05/12/2022NOVOSTI

Promovirano UNIGEM istraživanje na SSST Sarajevo

Sarajevo School of Science and Technology 05.12.2022. godine upriličilo je promociju knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici, koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović.

Knjiga je rezultat obimnog istraživanja sprovedenog u sklopu projekta UNIGEM (Univesity and Gender Mainstreaming) koji TPO fondacija provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji, i publicirana je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, koja ujedno finansira projekt UNIGEM. 

Na promociji su govorile prof. dr. Jasminka Hasić-Telalović, koordinatorica UNIGEM projekta, Emina Ganić, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, a promociju je moderirao novinar Slađan Tomić.

Moderator se osvrnuo na ključne rezultate istraživanja sa fokusom na diskriminaciju manjina, etničkih, rodnih, seksualnih, religijskih, osoba s poteškoćama u razvoju i invalida, koji su često nevidljivi i više trpe diskriminaciju nego većinska grupa.

Emina Ganić je istaknula dio istraživanja koji se odnosi na upotrebu rodno osjetljivog jezika i seksističkog humora. Iako se veliki broj ljudi u akademskoj zajednici protivi upotrebi rodno osjetljivog jezika, uz obrazloženje da je to “kvarenje jezika” i “silovanje jezika”, Ganić je objasnila da je jezik živa materija, da se konstantno mijenja, te da je vrlo važno prilagođavati se novoj društvenoj realnosti u kojoj su žene sada na pozicijama moći i u profesijama koje su ranije bilo uglavnom muške profesije. Društvene promjene trebaju pratiti i promjene u jeziku kako bi žene bile vidljive, kao i njihove potrebe i doprinosi društvu predstavljeni i u jeziku, a samim time i u kulturi.

Prof. dr. Jasminka Hasić Telalović je naglasila važnost promjene organizacijske kulture, politika i mjera  koje će mijenjati svijest i način djelovanja, i dovesti do toga da rodno zasnovano nasilje bude i formalno i suštinski neprihvatljivo kako u odnosima nastavnog osoblja i studenata, tako i unutar cjelokupne univerzitetske zajednice.

Prof. dr. Jasna Kovačević se ukratko osvrnula na sam proces istraživanja i paradigmatsku poziciju kritičkog realizma koji se pokazao kao pragmatično rješenje za kombinovane kvantitativne i kvalitative metode istraživanja. Kritički realizam kao drugačiji filozofski pristup društvenim znanostima daje više prostora za triangulaciju podataka i kritičke refleksije u interpetaciji rezultata istraživanja.

Prof. dr. Zilka Spahić Šiljak je na kraju dodala, da iako se mladim ljudima čini kako su pitanja rodno zasnovanog nasilja preuveličana i da postoje važnije teme kojima se treba baviti, ne treba zaboraviti da nasilje utječe na zdravlje, karijeru i općenito dobrobit pojednike, porodice i zajednice. Iako nam se čini da uvredljive šale nisu problem, treba imati na umu da nasilje nikada ne počinje udarcem već riječima i uvredama, kako bi se osoba dehumanizirala o psihički slomila.