Mart 2022

Održana promocija knjige „Nasilje nad trudnicama u BIH“ autora Zlatana Hrnčića


 

U Hotelu Europe, u Sarajevu, dana 09. marta, 2022. održana je promocija knjige „Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini: porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi“  autora dr. sc. Zlatana Hrnčića.

Izdavač knjige je TPO Fondacija, a njena promocija je održana u sklopu projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (UNIversity and Gender Mainstreaming – UNIGEM) koji finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva.

Promotori_ce knjige bili su v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO fondacije, prof. dr. Dželal Ibraković sa Fakulteta Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i Aida Džaferović, ispred Udruženja trudnica i mama – TIM. Promocijom je moderirala novinarka Kristina Ljevak.

Knjiga ,,Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini“ namijenjena je stručnoj i naučnoj zajednici, ali i svim drugim zainteresovanim stranama koje imaju cilj doprinijeti kreiranju kvalitetnijeg društvenog okruženja za planiranje porodice, unapređenju reproduktivnog zdravlja žena i socijalnih politika u Bosni i Hercegovini. Autor je povezao uzročno-posljedične faktore trudnoće, intimnih partnerskih odnosa, očekivanja društva i definisanja uslova za usklađivanje poslovnog i privatnog okruženja. Stavljen je fokus na prepreke koje imaju žene definisane činjenicom da su one te koje su kroz trudnoću podložne faktorima rizika za nasilne obrasce ponašanja u okviru zdravstvenog sistema, radnih odnosa i intimnih partnerskih odnosa.

Promotori i promotorice su istakli/e važnost ovog djela hrabrošću koju je autor pokazao da piše o ženama i njihovim pravima unutar zdravstvenog, radnog i obiteljskog sistema.

Više o knjizi možete pročitati na:

http://www.tpo.ba/dokument/Nasilje_nad_trudnicama.pdf

Više o promociji knjige možete pročitati na:

https://radiosarajevo.ba/metromahala/teme/promovirana-knjiga-nasilje-nad-trudnicama-u-bosni-i-hercegovini-autora-zlatana-hrncica/449800