Januar 2022

Usvojen Akcioni plan za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL)


Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University and gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Banja Luci i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO), Senat Univerziteta u Banja Luci je na svojoj 75. sjednici, održanoj dana 23.12.2021. godine usvojio Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Usvajanje ovog dokumenta predstavlja rezultat opredjeljenja rukovodstva Univerziteta u Banjoj Luci za unaprijeđenje stanja u oblasti rodne ravnopravnosti na ovoj visokoškolskoj ustanovi. Analiza stanja rodne ravnopravnosti i izrada Akcionog plana za rodnu ravnopravnost na UNIBL, sprovedena je u okviru projekta finansiranog od strane Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine u okviru granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu“.
Tim iz partnerske organizacije UNIBL, Centra za društvene inovacije (ZSI) iz Beča, podržao je proces analize stanja rodne ravnopravnosti i izradu Akcionog plana za rodnu ravnopravnost kroz recenziju i osiguranje kvaliteta.

Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost UNIBL, koji je uspostavljen u okviru projekata UNIGEM a koji se realizira uz podršku Ambasade Ujedinjenog Kraljevstav u Bosni i Hercegovini i u saradnji sa TPO Fondacijom, razmotrio je i odobrio dokumente analize rodne ravnopravnosti na UNIBL i Akcionog plana za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci za period 2022-2026. godine.
Detaljan sadržaj Gender akcionog plana i Analize stanja rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci dostupan je na zvaničnoj stranici Univerziteta u Banjoj Luci putem linka:
https://unibl.org/sr-lat/vesti/2021/12/usvojen-akcioni-plan-za-rodnu-ravnopravnost-na-unibl