Februar 2021

UNIGEM: STUDENTSKE AKTIVNOSTI NA UNIVERZITETU DONJA GORICA CRNA GORA


 

U okviru projekta UNIGEM (UNIversity and Gender Maninstreaming), a povodom kampanje „16 dana aktivizma“ studenti_ce Univerziteta Donja Gorica u Crnoj Gori realizovali su niz aktivnosti:

  • Prikupljanje izjava o ličnim iskustvima pretrpljenog rodno zasnovanog nasilja – Izjave su prikupljane tokom dvije nedjelje, uz uslov da se osigura anonimnost studenata_ica koji_e su dali izjave. Od navedenih izjava su napravljeni vizuali koji sadrže ključne poruke/izjave studenata_ica.
  • Organizacija izložbe studentskih radova na temu rodne ravnopravnosti i rodno zasnovanog nasilja u holu Univerziteta Donja Gorica – ova aktivnost je najprije podrazumijevala održavanje posebne radionice (dana, 22.11.2021. godine) na kojoj su studenti_ce izrađivali različite vrste radova, od pisanja pjesama, preko kolaža, postera, crteža, pa do fotografija.  Aktivnost je vodila dr. Milica Kovač-Orlandić, a postavljanje izložbe su pomogli profesori_ce i studenti_ce Fakulteta za dizajn i multimedije, kao i studentica Ksenija Ljujić koja je koordinirala radom studenata.  U organizaciji izložbe učestvovali su studenti Fakulteta pravnih naka, Fakulteta umjetnosti, Fakulteta za sportski menadžment, Fakulteta za informacione sisteme i tehnologije, Fakulteta za dizajn i multimedije, Fakulteta primijenjenih nauka i Fakulteta za prehrambenu tehnologiju i bezbjednost hrane. Sve aktivnosti su održane u zgradi Univerziteta Donja Groica.
  • Organizacija info dana na temu rodno zasnovanog nasilja u centralnom holu Univerziteta Donja Gorica –  Info dan je održan dana, 10.12.2021. godine u periodu od 10-12h i u njegovoj organizaciji su učestvovali studenti_ce Fakulteta pravnih nauka, Humanističkih studija i Primijenjenih nauka/smjer Psihologija. Studenti_ce koji su vodili Info dan dijelili su promo materijal i razgovarali sa posjetiocima, takođe, studentima sa svih fakultetskih jedinica Univerziteta.  Info dan je posjetilo blizu 100 studenata.
  • Organizovanje Dana rodne ravnopravnosti i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja u biblioteci Univerziteta Donja Gorica u periodu od 8-10.12.2021. godine.  U navedenom periodu studenti_ce i zaposlenici_e na Univerzitetu imali su priliku da na jednom mjestu vide, za ovu priliku odabrane, knjige, monografije, radove, istraživanja i izvještaje koji govore o položaju žena u društvu, diskriminaciji i rodno zasnovanom nasilju. 
  • Snimanje video zapisa sa porukama studenata_ica o rodnoj ravnopravnosti.
  • Snimanje video zapisa anketiranih studenata_ica i profesora_ica o rodnoj ravnopravnosti.