Oktobar 2021

SVEČANO POTPISIVANJE MEMORANDUMA O SARADNJI SA UNIVERZITETIMA U BiH i REGIJI


Regionalna saradnja univerziteta na pitanjima rodne ravnopravnosti je pokazatelje kako se partnerskim radom postižu odlični rezultati. Sistemski pristup u uvođenju rodne ravnopravnosti na univerzitetima će pomoći da akademske institucije budu sigurnije mjesto za sve i bez diskriminacije na rodnoj osnovi.

U okviru projekta University and Gender Mainstreaming (UNIGEM), TPO fondacija je 06.10. 2021. godine uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, u Sarajevu organizirala susret i potpisivanje memoranduma o saradnji između TPO fondacije i 17 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

v.prof.dr. Zilka Spahic Šiljak

Nj.E. Matthew Field,

prof.dr. Rifat Škrijej


UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavnike i nastavnice kao i studente i studentice na univerzitetimau Bosni i Hercegovini i regiji. Njegova ekscelencija, ambasador Matthew Field istaknuo je da:  „Istraživanje u BiH pokazuje da više od 60 posto građana vjeruje da je rodno zasnovana diskriminacija široko rasprostranjena. Za nas je to pokazatelj da trebamo uraditi više u tom polju, i hoćemo. Jednako kao i za žene i djevojčice ovo pitanje ostaje važan prioritet za Ujedinjeno Kraljevstvo. Ovdje podržavamo veliki broj akttivnosti u polju rodne ravnopravnosti, osnaživanju žena i borbe protiv seksualnog nasilja. Ponosan sam da danas sa TPO fondacijom i univerzitetima diljem BiH i Zapadnog Balkana počinjemo sa radom na pitanju rodne ravnopravnosti u visokom obrazovanju. Obrazovni sektor, posebno univerziteti, su ključni za dugoročnu, značajnu i održivu promjenu. Ujedinjeno Kraljevstvo podržava ovaj projekat. Ja vjerujem da će dovesti do pozitivne promjene. Naša zajednička vizija su univerziteti sa ne samo nultom stopom tolerancije za rodno zasnovanu diskriminaciju nego i oni koji aktivno promovišu jednakost, nenasilje i inkluziju.“

Potpisnici memoranduma o saradnji su rodnu ravnopravnost prepoznali kao važan pokazatelj ukupnog stanja ljudskih prava i sloboda na univerzitetima i društvu u cjelini. Program direktorica TPO fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak je u tom smislu naglasila da je: “Moralni imperativ svih nas da osiguramo temeljna ljudska prava i slobode, a to neće biti moguće ako nema spremnosti da se mijenja kultura odnosa među spolovima, percepcija rodnih uloga i dinamika moći. Stoga je važno da rodna perspektiva bude integralni dio institucionalnog razvoja i funkcioniranja univerzitetske zajednice i procesa obrazovanja i odgoja i to ne samo formalno već da se vrijednosti pravde, pravičnosti i ravnopravnosti istinski zagovaraju i žive.”

Realizacija projektnih ciljeva u trajanju od četri godine predviđa i sveobuhvatno istraživanje o stanju rodne ravnopravnosti na univerzitetima prije i nakon implementacije ovog projekta. U okviru projekta UNIGEM je predviđeno i uspostavljanje posebnog tijela za borbu protiv rodno zasnovane diskriminacije na svim univerzitetima koji su pristupili potpisivanju ovog Memoranduma. Na Univerzitetu u Sarajevu će biti uspostavljen posebni resusrsni centar za koordinaciju aktivnosti u oblastima rodne ravnopravnosi i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja i diskriminacije.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj je u svom obraćanju naglasio važnost ovog projekta i rekao da je ovo: „Još jedan od projekata unutar koga Univerzitet u Sarajevu sa zadovoljstvom učestvuje posvećen jednom, mogao bih reći, umrežavanju naših univerziteta oko zajedničke ideje. Uz zahvalnost inicijatoru i realizatoru ovog projekta Univerzitet u Sarajevu će dati puni doprinos jer rodna ravnopravnost i suzbijanje svih oblika diskriminacije je jedan od univerzalnih principa na kojima počiva akademska zajednica. Prema međunarodnim konvencijama na univerzitetima nebi smjelo biti diskriminacije po bilo kom osnovu prema tome projekti zasnovani na toj platformi za nas su vrlo interesantni i jako, kao univerzitet, ulažemo. Nastojimo da u tom pogledu ustrojimo našu rukovodnu strukturu i strukturu na nižim nivoima ruikovođenja na Univerzitetu u Sarajevu. Izražavam zahvalnost akterima ovog projekta, finansijerima i svim ljudima koji su okupljeni oko ove platforme.“

Podršku ovom projektu u svom obraćanju prisutnima su izrazili i direktor Agencije za visoko obrazovanje i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine prof. dr. Enes Hašić, a putem video linka su riječi podrške izrazile i stručna saradnica Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske gospođa Tatjana Radaković kao i predstavnica Univerziteta u Rijeci dr. sc. Sanja Barić i direktorica odjela za pravna, etička i pitanja inkluzije i različitosti gospođa Darija Glavan Šćulac.