Februar 2022

Potpisan sporazum o saradnji u okviru ETOS inicijative sa Srednjom medicinskom školom Sarajevo


 

Dana 15.02.2022 potpisan je sporazum o saradnji između TPO Fondacije u Sarajevu i Srednje medicinske škole Sarajevo. Sporazum su potpisale program direktorica TPO Fondacije v. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i direktorica Srednje medicinske škole Sarajevo profesorica Sadina Kešo.

Ovaj dokument podrazumjeva stratešku saradnju Srednje medicinske škole Sarajevo i TPO Fondacije koji se predmetnim sporazumom obavezuju da će u okviru svojih stručnih i administrativnih kapaciteta sarađivati u pripremi i koordinaciji programskih aktivnosti iz oblasti učenja o etičkim vrijednostima, mirovnog obrazovanja i pedagoško-preventivnih programa iz oblasti vršnjačkog nasilja u školskoj i široj društvenoj zajednici.

U svrhu sticanja naziva „Škola svjetskog etosa“, Srednja medicinska škola u Sarajevu će u toku tri naredne školske godine realizirati aktivnosti vezane za prevenciju vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja u školi i porodici kao što je obilježavanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja. Prema ovom sporazumu će također biti realizirane aktivnosti vezane za promociju volonterizma, kao što su povezivanje školskih učenika sa različitim nevladinim ili humanitarnim organizacijama i obavezivanje učenika na određeni fond sati volontiranja u nekoj od lokalnih organizacija.

Srednja medicinska škola Sarajevo će ovim u vezi također realizirati aktivnosti koje se odnose na promociju ljudskih prava, kao što su obilježavanje Dana ljudskih prava, Međunarodnog dana tolerancije, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad djecom, Međunarodnog dana dječijih prava itd. Ovim sporazumom je predviđeno i realiziranje aktivnosti vezanih za promociju zaštite okoliša (Svjetski dan zaštite okoliša, Dan planete Zemlje) kao i aktivnosti koje se odnose na međureligijski dijalog i mirovni aktivizam.