07/06/2024NOVOSTI

Seminar Rodni stereotipi: od kamenog doba, svetih tekstova do danas

Na seminaru održanom 07.06.2024. godine u Sarajevu za studentice iz Bosne i Hercegovine i regije govorilo se o tome nakoji način se pokušavaju naturalizirati rodni stereotipi kroz znanost, kulturu i religiju. Seminar je organiziran kao dio aktivnosti UNIGEM projekta a vodile su ga dr.sci. Jadranka Rebeka Anić i v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak.

U prvom dijelu seminara sudionice su diskutirale o socio-biološkim i drugim znanstvenim teorijskim uvidima na temelju kojih se pokušavalo I još uvijek pokušavaju opravdati rodni stereotipi kao prirodni, urođeni. Dr. sci. Anić je pokazala da ne samo ne postoji znanstveno utemeljenje za to već i da su pažljivo građeni konstrukti o prirodno uvjetovanoj muškosti i ženskosti znanstveno opovrgnuti novim saznanjima iz arheologije, neuroznanosti i drugih disciplina. V.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak je elaborirala utjecaj Aristotelove teorije o rađanju živih bića koja je utjecala na znanost i religijske tradjcije kršćanstva i islama do te mjere da su rodni stereotipi postali integralni dio religijskog naslijeđa. Kroz radionice sudionice su čitale tekstove iz istraživanja Žene, religija i politika i tekstove o stvaranju čovjeka u svetim tekstovima Biblije i Kurana kako bi dobile uvide u to da ne postoji definirana ženska i muška priroda, već da se priroda čovjeka gradi u inteakciji sa različitim društvenim faktorima.