05/06/2024NOVOSTI

Dvodnevni seminar: Rodna ravnopravnost kultura i religija

Saradnja za predstavnicama općinskih komisija za ravnopravnost spolova, nevladinih organizacija i drugih institucija je još jedan od načina na koji se kroz UNIGEM projekt nastoje osnažiti važni akteri u lokalnoj zajednici za rodnu ravnopravnost. U periodu od 01-02-06.2024. godine održan je dvodnevni seminar, u saradnji sa Udruženjem Srce i duša iz Lukavca  koji su vodile dr.sci Jadranka Rebeka Anić i prof.dr. Zilka Spahić Šiljak.

Iako na općinskom i kantonalnom nivou postoje komisije za ravnopravnost spolova, njihov rad je vrlo ograničen a i članice nemaju dovoljno znanja za pokretanje značajnijih iskoraka posebno u postizanju nulte tolerancije na nasilje nad ženama.

Kroz seminar Rodna ravnopravnost-kultura i religija učesnice su imale priliku slušati predavanja i sudjelovati u radionicama na kojim se govorilo o intersekciji rod, kulture i religije koji utječu na rodnu ravnopravnost. Poseban fokus je bio na razumijevanju pojmova spola i roda, maskuliniteta i feminiteta kako iz sekularne tako i religijske perspektive.

Da bi se razumjelo zašto su patrijarhalni obrasci ponašanja još uvijek prisutni i u porodici i društvu, važno dekonstruirati rodne stereotipe koji nastaju u filozofijskom naslijeđu, prenose se u religijske tradicije, a onda u različitim oblicima opstaju u sekularnim institucijama.

Zaključak seminara je bio da se kritički sagledavaju i sekularne i religijske tradicije te da se pronalaze modeli dijaloškog djelovanja u pravcu ostvarivanja pune rodne ravnopravnosti.