LOC4SOC: Javni poziv za dostavljanje ponuda za organizaciju događaja

TPO Fondacija Sarajevo poziva agencije za marketing i organizaciju događaja u Bosni i Hercegovini da dostave ponude za usluge organizacije nekoliko događaja u periodu juni i juli 2024. godine kao i medijsku promociju istih.

Javni poziv se raspisuje u sklopu projekta LOC4SOC – Lokalne zajednice za socijalnu koheziju koji provodi TPO Fondacija Sarajevo uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM), a finansira Europska unija.

Svi/e aplikanti/ce zainteresirani za dostavljanje ponuda trebaju najkasnije do 01.06.2024. godine dostaviti ponude putem email adrese: assist6@tpofond.org.

Ponude pristigle nakon navedenog roka se neće uzeti u razmatranje.

Ovaj poziv nije namijenjen fizičkim licima.

Detaljan opis posla dostupan OVDJE.