Mart 2022

8. mart - (Ne)vidljive žene: BiH, Austria, Switzerland


 

Žene su većina, ali su i dalje nevidljive u mnogim oblastima, od politike, biznisa, do sporta i umjetnosti. U povodu Međunarodnog dana žena TPO Fondacija je 10.03.2022 organizirala panel diskusiju (Ne)vidiljive žene na kojoj su kao panelistice učestvovale prof.dr. Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli, Chantal Felder iz Svicarske ambasade u Sarajevu i Sabine Kerntahller iz Austrijske ambasade u Sarajevu. Panel je moderirala profesorica Zilka Spahić Šiljak. Istaknuto je da mnogi faktori utječu na nevidljivost žena, poput rasne, entičke, religijske i rodne pripadnosti, ali da ovisi od društvenog, političkog i kulturološkog konteksta da li će neke grupe žena i muškaraca biti manje vidljive.

Usporedbom tri zemlje učesnici panela su mogli vidjeti da se žene i dalje suočavaju sa brojnim preprekama, da su zastupljene u politici i biznisu, da međunarodne norme i standardi kao i nacionalni ne provode u praksi, da ne postoje afirmativne mjere za žene i da ne postoji horizontalna solidarnost.

Studenti i studentice i profesorice sa UNIGEM partnerskih univerziteta koji su pratili panel diskusiju su zakljući kako su imali predodžbe o tome da je stanje ženskih ljudskih prava mnogo naprednije u razvijenim zapadnim zemljama poput Švicarske i Austrije, nego u BiH.

Zaključeno je da je pored promjena politika potrebno ohrabriti i mlade da dignu svoj za rodnu ravnopravnost i socijalnoj pravdi.

Panel video je dostupan na ovom linku... (Passcode: kKB1+dH@)