Pavle Kaunitz

Knjiga za tinejdžere pod nazivom „Nirini izazovi“ proizašla je iz želje TPO Fondacije da kroz projekat „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE“ potakne mlade da na kreativan i slikovit način uđu u svijet junakinje Nire koji nudi uvid u savremene probleme društva u kojem živimo, ali i u neke načine za njihovo rješenje, posebno na lokalnoj razini. Autorica i autor knjige Elma i Pavle Kaunitz predstavljaju mladu, energičnu, ambicioznu, talentovanu, ali iznad svega empatičnu i pravičnu junakinju. Nira primjećuje stvari od kojih drugi okreću glavu i zatvaraju oči. Savjest joj ne dozvoljava da ne reaguje u slučajevima kakvi su vršnjačko nasilje ili nasilje u porodici, te, izlažući i sebe opasnosti, staje između žrtve i nasilnika. Susrećući na svom putu Nikolu Teslu, Berthu von Suttner, Astrid Lindgren, Irenu Sendler, Alberta Einsteina, Nira nam, ne patronizirajući, dijeli lekcije iz posvećenosti, širokogrudnosti, empatije, pacifizma. Uz sve to, njen mentor i prijatelj Leonardo da Vinci, na trenutke će vas svojom vještom karakterizacijom zabaviti i nasmijati do suza. Renesansni genije besprijekornog talenta i umijeća sjedit će pokraj Nire i rješavati probleme u pokušaju pretvaranja svijeta u bolje i sretnije mjesto za život.

Strip NIRA, Vol. II. Elma Softić-Kaunitz, Pavle Kaunitz, Neven Misaljević, Filip Andronik, 2015.

TPO Fondacija je tokom 2015. godine, u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE)“, počela s radom na drugom izdanju stripa „NIRA“. Radeći s učenicima i učenicama srednjih škola kroz radionice koje uključuju teme o građanskom aktivizmu, angažiranoj umjetnosti, ljudskim pravima te radi potrebe za nastavkom učenja o vlastitim pravima i obavezama u zajednici u kojoj živimo, TPO Fondacija je pokrenula publiciranje novih priča o junakinji Niri u drugoj ediciji istoimenog stripa. Novih pet epizoda stripa „NIRA“ držat će vašu pozornost i potaknuti vas na razmišljanje o vašem vlastitom djelovanju u zajednici u kojoj živite. Učeći da ne smijemo biti slijepi pred nepravdom, „NIRA“ će nas ponukati da preispitamo vlastitu odgovornost prema sebi i drugima.

SVJETSKI ETOS POD ŠKOLSKIM KROVOM, Alen Krstić

Publikacija „Svjetski etos pod školskim krovom: Priručnik za integriranje svjetskog etosa u nastavne procese“ nastala je u sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini“ iza kojeg je svojom stručno-financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena što čini utemeljenom nadu da ćemo uskoro raspolagati sličnim publikacijama i za druge aspekte projekta svjetskog etosa, i to u prvom redu za one koji se tiču politike, gospodarstva, ekologije, mirotvorstva i dijaloga religija. Kombinirajući teorijski i praktični pristup, ova publikacija po prvi put u našoj regiji na obuhvatan način skreće pozornost na pozitivni potencijal svjetskog etosa za odgojno-obrazovne procese i strukture u okrilju bosanskohercegovačkog društva koje je već stoljećima obilježeno stvarnošću od koje više ne može uteći niti jedno globalizirano društvo.

SVJETSKI ETOS - Dokumenti, utemeljenja, primjene, Alen Krstić

Knjiga „Svjetski etos: Dokumenti – utemeljenja – primjene” nastala je u sklopu projekta TPO Fondacije iz Sarajeva „Integracija svjetskog etosa u odgojno-obrazovne strukture i procese u Bosni i Hercegovini” iza kojeg je svojom stručnom i financijskom pomoći stala i Zaklada svjetskog etosa iz Tübingena.
Za sada jedinstvena u našoj regiji, ova knjiga pruža sustavan uvid u temeljne dokumente na kojima počiva projekt svjetskog etosa, pri čemu je posebna pozornost posvećena različitim načinima utemeljenja i primjene svjetskog etosa u suvremenim društvima sučeljenim s globalizacijom koja prepuštena sebi prijeti ugroziti ne samo humanistička dostignuća naše civilizacije nego i sam planet Zemlju.

LIČNI I PROFESIONALNI RAZVOJ – PRIRUČNIK ZA MLADE, dr. Amra Delić, Džejna Bajramović B.Sc.

U svrhu poticanja mladih na aktivnije učešće u javnom životu zajednice i poboljšanje kvalitete života, kao i pružanja podrške mladima u razvoju njihovog znanja, vještina i stavova kako bi se mogli prilagoditi zahtjevima tržišta, istraživački tim TPO Fondacije Sarajevo tokom 2014. godine je sproveo analizu potreba mladih u okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“. Na osnovu stavova i potreba mladih u vezi s liderstvom, komunikacijom, zapošljavanjem i radom, položajem u društvu te drugim pitanjima od značaja za mlade ljude u Bosni i Hercegovini, nastao je priručnik „Lični i profesionalni razvoj – priručnik za mlade”. Ovaj priručnik je proizvod naše želje da damo svoj doprinos i podržimo mlade u nastojanju da u svom daljnjem ličnom i profesionalnom razvoju prošire do sada stečena znanja, te razviju i osnaže svoje potencijale, vještine i kompetencije kako bi postali korisni i produktivni članovi društva.

TRAUMA, PAMĆENJE, OZDRAVLJENJE - ZBORNIK RADOVA

Ova je knjiga rezultat višegodišnjeg, predanog istraživanja autora i autorki okupljenih oko projekta Trauma, pamćenje, ozdravljenje, koji je započet u oktobru 2013. godine u Tuzli, a potom je proširio svoje djelovanje pri Transkulturnoj psihosocijalnoj obrazovnoj (TPO) fondaciji Sarajevo, u okviru Programa za interdisciplinarno učenje i istraživanjaPIUIS (engl. PILAR). Zahvaljujući podršci TPO Fondacije i entuzijazmu ključnih aktera angažiranih u daljem razvoju PIUIS-a, planirano je da ovaj projekat bude tek početak buduće suradnje u oblasti konstruktivnog suočenja s prošlošću i pomirenja. Priredile: Alisa Mahmutović i Amra Delić

Federalni Parlament

ŽIVJETI NA KLIZIŠTU - dr.sc.Rejhana Dervišević, dr.sc.Zijad Ferhatbegović

Priručnik ukazuje na mehanizam nastanka klizišta, uzroke koji mogu dovesti i doprinijeti pokretanju zemljanih masa, kao i preventivne mjere koje je potrebno preduzeti u cilju sprečavanja i otklanjanja štete.
Namjera autora je bila približiti pojam klizišta običnom žitelju, podučiti ga kako prepoznati klizište, te predložiti praktične mjere prevencije, kao i privremenu sanaciju zemlje oko kuće, radionice, štale, njive, voćnjaka. Građevinska dozvola nije garancija da tlo neće kliznuti. Ko namjerava graditi objekat na padini, trebao bi prethodno uraditi odgovarajuća istraživanja. Takva gradnja jeste skuplja, ali je sigurnija.

Federalni Parlament

Strip NIRA, Vol. I. Elma Softić-Kaunitz, Pavle Kaunitz, Esmir Prlja, Filip Andronik, 2014.

U okviru projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE)“, TPO Fondacija je pokrenula publiciranje stripa „NIRA“ kako bi ljudska prava približila mladim ljudima, posebno tinejdžerima. Vodeći se idejom da mladi ljudi trebaju biti nositelji promjena u društvu kroz različite aktivnosti, TPO Fondacija je kreirala poseban materijal koji će ih na primjeren način potaknuti da artikuliraju pitanja ljudskih prava u svom okruženju. Strip „NIRA“ kao izražajna forma, koja komunicira različite poruke ispreplitanjem slike i riječi o ljudskim pravima i njihovoj primjeni, potiče mlade da uče, promišljaju i rade, te na taj način spajaju kreativnost i građanski aktivizam. Junakinja ovog stripa, Nira, na autentičan način predstavlja jedan od modela angažirane mlade osobe i osviještene građanke koja vlastitim primjerom svakodnevno pokazuje hrabrost i inicijativu za promjene u društvu. Ona je svjesna poteškoća s kojima se susreće društvo u kojem živi, ali se opire pasivnom, inertnom i jednoličnom društvu koje svojom šutnjom i neaktivizmom dopušta kršenje ljudskih prava. Ustrajna je u svojim ciljevima, podiže svoj glas i pokreće se, ne dopuštajući da pred mojim očima vlada nepravda i bezakonje. Svojim idejama, željama i aktivizmom pridobiva podršku svojih prijatelja/ica te uspijeva promijeniti stavove okoline.

Federalni Parlament

KUR'AN I ŽENA - Amina Wadud

Prvi pokušaj jedne muslimanke da iz svoje vjere pristupi rodno inkluzivnom čitanju Kur'ana
Naslijeđe od četrnaest stoljeća islamske misli obilježeno je tumačenjima Kur'ana kojima su se uglavnom bavili muškarci. Ovim djelom “Kur'an i žena“ Amina Wadud nudi prvo žensko tumačenje, tumačenje koje potvrđuje i reafirmira ženski glas u Kur'anu. Progresivni muslimani i muslimanke odavno govore o tome da nije religija uslovila potlačenost žena, već patrijarhalna tumačenja i načini tumačenja i primjene kur'anskog teksta. Mnogi stoga smatraju da je put ka promjeni upravo u ponovnom iščitavanju i interpretiranju vjerskih tekstova.
Djelo “Kur'an i žena“ poziva na rodno inkluzivno čitanje u okviru jedne od temeljnih disciplina islamske misli, u tumačenju tj. tefsiru Kur'ana. Autoricanamraskriva konkretne tekstualne odjeljke i ključne riječi koje su se koristile kako bi se ženama ograničilo njihovo javno i privatno djelovanje, čak i kako bi se opravdalo nasilje nad muslimankama, te nam otkriva kako njihovo stvarno značenje i kontekst ne podržavaju takva razumijevanja. Ona svojom analizom dokazuje da kur'anski tekst nije rodno pristrasan, da ne favorizira niti stereotipizira.
Uprkos obilju kur'anskih odjeljaka koji govore u prilog ženama i njihovom značaju, rodna reforma u muslimanskim društvima i dalje nailazi na tvrdokorni otpor. Amina Wadud u svom čitanju Kur'ana potvrđuje žensku jednakopravnost sa muškarcima i ukazuje nam na legitimni osnov iz kojeg je moguće dovesti u pitanje pravno nejednak tretman koji su žene imale i još uvijek imaju u muslimanskim društvima. Autorica vrlo jasno naglašava da nam kur'anski tekst ne propisuje jednu svevremenu ili bezvremenu i nepromjenjivu društvenu strukturu odnosa između muškaraca i žena, već uključuje šire mogućnosti za upućivanje ljudskog društva ka ispunjenijoj i produktivnijoj uzajamnoj saradnji između muškaraca i žena koju još nisu dosegli ni muslimani ni nemuslimani.
AMINA WADUD je umirovljena profesorica islamskih studija Odsjeka za filozofiju i religijske studije na Univerzitetu Virginia Commonwealth
Prevele sa engleskog: Zilka Spahic Šiljak i Ðermana Šeta

Federalni Parlament

ANALIZA POTREBA MLADIH - Amra Omerbašić-Pihljak, Ivana Krstanović

U okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju" TPO Fondacija je provela analizu potreba mladih. U nastojanju da prati potrebe zajednice, ali i pojedinaca, TPO Fondacija osigurava odgovarajuće edukativne materijale i treninge koji mogu pomoći mladim ženama i muškarcima da se što aktivnije uključe u društveno-politički rad u svojim lokalnim zajednicama, a i šire. Cilj analize potreba mladih je ispitivanje stavova, mišljenja i potreba mladih u vezi s liderstvom, komunikacijom, zapošljavanjem i radom, položajem mladih u društvu te drugim pitanjima, kako bi se stvorila osnova za izradu edukativnih materijala za mlade. Analiza je provedena u periodu od januara do marta 2014. godine.

Federalni Parlament

"SJAJ LJUDSKOSTI – ŽIVOTNE PRIČE MIROTVORKI U BOSNI I HERCEGOVINI" - Zilka Spahić Šiljak

Ovo istraživanje bavi se životima jedanaest žena, liderica i mirotvorki koje imaju različite etničke i religijske, ali i nereligijske identitete. Vrlo su aktivne u protekle dvije decenije na izgradnji mira i pomirenja u BiH. Važno je pisati životne priče jer nam one govore putevima spoznavanja šta znači postati potpuni čovjek i osoba od povjerenja." Ovi putevi zahtijevaju snagu, posvećenost, znatiželju, strast, strategiju za iznalaženje rješenja u poteškoćama, te donošenje ispravnih odluka. Priče imaju snagu da nas dirnu (u srce). Ove priče bosanskohercegovačkih žena će, nadamo se, dirnuti čitatelje/ice da promisle o vlastitim životnim putevima, pomoći im da donesu odluke koje će dopustiti tom svjetlu ljudskosti, koje je često silom prigušeno ili potisnuto životnim problemima, da zasja.

Federalni Parlament

PRIRUČNIK: Moja poslovna ideja, moja šansa

U okviru Projekta ''Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici u BiH'' TPO Fondacija je priredila Priručnik ''Moja poslovna ideja, moja šansa'' kako bi kroz edukaciju osnažili žene u seoskim sredinama, ali i u drugim lokalnim zajednicama za pokretanje vlastitog biznisa, ali i za aktivniji društveno-politicki angazman. Priručnik je rezultat timskog rada autorica: Nadire Durakovic, Danke Zelic i Emine Abrahamsdotter, a stampan je uz podršku Švicarske vlade. Ovo je jedan od načina da se ohrabri i pomogne žensko poduzetnistvo u BiH, jer žene predstavljaju najsiromasniji dio populacije u svijetu, pa i u BiH. Priručnik se moče dobti u prostorijama TPO Fondacije.

Federalni Parlament

LIDERSTVO – Jačanje liderskih vještina u radu u lokalnoj zajednici

Ovaj Priručnik nastao je u okviru Projekta "Rodno inkluzivne zajednice u BiH" koji TPO Fondacija Sarajevo implementira u saradnji sa dvije partnerske organizacije: "Lara" Bijeljina i "Li-Woman" Livno, a uz finansijsku potporu Američke ambasade u Sarajevu.

Federalni Parlament

PROJEKAT: "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" - Medijski izvještaj

U okviru projekta "Jednake mogućnosti za žene i muškarce u politici" u periodu od jula do oktobra 2012. provedena je i medijska kampanja, ujedinjenim resursima sa četiri različita projekta, koje je koordinirala organizacija Udružene žene Banja Luka. Iako su sredstva za ovu aktivnost bila prilično ograničena, partnerske organizacije su uspjele skrenuti pažnju lokalnih i nacionalnih medija na svoje aktivnosti.

Federalni Parlament

GRADITELJICE MIRA - Alen Krstić

Knjiga Graditeljice mira - društveno-politički angažman Dobitnica nobelove nagrade za mir prikazuje, poštujući vremenski slijed kojim su nagrađivane, životni put petnaest odvažnih žena koje su ovjenčane ovom prestižnom nagradom. Riječ je o dvanaest eseja usredotočenih prvenstveno na njihov društveno-politički angažman u kojem se, kao različiti vidovi mirotornog rada, prožima: razgradnja mehanizama ukorijenjivanja ratničkog duha u društvu, protivljenje ratu kao načinu riješavanja sukoba, posredovanje u mirovnim pregovorima, ponovna izgradnja povjerenja i mira u postratnim društvima, suzbijanje socijalno-političkih posljedica rata...

Federalni Parlament

BASELINE STUDIJA: ŽENE I MIROTVORSTVO U BiH - Zilka Spahić-Šiljak, Aida Spahić, Elmaja Bavčić

U aprilu 2011. godine TPO Fondacija je započela sa realizacijom projekta "Žene, mirotvorstvo i pomirenje u Bosni i Hercegovini" koji ima za cilj da otkrije i pribilježi priče o ženama koje su odvažno vodile mnoge neformalne procese u izgradnji mira tokom rata, a posebno nakon rata u BiH. Kako žene najčešće ne bilježe svoje priče, i kako njihova postignuća zanemaruju i državne institucije i mediji i znanstvene institucije, pokazalo se krajnje potrebnim i važnim, posebno u svjetlu rezolucije UNSCR 1325, da se otkriju, čuju i zabilježe priče mirotvorki te da na taj način neformalni procesi izgradnje mira u Bosni i Hercegovini postanu dostupni, vidljivi i prepoznati.

Federalni Parlament

RODNO INKLUZIVNE ZAJEDNICE U BiH - Jasmina Čaušević

Na temelju rezultata Analize, TPO tim u saradnji sa iskusnim političarkama, državnim službenicama, teoretičarkama i aktivisticma u partnerskim NVO-ima radi na pripremi Priručnika za liderstvo žena i muškaraca koji će služiti unaprijeđenje rodno inkuizivnih politika i loklanim zajednicama. Projekat podržava Američka vlada, Ured za odnose sa javnošću u BiH.

Federalni Parlament

UPUTSTVO ZA MONITORING I EVALUACIJU - Zoltan Milić

Svrha ovoga uputstva je da, na jezgrovit način, pruži informacije koje su potrebne sadašnjim i budućim analitičarima koje rade na programima socijalne inkluzije manjina, o tome kako provesti monitoring i evaluaciju programa i projekata općenito. Sadržaj, metode i postupci navedeni u uputstvu se ne treba da shvate kao nešto što se mora poštivati u svakom slučaju. Monitoring i evaluacija, kao i na koncu analiza, su oblasti koje najviše ovise o logičkom rasuđivanju i kreativnim sposobnostima ljudi koji rade u ovim oblastima.

Federalni Parlament

RAZVIJANJE MJERA ZA AKTIVNO TRŽIŠTE RADA SA FOKUSOM NA POVRATNICE - Besima Borić

..Analiza ove materije će zasigurno uticati na povećanje osjetljivosti javnosti na postojanje problema u vezi sa održivim povratkom, zapošljavanjem i ravnopravnosti spolova, jer je nepobitna činjenica da se ne daje dovoljno značaja integraciji žena povratnica na tržište rada... ..Od izuzetnog značaja je da se u publikaciji fokus stavlja na potrebu edukacije nezaposlenih žena povratnica za obavljanje poslova kojom će se popraviti njihov socijalni i ekonomski status, jer je to ključ i put ka rješavanju problema. Stoga je realno očekivati da će edukacija i primjena mjera aktivne politike zapošljavanja, naročito afirmativnih akcija, u znatnoj mjeri rezultirati povećanjem mogućnosti zapošljavanja i ekonomskog napretka povratnika generalno, naročito žena povratnica...(Izvodi iz recenzija)

Federalni Parlament

SOCIJALNA INKLUZIJA POVRATNICA U BOSNI I HERCEGOVINI - RODNO OSJETLJIVA ANALIZA ZAKONSKIH DOKUMENATA U OBLASTIMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, RADA I ZAPOŠLJAVANJA - Grupa autora (uredila: Jasmina Čaušević)

Na temelju rezultata Analize, TPO tim u saradnji sa iskusnim političarkama, državnim službenicama, teoretičarkama i aktivisticma u partnerskim NVO-ima radi na pripremi Priručnika za liderstvo žena i muškaraca koji će služiti unaprijeđenje rodno inkuizivnih politika i loklanim zajednicama. Projekat podržava Američka vlada, Ured za odnose sa javnošću u BiH.

Federalni Parlament

RODNO OSJETLJIVA SITUACIONA ANALIZA - Nina Bosankić i Bojan Šošić

Situaciona rodno osjetljiva analiza koju je provela TPO Fondacija, prvi je pokušaj da se detektira stanje i da se shodno tome predlože mjere unaprijeđenja statusa povratnica. Te mjere podrazumijevju promicanje rodno osviještenih politika u cilju postizanja ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za žene i muškarce, o čemu se detaljnije govori u TPO publikacijama: ''Mjere zapošljavanja za povratnice u BiH'' i "Rodno osjetljiva analiza zakonskih dokumenata u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, rada i zapošljavanja'' ...postavljeni standardi Evropske Unije u oblasti socijalnih politika, a što je još važnije, najranjivijim grupama - povratnicama bit će data šansa da osiguraju sebi i svojim porodicama život dostojan čovjeka.

Federalni Parlament

WOMEN, RELIGION AND POLITICS - Zilka Spahić-Šiljak

(Publikacija) "Žene, religija i politika" je bogati kompendij informacija o rodnim odnosima u islamu, kršćanstvu i judaizmu. Studiozno istražen i lucidno organiziran, "Žene, Religija i politika" bi trebala pomoći (pripadnicima) vjerskih zajednica kako bi bolje razumjeli, kako svoje rodne prakse, tako i one njihovih susjeda. (Rachel Adler, PhD, Hebrew Union College, LA California)

Federalni Parlament

Countering Violence with Dialogue- Zilka Spahić - Šiljak, Sabiha Husić

Sada je Priručnik Dijalogom protiv nasilja dostupan i na engleskom jeziku i možete ga pronaći na našem website-u u publikacijama. Zahvaljujemo se UN Women na podršci i nadamo se da će Priručnik biti koristan u edukaciji o nasilju i dijaloškim metodama koje mogu biti korisne u prevazilaženju nasilja i nerazumijevanja.

Federalni Parlament

DIJALOGOM PROTIV NASILJA- Zilka Spahić - Šiljak, Sabiha Husić

Ovaj Trening-paket je inovativan po svom sadržaju i metodologiji, jer obrađuje pitanja rodno-utemeljnog nasilja i multireligijskog dijaloga komparativno, interdisciplinarno i metodom rodno osjetljive analize. Kroz komparativan pristup rodnih perspektiva monoteističkog religijskog naslijeđa katoličanstva, pravoslavlja i islama omogućava se bolji uvid u argumentaciju i stavove univerzalista i kulturnih relativista u vezi sa ženskim ljudskim pravima, ali i mogućnost sagledavanja sličnosti i razlika koje ove tri religijske tradicije imaju u definiranju rodne politike u vlastitom diskursu.

Federalni Parlament

MONOTEISTICKO TROGLASJE- Zilka Spahić - Šiljak, Dino Abazović

"Reč je tu o jednom sasvim novom i 'svežem', didaktički orijentisanom priručniku, koncipiranom prema zahtevima modernog kurikuluma iz oblasti studija religije. Ovakva knjiga je, pre svega, namenjena široj čitalačkoj publici koja uključuje (ali se ne ograničava samo na) učenike, studente, nastavnike, radoznalce željne da se upoznaju s osnovnim doktrinarnim principima, etičkim vrednostima i normama, mirotvoračkim kapacitetom, stavovima prema porodičnom životu, te svetkovinama, praznicima, ritualima, umetničkom stvaralaštvu i odnosu prema državi i društvu velikih svetskih religija, osobito judaizma, hrišćanstva i islama."
Prof. Dr. Milan Vukomanović, Filozofski fakultet, Univerzitet Beograd.

Federalni Parlament

I VIJERNICE I GRADANKE - Zilka Spahić - Šiljak, Rebeka Jadranka Anić

Knjiga I vjernice i građanke analizira poimanje dostojanstva žena, rodnih odnosa, položaja žena u braku i obitelji, javnom životu te ulozi žena u izgradnji mira u okviru triju vjerskih tradicija: katoličke, pravoslavne i islamske, i to pod vidom konstrukcije i rekonstrukcije spolnih stereotipa. U središtu pozornosti su filozofsko-teološke i kulturalne postavke koje su u svakoj od navedenih vjerskih tradicija utjecale na određenje rodnih identiteta i rodnih uloga te njihova provjera na izvornim vjerskim tekstovima. Na taj se način može razabrati kako i koliko vjerske tradicije i vjernički individualni angažman mogu pridonijeti provođenju člana 5 Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), odnosno ... UN-ove Rezolucije 1325 o ženama, miru i sigurnosti, i zakonodavstva i učenja crkava i vjerskih zajednica.

Federalni Parlament

RITUAL, MIT I SIMBOL - Milan Vukomanović, Aras Borić

Posljednji, osmi priručnik unutar projekta "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja - izučavanje religije na univerzitetima BiH", ... kurs je namijenjen i za početnike, premda može biti zanimljiv i za one koji imaju predznanje i iskustvo humanističkih nauka.

Federalni Parlament

ROD I RELIGIJA - Zilka Spahić-Šiljak i Rebeka Jadranka Anić

...feministička kritička hermenutika dala takav značajan doprinos religijskim studijama da ga se ne može ignorirati. K tome, treba naglasiti da će, s obzirom na rodnu sljepoću većine studijskih grupa i kurseva koji se naučavaju na univerzitetima diljem Bosne i Hercegovine, biti značajno uvođenje kursa sa rodnom tematikom kao doprinos demokratizaciji znanosti unutar akademskih disciplina.

Federalni Parlament

RELIGIJA I POLITIKA - Entoni Šeperić

Priručnik Religija i politika , kojeg je uredio Entoni Šeperić nudi silabus i tekstove obavezne lirtereature za kurs koji kritički promišlja složene problematske odnose religije i politike u savremenom svijetu i BiH. Silabus je temeljito i kreativno sačinjen, a nakon njega slijedi deset dobro odabranih relevantnih tekstova.

Federalni Parlament

RELIGIJA I ETIKA - Alen Kristić, Spahija Kozlić

Religija i etika predstavlja priručnik/kurs koji na zanimljiv način bogati projekt "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja - izučavanje religije na univerzitetima BiH". Naime, autori Alen Kristić i Spahija Kozlić su dizajnirali kurs na način da njegov isključivi fokus ne predstavljaju religijske etike židovstva, hrišćanstva i islama, u njihovoj osebujnosti ali i temeljnim suglasnostima.

Federalni Parlament

NOVI RELIGIJSKI POKRETI - Duško Trninić

Slika religijskog pluralizma, kojeg odslikava prvi priručnik/kurs pod nazivom Uvod u religije svijeta, dobiva puni zamah u drugom priručniku serije "Religijske studije na univerzitetima u BiH". Duško Trninić je sačinio silabus i izabrao tekstove za priručnik/kurs Novi religijski pokreti , u kojem se objašnjava uloga i funkcija jednog mnoštva religijskih pokreta ...

Federalni Parlament

LJUDSKA PRAVA I RELIGIJA - Christian Moe, Spahija Kozlić

Ljudska prava i religija predstavlja priručnik/kurs koji već svojim naslovom prodire u srž projekta "Demokratizacija kroz reformu obrazovanja". Urednici Christian Moe i Spahija Kozlić silabusom i izabranim tekstovima uspijevaju problematizirati izazove koje ljudska prava postavljaju pred religije, ali i istaći potrebno "posvećenje" prava koje religije mogu obezbijediti.

Federalni Parlament

SOCIOLOGIJA RELIGIJE SA METODOLOGIJOM - Dino Abazović, Željko Škuljević

Bogatstvo priručnikom obuhvaćenih tema može se grupisati u četiri problematska sklopa, te, prateći autore priručnika, označiti ih na sljedeći način: sociološko razumijevanje religije, savremena pitanja i problemi sociologije religije, osnovne tipologije u sociologiji religije, savremeni sociološki aspekti odnosa društva i religije.

Federalni Parlament

UVOD U RELIGIJE SVIJETA - Rešid Hafizović, Nebojša Vasić

Rešid Hafizović i Nebojša Vasić su sačinili/uredili kurs/priručnik Uvod u religije svijeta, koji se na akademski temeljan i iscrpan način usredsređuje na bogate monoteističke religijske tradicije judaizma, hrišćanstva i islama, ali obuhvata i neizostavne dalekoistočne religijske tradicije hinduizma, budizma, konfučijanstva i taoizma. Izvanredan izbor tekstova, od kojih se velik broj nalazi u nadahnutom prijevodu Rešida Hafizovića, u bitnom daje osebujan pečat priručniku, koji smjera otkrivanju "tajne" religija koje su nadahnule razvitke civilizacija...

Federalni Parlament

ŽENE, RELIGIJA I POLITIKA - Zilka Spahić-Šiljak

Žene, religija i politika je istraživacki projekat koji je Dr. Zilka Spahić-Šiljak uradila uz podršku TPO Fondacije i IMIC Centra na prostoru Bosne i Hercegovine. Projekat je trajao tri godine (2004-2007), a krajnji rezultat je objavljivanje knjige pod istoimenim nazivom, Žene, religija i politika: analiza uticaja interpretativnih religijskih tradicija na angažman žene u javnom životu u Bosni i Hercegovini - judaizam, kršćanstvo, islam.