25/06/2024NOVOSTI

Održano predavanje profesora Adisa Džuderije na temu “Rod i religija: Djelovanje muslimanski u sekularnim kontekstima”

Dana 24. juna 2024. godine, Centar za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu bio je domaćin zanimljivog predavanja profesora Adisa Đuderije. Predavanje, pod naslovom “Rod i religija: Djelovanje muslimanki u sekularnim kontekstima”, fokusiralo se na složena iskustva muslimanskih žena koje žive u sekularnim društvima. Profesor Đuderija, istaknuti stručnjak u oblasti islamskih studija, predstavio je uvide iz svoje knjige “Eseji o kritičkom i progresivnom islamu”. Knjiga nudi pristupačan pregled progresivnog islama kao normativne islamske tradicije i naglašava njegov potencijal kao pozitivne sile, posebno u kontekstima s muslimanskom većinom.

Tokom prezentacije, profesor Đuderija je istakao nekoliko ključnih tačaka. Knjiga je napisana kako bi pružila sveobuhvatan pregled onoga što progresivni islam podrazumijeva, s ciljem da demistifikuje i objasni njegove osnovne principe. Čineći složene koncepte pristupačnim, knjiga ima za cilj educirati širu publiku o nijansama i implikacijama progresivne islamske misli.

Đuderija je objasnio je kako svjetonazor koji stoji u osnovi progresivnog islama može biti konstruktivna sila, posebno u kontekstima gdje su muslimani većina. Ova perspektiva zagovara inkluzivniju i dinamičniju interpretaciju islamskih učenja, koja može doprinijeti društvenoj koheziji i razvoju. Usvajanje kritičkog tradicionalizma/progresivnog islama od strane muslimanskih učenjaka i propovjednika može igrati značajnu ulogu u suzbijanju islamofobije. Promovisanjem nijansiranog i progresivnog razumijevanja islama, ovi učenjaci mogu zaustaviti stereotipe i zablude, podstičući veće razumijevanje i toleranciju.

Kritičko-progresivna muslimanska misao se smatra savremenom verzijom sufijske etičko-moralne filozofije. Ova povezanost naglašava kontinuitet i evoluciju etičkih i moralnih okvira unutar islamskih tradicija, prilagođavajući drevnu mudrost savremenim izazovima. Progresivni islam pruža ključne ideje za pomoć muslimanskim većinskim zemljama u postizanju Ciljeva održivog razvoja za 2030. godinu. Ovaj pristup usklađuje islamske principe s globalnim razvojnim ciljevima, promovišući održive prakse i socijalnu pravdu.

Prihvatanje islama kao dinamičkog civilizacijskog projekta je centralno za kritičko-progresivni muslimanski svjetonazor. Ova perspektiva vidi islam ne samo kao religiju, već kao sveobuhvatan okvir za kulturnu i civilizacijsku obnovu, naglašavajući prilagodljivost i napredak. Profesor Đuderija je objasnio kako progresivni islam vidi objavu kao dinamičan i kontinuiran proces, koji može inspirisati savremene etičke i moralne odluke.

Predavanje je dobro prihvaćeno od strane prisutnih, što je pokrenulo živahnu diskusiju o ulozi muslimanskih žena u sekularnim društvima i širim implikacijama progresivne islamske misli. Rad profesora Džuderije nastavlja značajno doprinositi savremenoj islamskoj nauci, nudeći nove perspektive i podstičući dijalog o ključnim pitanjima.