Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Internacionalnom Univerzitetu u Travniku (IUT)


Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO) na sjednici Senata Internacionalnog univerziteta Travnik u Travniku održanoj dana 30.11.2021. godine Odlukom broj: V01-01-07-01/21 usvojen je Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku. Gender akcioni plan (GAP) – Plan rodne ravnopravnosti na Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku izrađen je u skladu sa strateškim nacionalnim i međunarodnim dokumentima iz oblasti ravnopravnosti spolova, te sadrži mjere koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja kao i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Detaljan sadržar Gender akcionog plana dostupan je na zvaničnoj stranici Internacionalnog Univerziteta u Travniku putem linka: https://iu-travnik.com/gender-akcioni-plan-gap/