14/11/2023NOVOSTI

Potpisan Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju

U ponedjeljak, 13. novembra 2023., TPO fondacija i Fakultet sporta i tjelesnog odgoja (FASTO) u Sarajevu potpisali su Sporazum o saradnji i poslovno tehničkom razumijevanju s ciljem ostvarivanja zajedničkih interesa i uspostavljanja različitih vidova saradnje na polju realizacije zajedničkih interesa.

Saradnja će se odvijati u: projektnom djelovanju; testiranju, mjerenjima i evaluaciji; planiranju i programiranju specifičnih procesa; razmjeni kadrova; saradnji i društvenom djelovanju; edukaciji, uključujući neformalne oblike edukacije; organizaciji seminara, konferencija i naučnoistraživačkih radionica, te drugim aktivnostima u skladu sa djelatnostima potpisnih strana.