18/09/2023Uncategorized

MENGA: Održan sastanak sa Sarajevskim Otvorenim Centrom 

Dana 18.09. u prostorijama Univerzitetskog gender resursnog centra (Unigerc) TPO Fondacija i predstavnica Sarajevskog Otvorenog Centra održali su sastanak sa ciljem razmjene iskustava po pitanju zagovaranja na temu menstrualnog siromaštva.

Sarajevski Otvoreni Centar (SOC) je u novembru 2021. godine pokrenuo incijativu za ukidanje poreza na higijenske proizvode za žene i djecu. Prema rezoluciji Europskog parlamenta od 15. januara 2019. o ravnopravnosti spolova i politikama oporezivanja u EU, sve države članice pozvane su da ukinu takozvani ‘porez na njegu i tampone’, iskoriste fleksibilnost uvedenu Direktivom o PDV-u, na način da primjene izuzeće ili stopu PDV-a od 0% na te osnovne proizvode. Pozivajući se na ove dokumente SOC je pozvao BiH javnost da učestvuje u javnim konsultacijama i pošalju svoja pisma podrške ovoj incijativi. Predložene izmjena Zakona o porezu na dodatnu vrijednost nažalost nisu usvojene čime porez na uloške, tampone, pelene i ostale slične proizvode i dalje iznosi 17%.

TPO Fondacija  realizuje  projekat pod nazivom pod nazivom Menstrualna i rodna akcija – MENGA čiji osnovni cilj je smanjenje “ružičastog poreza.” Kao uvodnu aktivnost ove kampanje, TPO Fondacija je organizovala sastanak sa predstavnicom Sarajevskog Otvorenog Centra Aminom Dizdar sa ciljem dobijanja uvida u aktivnosti i rezultate njihove prijašnje inicijative, te razvijanje strateškog pristupa vođenja MENGA  kampanje. Učesnice sastanka su zaključile da je tema menstrualnog siromaštva i dalje neistražena i tabu oblast, te da je od izuzetne važnosti raditi na promociji ove teme koja pogađa sve članice bh društva. Takođe, zaključeno je i da će MENGA istraživanje biti jedno od ključnih istraživanja iz ove oblasti, čiji rezultati će dati objektivnu podlogu za zagovaračke politike smanjenja poreza na menstrualne proizvode.

Podsjećamo realizacijom  MENGA projekta TPO Fondacija postaje dio Gender Budget Watchdog Networka, mreže organizacija civilnog društva koje zagovaraju implementaciju rodno odgovornog budžeta u lokalnim zajednicama i na nivou država Zapadnog Balkana i u Republici Moldaviji. Projekat u Bosni i Hercegovini implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržavaju Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.