Februar 2022

Pilot projekat: Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu”


Globaliziranje svijeta nosi i globalne izazove a među njima su i različite vrste ksenofobije koje podstiču animozitete, strahove i konflikte. Jevrejsko kulturno – prosvjetno i humanitarno društvo “La Benevolencija” i TPO Fondacijom iz Sarajeva, a uz podršku Vijeća Evrope implementirali su projekat “Borba protiv antisemitizma, islamofobije i ksenofobije u javnom obrazovnom sistemu” u tri srednje i tri osnovne škole na području opštine Stari Grad u period od 01.11.2021. do 25.02.2022. godine. Radionice su vodili: prof.dr. Zilka Spahić Šiljak, Dr. Muhamed Velagić, Dr. Eli Tauber,Vladimir Andrle i Igor Bencion Kožemjakin.

Održano je 15 radionica u pet škola: OŠ Saburina, OŠ Mula Mustafa Bašeskija, Katolički školski centar, Prva bošnjačka gimnazija i Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn.

Korišten je novi metod rada na radionici koji je baziran na interaktivnom u učenju po P4C (critical, creative, collaborative, caring). Na ovaj način, svi učenici su  bili aktivni, slušali jedni druge, radili u grupama sa unaprijed pripremljenim stimulusom – slike sa anti-semitskim i islamofobnim porukama, prezentacije njihovih zaključaka, diskusija o odabranom pitanju i glasanje.

U etničkim homogeniziranom školama u kojima djeca imaju nizak stepen općeg obrazovanja, uz iskustvo transgeneracijske trauma, pa je ključno takvu djecu i nastavnike izložiti interkulturalnom okruženju u kojem mogu učiti kako ispravljati vlastite stereotipe i predrasude.

Pored toga održana je i panel diskusija “Govor mržnje u javnom prostoru“ na Dan ljudskih prava 10.12.2021. godine kao i izložba likovnih radova učenika i učenica Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn.