25/08/2023NOVOSTI

Održano predavanje “Rodne i etičke dimenzije pomirenja”

U okviru Konferencije Societas Ethica, prof.dr. Zilka Spahić Šiljak je u ime UNIGeRC Centra održala radionicu sa doktorantima iz zapadno-evropskih zemalja koji se bave pitanjima etike i pomirenja. Rodna dimenzija je ključna feminističim pristupima pravdi i pomirenju jer bez ove dimenzije nije moguće vidjeti na koji način i konflikt i izgradnja mira utječu na žene i manjine koji su uglavnom kolateralna šteta.

Radionici su pristvovali doktoranti iz više zapadno-evropskih uključujući Njemačku, Švicarsku, Mađarsku i Švedsku. Radionici je prisustvovao i profesor obrazovanja dr. Taro Komatsu sa Univerziteta Sofia iz Japana. Učesnici radionice su čitali tri teksta iz knjige “Healing and Peacebuilding After War. Transforming Trauma in Bosnia and Herzegovina” koji elaboriraju pitanje ženskog tijela, agentnosti, vulnerabilnosti ali i rezilijentnosti. Lično iskustvo traume i boli je ključno za preživjele, ali i sloboda ne samo da se njihov glas čuje, već i da budu u poziciji mijenjati dominantne narative i kreirati nove o tome na koji način govoriti o iskustvu rodno uvjetovanog nasilja u ratu. Učesnici radionice su kroz zajedničku diskusiju analizirali pitanja kao što su šta znači biti žrtva, kako se nositi sa poricanjem zločina, te kakve sve uloge religija može da ima u post-konfliktnom društvu.

Profesorica Spahić Šiljak je istaknula da su važne narativne strategije u transformaciji traume, reteritorizacija, kao aktivan proces stvaranja prostora normalnosti i subjektivnosti usred raseljavanja ili neprijateljstva, te oslobodilačka (liberatory) epistemologija koja dovodi u pitanje postojeća znanja i načine saznavanja, te nudi prostor za kreiranje jezika koji će izvirati iz iskustva žrtve i preživijelih.