NOVOSTI 3

Novembar 2019

TREĆI SOKRATOV KAFE U ZENICI: PATRIOTIZAM VS. NACIONALIZAM


Na trećem Sokratovom kafeu u Zenici održanom 6. 11. 2019. godine, tematizovani su patriotizam i nacionalizam. Facilitator je bio Bernard Harbaš, doktor filozofskih nauka. Kod učesnika je došlo do neslaganja u vezi s racionalnošću ovih pojmova. Neki smatraju da je iracionalno biti patriota, da se identifikuju samo kao stanovnici planete Zemlje, a da su ostali identiteti društveno uslovljeni i nametnuti. Za druge je patriotizam odanost ka domovini i predstavlja univerzalnu kategoriju, a bilo je i onih koji su se zadržali na pitanju ko može normirati šta je patriotizam.

>> VIŠE

Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: KOJEG JE RODA BOG?


Azra Imširović, politologinja iz Sarajeva, sa mladim Mostarkama i Mostarcima na drugom Sokratom kafeuu održanom 31. 10. 2019. razgovarala je o temi "Kojeg je roda Bog?". Učesnice i učesnici su se složili da je zbog ograničene ljudske perspektive Bog nesaznatljiv, no jasno je da u stvaranju nije pravio razliku između muškaraca i žena.

>> VIŠE

Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U TUZLI


"Ko kaže da Bog uopće postoji?" je pitanje koje je jedan od učesnika postavio 30.10. 2019. na Sokratovom kafeu u Tuzli na temu: "Kojeg je roda Bog?", a kojom je facilitirala Azra Imširović.
Prisutni su smatrali da bi se prije svega trebalo propitati postojanje Boga i da bi se mnogima trebala objasniti razlika između spola i roda, pa tek onda propitivati zašto je Bog prikazan u muškom rodu.

>> VIŠE

Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU: KOJEG JE RODA BOG?

''Da li su ranija društva propitivala / imala potrebu da propituju rod Boga?'' je pitanje koje se propitivalo 24.10.2019. na drugom Sokratovom kafeu u Kamernom teatru u Sarajevu, inspirisano temom kojeg je roda Bog? Facilitator je bio Nikola Vučić. Učesnici su propitivali granice rodnosti metafizičkog nemislivog subjekta te zašto je Bog u rukama muškog čitateljstva i tumačenja. Neki su od učesnika istakli da zvanične institucije ne dozvoljavaju za Boga reći Ona iako se za Boga kaže da ''nit je rodio, nit je rođen''. Umjesto zaključka su se otvorila nova pitanja poput promišljanja o činjenici da metafizičko klizi izvan granica jezika i da kao takvo služi kao ideološki aparat.
>> VIŠE

Oktobar 2019

DRUGI SOKRATOV KAFE U ZENICI: KOJEG JE RODA BOG?

U Zenici je 23.10.2019. održan drugi Sokratov kafe o temi Kojeg je roda Bog?. Facilitator je bio Nikola Vučić. Učesnici su bili mladi Zeničani koji su ispitivali rodnost Boga - od interpretacije do društvene prakse obličene u hijerarhijskom disbalansu. Stoga su dominantna pitanja bila Koliko je Bog misliva kategorija? Zašto je u interpretacijama svetih tekstova Bog rodan - uvijek On? Zašto su i kako učenjaci vijekovima prikazivali Boga? Zašto je Bog u jeziku muškog roda? Učesnici su propitivanje priveli kraju tezom da je iskrivljenom slikom Boga stigmatizirana žena i da se u ime Boga čini zlo te da je nužno novo ponovljeno čitanje svetih tekstova.

>> VIŠE

Oktobar 2019

PRVI SOKRATOV KAFE U MOSTARU: SLOBODA JE PAD
ILI
LET SKAKAČA SA STAROG MOSTA


Prvi Sokratov kafe je održan u Mostaru 17.10.2019. Tema ovoga kafea bila je ''Sloboda'' dok je facilitaciju vodila Merima Jašarević, profesorica sa Nastavničkog fakulteta Univerziteta ''Džemal Bijedić'' u Mostaru. Učesnici su bili mladi i studenti koji su ispitivali mnogostruke vidove slobode - od diskurzivnih praksi do unutarnjih pobuda oličavajući emociju.

>> VIŠE

Oktobar 2019

PRVI SOKRATOV KAFE U TUZLI


Dana 16.10.2019. godine u Coffee Zone održan je prvi Sokratov kafe u Tuzli na temu "Znam da ništa ne znam".  Kafeom je facilitirao Sead Fetahagić. Prisutni su propitivali šta uopće možemo znati sigurno. Obzirom da se znanje konstantno nadograđuje ne možemo biti sigurni da će ono što danas znamo biti relevantno za nekoliko godina.

>> VIŠE

Oktobar 2019

PRVI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU

Dana 10.10. 2019. godine održan je Sokratov kafe u Kamernom teatru 55 u Sarajevu. Profesor FPN-a Haris Cerić je u tu čast otpjevao i odsvirao pjesmu Beatlesa "Yesterday" i tako otvorio kafe.
Temom "Znam da ništa ne znam" je facilitirala profesorica Filozofije Elmana Cerić. Učesnici su bili studenti, učenici srednjih škola i oni koji su završili sa formalnim obrazovanjem, ali uživaju u filozofiji.
Prisutni su propitivali ko ima pravo odlučiti šta je istina. Dolazili su do odgovora vodeći se vlastitim iskustvom, ali i naučnim činjenicama.
Propitivanjem su došli do saznanja da treba prije svega osvijestiti neznanje, da postoje generalne razlike u poimanju istine kao i one istine koje ne želimo da čujemo.
>> VIDEO: PRVI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU

>> VIŠE

Oktobar 2019

PRVI SOKRATOV KAFE U ZENICI
I PRVI GLOBALNI SOKRATOV KAFE

Tim TPO Fondacije Azra Nezirić, Amina Mašić i Nikolina Baričanin na čelu sa profesoricom Zilkom Spahić Šiljak je učestvovao na prvom bh. Sokratovom kafeu u Zenici koji je facilitirao prof.dr. Spahija Kozlić na temu ''Znam da ništa ne znam". U punom kafeu ''Bonapatre'', preko 35 mladih ljudi je diskutovalo i propitivalo koncepte znanja, laži i istine. Nakon toga tim TPO Fondacije se priključio online prvom Globalnom Sokratovom kafeu koji je moderirao Christopher Phillips iz Amerike, a koji je osnivač Sokratovih kafea. Globalni Sokratov kafe je održan na rođendan Johna Lenona, 09.10. 2019. godine, a učesnici su bili iz 27 zemalja svijeta.

>> VIŠE

Septembar 2019

PRVI PUT U BOSNI I HERCEGOVINI:
SOKRATOVI KAFEI

TPO Fondacija organizira Sokratove kafee u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Zenici. U Sokratovim se kafeima ne radi o argumentovanju niti debatiranju, nego otkrivanju i propitivanju, koristeći sokratovski metod. Filozofija je iznova postala zatvorena znanost, te TPO Fondacija hoće da, sokratovski, filozofiju ponovno vrati na ulice, u kafiće, i druga mjesta koja su otvorena za sve ljude koji žele učestvovati u zajednici propitivanja i ispitivanja društvenih fenomena.

>> VIDEO: PRVI SOKRATOV KAFE U SARAJEVU

Septembar 2019

konkurs za najbolji video na temu: "ZAHVALNOST"Povodom obilježavanja DANA LJUDSKIH PRAVA, TPO Fondacija raspisuje: KONKURS i poziva sve zainteresovane učenike/ce od 5. do 9. razreda osnovne škole (kategorija 1) i učenika/ca srednjih škola (kategorija 2) iz cijele Bosne i Hercegovine da se prijave na konkurs za najbolji video na temu: ZAHVALNOST.

>> VIŠE

Septembar 2019

TREĆI EMIL TRENING O JAČANJU INTERKULTURALNIH
I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA


U nastavku EMIL treninga, ključna pitanja su bila kako se suočavati sa kontroverznim i rubnim temama današnjice i na koji način otvarati dijalog različitih svjetonazora. 22.9.2019. u Sarajevu je održan treći EMIL trening o jačanju interkulturalnih i međureligijskih kompetencija profesora/ica društvenih znanosti. Profesori/ce su prezentirali svoj interkululturalni kontinuum  u kojem su pokazali na koji način se može izaći iz monokulturne u interkulturalnu perspektivu.

>> VIŠE

Septembar 2019

CIVILNO DRUŠTVO U SREDNJOJ I ISTOČNOJ EVROPI - IZVJEŠTAJ
IZ BOSNE I HERCEGOVINE, AUTORICA ZILKA SPAHIĆ SILJAK


ERSTE Fondacija je objavila drugi izvještaj o OCD-ava u srednjoj i istočnoj Europi, uključujući Bosnu i Hercegovinu.
Civilno društvo i njegove organizacije igraju važnu društvenu, političku i ekonomsku ulogu u demokratskim zemljama. Postojanje živopisnog civilnog društva je pokazatelj dobro funkcionirajuće demokracije koja daje prostor mnoštvu različitih mišljenja, zabrinutosti i rješenja. Organizacije civilnog društva (OCD) se često osnivaju tamo gdje se javlja određena društvena ili politička potreba. Kombinacijom mješavine različitih javnih i privatnih resursa - kao što su javni fondovi, privatne donacije, volonterski rad i članarine - oni su često izvor društvenih inovacija.

Izvještaj je dostupan na:
http://www.erstestiftung.org/en/
publication/civil-society-in-central-and-eastern-europe-monitoring-2019/


>> VIŠE

Avgust 2019

DRUGA LJETNA ŠKOLA ZA PEDAGOGE I PEDAGOGICE - BRAK i OBITELJ: GLOBALNI IZAZOVI U LOKALNOM KONTEKSTU BIH


"Ja sam pedagog, a ne mađioničar", poruka je doc. dr. Đenita Tuce za učesnike/ce Ljetne škole koja se održala od 30.08. do 01.09.2019. godine u Sarajevu za pedagoge i nastavnike iz tri kantona/županije: HNK, SBK i KS, a u okviru projekta "Vršnjačko i rodno zasnovano nasilje u školi". Izazovi su brojni ali samo zajedničkim naporima nastavnika, pedagoga, roditelja i djece mogu se pronalaziti rješenja za probleme nasilja koje je u porastu u BiH ali i u svijetu.
>> VIŠE

Avgust 2019

DRUGI EMIL TRENING: JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA


Dijalog, mir i razumijevanje se grade tako što osnažujemo svoje interkulturalne i međureligijske kompetencije, što je i bila tema prvog dvodnevnog treninga za nastavnike koji je TPO Fondacija organizirala 17., 18., 19. i 20. avgusta 2019. godine u Sarajevu. Trening je dio EMIL (Empowerment of Multireligious and Intercultural Learning) programa, a vodili su ga iskusni treneri Ana Marija i Otto Raffai, dok su učesnici bili nastavnici i profesori iz pet kantona (podijeljenih u dvije grupe): HNK, SBK, TK, ZDK i KS.
>> VIŠE

Avgust 2019

PRVI EMIL TRENING: JAČANJE INTERKULTURALNIH I MEĐURELIGIJSKIH KOMPETENCIJA


Dijalog, mir i razumijevanje se grade tako što osnažujemo svoje interkulturalne i međureligijske kompetencije, što je i bila tema prvog dvodnevnog treninga za nastavnike koji je TPO Fondacija organizirala 15. i 16. avgusta 2019. godine u Sarajevu. Trening je dio EMIL (Empowerment of Multireligious and Intercultural Learning) programa a  vodile su ga doc.dr. Zilka Spahić Šiljak i mr.sci Sedžida Hadžić, a učesnici su bili nastavnici i profesori iz pet kantona: HNK, SBK, TK, ZDK i KS.

>> VIŠE

Juli 2019

ODRŽANA PROMOCIJA KNJIGE
"BOSANSKI LABIRINT: KULTURA, ROD I LIDERSTVO"


U Sarajevu je 01.07.2019 u hotelu Bristol promovirana knjiga Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo, urednice doc.dr. Zilke Spahić Šiljak, koja je i autorica knjige zajedno sa dr. Suadom Penava i doc.dr Jasnom Kovačević. Knjiga je rezultata trogodišnjeg istraživanja o kulturi liderstva žena i muškaraca u politici i biznisu. Na promociji su govorili prof. dr. Melika Husić-Mehmedović sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu,  g. Dženita Zirdum, predsjednica Regionalne asocijacije poduzetnica i psiholog Srđan Puhalo.
>> Video sa promocije knjige
>> VIŠE

Maj 2019

PROMOCIJA KNJIGE "BOSANSKI LABIRINT: KULTURA, ROD I LIDERSTVO"
01.07.2019. u 18:00 SATI - hotel BRISTOL SARAJEVO


TPO Fondacija Vas poziva na promociju knjige pod nazivom: Bosanski labirint: kultura, rod i liderstvo koju je uredila je Zilka Spahić Šiljak, a autorstvo potpisuje sa još dvije autorice: Suadom Penava i Jasnom Kovačević.
Knjiga je nastala kao rezultat  istraživanja provedenog sa bh. liderima i lidericama iz svijeta politike i biznisa u periodu od 2015. do 2018. godine.
Vrijeme i mjesto: 01.07.2019. u 18:00 hotel hotel Bristol, Fra Filipa Lastrića 2, Sarajevo.

>> VIŠE

Maj 2019

ČETVRTI NIRA LIDERI TRENING
LIČNOG RAZVOJA U TUZLI


18. i 19. maja 2019, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, TPO Fondacija je održala četvrtu i posljednju obuku ličnog razvoja, vođenu trenericom Amrom Delić. Učesnici ovoga puta bile su članice udruženja Naš glas, studenti Univerziteta u Tuzli kao i nekolicina mladih srednjoškolskog uzrasta koji su pokazali izniman interes za treningom na kojem je trenerica poručila učesnicima da su hrabriji nego što misle.

>> VIŠE