30/05/2024NOVOSTI

MENGA istraživanje predstavljeno na regionalnoj konferenciji ‘Naša tijela nisu tabu.’ održanoj u Prištini, Kosovo

Dana 28. maja 2024. godine, u Prištini, Kosovo, održana je  konferencija ‘Naša tijela nisu tabu. Tačka.’ koja je okupila ključne aktere iz regije. Konferencija je privukla raznoliku grupu učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce institucija, nacionalnih i općinskih vlasti, međunarodnih organizacija, civilnog društva i privatnog sektora. Fokus konferencije bio je na razmatranju različitih aspekata menstrualne pravde i menstrualne higijene, posebno u vezi sa obrazovanjem, pravdom i ekonomijom.

Ivana Kulić, projektna koordinatorica  u TPO Fondaciji, predstavila je rezultate MENGA istraživanja. MENGA istraživanje bavi se finansijskim i društvenim uticajem menstruacije na studentice i osoblje univerziteta u Bosni i Hercegovini, te je prvo istraživanje ovog tipa urađeno u Bosni i Hercegovini. Nalazi istraživanja otkrivaju brojne aspekte menstrualnog zdravlja i njegovu percepciju u društvu. Prvi dio istraživanja tiče se socio-kultorološkog aspekta menstruacije u BiH društvu gdje je stid i sram vezan za ovu pojavu veoma istaknut. Čak 58,51 % studentica u ovom istraživanju navodi da skriva menstrualne potrepštine kada ide u toalet, da ih nitko ne vidi što je podudarno postotku nastavnica koje, također, skrivaju menstrualne potrepštine kada idu u toalet (62,20 %).  Istraživanje pokazuje da je menstrualno siromaštvo i dalje prisutan problem koji utiče na živote mnogih pojedinaca, sapun i toaletni papir, koji su neophodni za pravilnu ličnu i intimnu higijenu, najčešće nisu dostupni u toaletima na fakultetima. Ukupno 33,48 % studentica nemaju dostupan sapun, 44,92 % nema dostupan toaletni papir, a 66,09 % nema dostupnu toplu tekuću vodu u toaletima na fakultetima. Kroz detaljne analize i interpretacije, istraživačice su naglasile kritičnu potrebu za podizanjem svijesti o pitanjima menstrualnog zdravlja. Također su pružili konkretne preporuke za poboljšanje situacije, s ciljem uticaja na politike i društvene stavove.

Konferencija je poslužila kao ključna platforma za vođenje značajnih razgovora o menstrualnoj pravdi i higijeni. Naglasila je važnost zajedničkih napora različitih sektora u efikasnom rješavanju pitanja menstrualnog zdravlja. Uvidi i preporuke iz MENGA istraživanja očekuje se da će igrati vitalnu ulogu u oblikovanju budućih inicijativa i politika usmjerenih na suzbijanje menstrualnog siromaštva i promoviranje menstrualne pravde širom regije.