10/05/2024NOVOSTI

Održan panel Antifašizam, Rod i Visoko Obrazovanje

Dana 9. maj 2024. godine, održan je online panel s ciljem istraživanja kompleksnih presjecišta “Antifašizma, Roda i Visokog Obrazovanja”, u čast Međunarodnog Dana borbe protiv Fašizma i Dana Evrope. Vođeni uglednim ličnostima i stručnjacima u polju, događaj je pružio platformu za kritički dijalog o urgentnim sociopolitičkim pitanjima.

Panelisti/ce, svaki/a donoseći jedinstvenu perspektivu na stol, uključivali/e su Ivanu Pantelić, istaknutu istoričarku i istraživačicu iz Beograda; Andreu Matoševića, renomiranog profesora iz Pule; i profesoricu Zlatiborku Popov Momčinović, iz Istočnog Sarajeva. Diskusiju je vodio novinar Nikola Vučić, čije moderiranje je osiguralo balansiranu razmjenu ideja.

Panel je započeo sa predavanjem Andree Matoševića, koje istražuje koncept proto-antifašizma i njegovu korelaciju sa muškošću. Duboko uranjajući u istorijske kontekste, Matošević je postavio temelje za nijansirano razumijevanje antifašističkih pokreta i njihovih implikacija na savremenu dinamiku roda. Nakon Matoševićevog inspirativnog predavanja, fokus se prebacio na herojske poduhvate partizanskih žena u balkanskoj regiji, predstavljene kao svjedočanstvo trajnog nasljeđa otpora protiv fašističkih ideologija. Ovaj segment, bogat istorijskim anegdotama i savremenom relevantnošću, istakao je ključnu ulogu žena u oblikovanju antifašističkih narativa.

Panel je zaokružen sa Zlatiborkino analizom modernih izazova antifašističkim idealima, posebno u kontekstu rastućeg etnonacionalizma. Koristeći stvarne primjere iz Bosne i Hercegovine, Zlatiborka je osvijetlila uznemirujući trend zamjene antifašističkih principa nacionalističkim ideologijama, koje predstavljaju ozbiljnu prijetnju društvenoj koheziji i napretku.

Tokom diskusije, javila se ponavljajuća tema: zabrinjavajući pomak primjećen među mlađim generacijama u visokom obrazovanju prema konzervativizmu i sklonosti odvajanju od svog antifašističkog nasljeđa. Ovaj trend, iako složenog karaktera, naglašava imperativ za zajedničkim naporima u obrazovanju i zagovaranju radi zaštite vrijednosti inkluzivnosti, tolerancije i socijalne pravde.

Zaključno, online panel je poslužio kao podsjetnik na kontinuiranu borbu protiv fašizma i imperativ za kolektivnim djelovanjem radi zaštite demokratskih principa. Suočavajući se s izazovima na presjecištu antifašizma, roda i visokog obrazovanja, događaj je pružio podsticaj za introspekciju i zagovaranje, signalizirajući nadu u pravedniju i jednaku budućnost.