Mart 2022

SAPERE BH: Drugi modul edukacije nastavnog osoblja iz Kantona Sarajevo


 

U periodu od 22-23. marta, 2022. godine održan je drugi modul edukacije SAPERE BH (Filozofija za djecu – P4C) za 29 nastavnika/ca razredne nastave Kantona Sarajevo.

TPO fondacija, u saradnji s Institutom SAPERE iz Velike Britanije, u posljednje četiri godine dodatno obrazuje nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te univerziteta za primjenu metoda kritičkog mišljenja (P4C) u nastavnom procesu.

Prvi dan edukacije učesnici/ce su davali refleksiju o primjeni metode u nastavi. Razmjenom iskustva zajednički su došli do izazova koji se javljaju u radu kao što su neadekvatan prostor, uzrast djece sa kojom se vrši filozofsko propitivanje, novstvenost metode i slično.

Drugi dan edukacije učesnici/e su u grupama realizovali propitivanja. Ukupno šest grupa je osmislilo temu, stimulus i vodilo propitivanje s ostalim učesnicima/ama. Nakon realizovanih propitivanja trenerice su dale refleksiju odnosno savjete kako da nastavnici usavrše upotrebu ove metode. Trenerice edukacije su:

Zilka Spahić Šiljak (programska direktorica TPO Fondacije)

Elmana Cerić (Druga gimnazija Sarajevo)

Sedžida Hadžić (Treća gimnazija Sarajevo)

Dragana Koprivica (Franjevačka klasična gimnazija Visoko)

Prema odabiru Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo trenutno edukaciju pohađa 29 nastavnika/ca razredne nastave iz sljedećih osnovnih škola:

OŠ Isak Samokovlija, OŠ Sokolje, OŠ Behaudin Selmanović, OŠ Aleksa Šantić, OŠ Avdo Smailović, OŠ Hrasno, Treća osnovna škola, Prva osnovna škola, Sedma osnovan škola, Peta osnovna škola, OŠ Zaim Kolar, OŠ Mula Mustafa Bašeskija, OŠ Stari Ilijaš, OŠ Podlugovi, OŠ Porodice ef. Ramić, OŠ Malta, OŠ Edhem Mulabdić, OŠ Alija Nametak.