08/12/2022NOVOSTI

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (UNMO)

U punoj sali Nastavničkog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru promovirano je prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju u akademskim zajednicama, prezentirano u knjizi “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja” koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Promociji su prisustvovali_e predstavnici_e akademske zajednice, te brojni studenti i studentice koji_e su pokazali_e veliki interes za teme rodne ravnopravnosti.

Multidisciplinarno istraživanje provedeno je u sklopu projekta UNIGEM, koji finansijski podržava Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a implementira TPO fondacija u partnerstvu sa 19 univerziteta u BiH i regiji (Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji). 

Knjigu su promovisali_e: prof. dr. Rebeka Kotlo, Pravni fakultet UNMO i koordinatorica UNIGEM projekta za UNMO, prof. dr. Asim Peco, Nastavnički fakultet UNMO, prof. dr. Veldin Ovčina, Ekonomski fakultet UNMO, diskusiju je moderirala mr. Edisa Demić, a UNIGEM projekt ispred TPO fondacije predstavile su koordinatorice Ivana Kulić i Iskra Tafro.

U uvodnom izlaganju prof. dr. Asim Peco je istakao značaj sprovedenog istraživanja koje je sada na raspolaganju da se koristi za popravke društvenog života, pogotovo njegovih kulturoloških segmenata i obrazovanja općenito. Obrazložio je i višestruke vrijednosti koje publikacija sadrži prezentirajući ih kroz pedagošku i sociološku poruku istraživanja koje se ogledaju u potrebi za rodno osjetljivim odgojem od najranijeg životnog doba i integraciji rodno osjetljivih sadržaja i u nastavne planove i programe osnovnih škola. U kontekstu socio-kulturne vrijednosti istraživanja, koja se odnosi na religiju i tradiciju, istakao je potrebu i mogućnosti pomirenja tradicionalnog i modernog.

Istraživanje projekta UNIGEM obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, među kojima nastavno i administrativno osoblje, kao i studente_ce  različitih naučnih usmjerenja, a publikacija je izdata na bosanskom, crnogorskom, hrvatskom i srpskom jeziku. 

Prof. dr. Veldin Ovčina govorio je o publikaciji iz perspektive ekonomiste, istraživača tržišta, analizirajući 12 poglavlja knjige u svim fazama, od istraživačke do realizacijske. U završetku izglaganja podcrtao je da šutnja o pitanjima rodne ravnopravnosti uzrokuje strah, te da u životu možemo živjeti snove ili strahove, a posljedica straha je ugrožavanje života i zdravlja. Dodao je i da je krajnje vrijeme za promjenu u bh društvu koje njeguje kulturu straha, tišine i nezamjeranja baziranu na osudi i nemogućnosti napretka, te da nam je za tu promjenu potreban “sprint” a ne “maraton”.

Prof. dr. Rebeka Kotlo naglasila je da rodno zasnovano nasilje predstavlja jedan od ključnih problema današnjice, pri čemu je rodna ravnopravnost ključni generator progresa društva. Prisutnima je približila raznovrsnu i interdisciplinarnu tematiku, kao i multisektoralni pristup pri provođenju UNIGEM istraživanja koje je dalo značajne nalaze. Predstavila je aktivnosti i rad uspostavljenog Vijeća za ravnopravnost polova UNMO, njegov gender akcioni plan i buduće planove koji u fokusu imaju kulturu rodne ravnopravnosti na univerzitetu, počev od podučavanja, preko naučnih i stručnih istraživanja i izražavanja, do promotivnih aktivnosti. Izlaganje je zaključila konstatacijom da je problem potrebno osvijestiti, procesuirati, kanalizovati, ne dozvoliti, ne tolerisati i u konačnici iskorijeniti sve pojavne oblike rodno zasnovanog nasilja o kojima se govorilo na promociji.