28/05/2024NOVOSTI

EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENICA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA

U utorak, 21. maja 2024., u saradnji TPO fondacije, Mreže policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, održala se edukacija iz oblasti ljudskih prava, pod nazivom “Izrada prijedloga javnih politika u oblasti liudskih prava i efikasno komuniciranje sa donosiocima odluka”.

Edukaciji je prisustvovala 21 policijska sluzbenica iz Granične policije, Sudske policije, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Federalne uprave policije. Voditelj edukacije bio je mr. Miroslav Živanović.