Januar 2022

Usvojen Gender akcioni plan (GAP) na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu (UES)


Na osnovu Memoranduma o saradnji u okviru projekta University gender mainstreaming (UNIGEM) koji je potpisan dana 06.10.2021. godine između Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Transkulturne psihosocijalne obrazovne fondacije (TPO), Senat Univerziteta u Istočnom Sarajevu je na sjednici održanoj dana 30.11.2021. godine usvojio Gender akcioni plan (GAP) odnosno Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Memorandum o saradnji u okviru projekta „University and gender mainstreaming -UNIGEM“, koji su  Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Transkulturna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) potpisali 6. oktobra u Sarajevu, podrazumijeva realizovanje niza aktivnosti koje će doprinijeti afirmaciji rodne ravnopravnosti, a sve u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja i obezbjeđivanja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.
Detaljan sadržaj Gender akcionog plana na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu dostupan je na zvaničnoj stranici Univerziteta u Istočnom Sarajevu putem linka:
https://www.ues.rs.ba/2021/12/06/na-sjednici-senata-univerziteta-usvojen-akcioni-plan-rodne-ravnopravnosti/