01/04/2024NOVOSTI

MENGA istraživanje predstavljeno javnosti

Dana 26.03.2024. javnosti i predstavnicama univerziteta predstavljeni su rezultati istraživanja pod nazivom “Koliko košta i koliko boli: Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u BIH”, u sklopu projekta MENGA. Ova publikacija predstavlja rezultat petomjesečnog istraživanja provedenog na osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, u kojem su sudjelovale studentice i nastavnice. MENGA istraživanje je prvo istraživanje ovog tipa sprovedeno u Bosni i Hercegovini.

Predstavnice Univerziteta u Sarajevu istaknule su kako rezultati ovog istraživanja pokazuju realno stanje nedostatka osnovnih potrepština na fakultetima, te važnost pokretanja novih kampanja sa ciljem obrazovanja studentica ali i nastavnica o reproduktivnom zdravlju sa naglaskom na menstrualnom zdravlje.

MENGA istraživanje nastojalo je pronaći odgovore na pitanje koliko menstruacija košta i koliko utječe na živote studentica i osoblja na univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Rezultati ovog istraživanja prikazuju različite aspekte menstrualnog zdravlja i njegovu percepciju u društvu. Publikacija pruža dubok uvid u problem menstrualnog siromaštva, koji i dalje postoji u našem društvu. Kroz detaljne analize i interpretacije, istraživačice su istaknule važnost podizanja svijesti o ovom pitanju te su ponudile konkretne preporuke za poboljšanje situacije.

Publikacija je dostupna na sljedećem linku: https://unigerc.unsa.ba/wp-content/uploads/2024/03/01-MENGA-izvjestaj-WEB.pdf