04/04/2024NOVOSTI

ODRŽANA RADIONICA “RODNA RAVNOPRAVNOST U SEKTORU POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA – PRAKSA I JAVNA OPREDJELJENJA”

U četvrtak, 28. marta 2024., u sklopu projekta UNIGEM, u saradnji TPO fondacije, Univerzitetskog gender resursnog centar (UNIGeRC-a) i Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta (PPF) u Sarajevu, za studente_ice i nastavno osoblje održana je radionica pod nazivom “Rodna ravnopravnost u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja – praksa i javna opredjeljenja”.

Radionicu je održala prof. dr. Sanela Klarić, koja je magistrirala i doktorirala na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, na temu održive arhitekture i prirodnih materijala kao potencijala za balansiran i održiv društveno-ekonomski razvoj Bosne i Hercegovine.

Prof. dr. Klarić je predsjednica Inžinjerske komore FBiH, te osnivačica i savjetnica u udruženju Green Building Council koje okuplja stručnjake iz različitih sektora, poput arhitekture, ekonomije, ruralnog razvoja, obrazovanja, nutricionizma, okoliša i evropskih integracija sa ciljem dizajniranja i implementacije održivih projekata koji donose prosperitet Bosni i Hercegovini. Od 2021. godine članica je Globalne političke Alijanse za Green New Deal u svijetu.

Radionica, održana naPoljoprivredno-prehrambenom fakultetu, bila je prilika da se predstavi da je rodna ravnopravnost jedan od proklamiranih, i od BiH prihvaćenih, razvojnih ciljeva UN-a, u sklopu Agende 2030. Javno je iskazana podrška jačanju rodne ravnopravnosti u svim sferama BiH, ali u praksi iskazana opredjeljenja ne rezultiraju poboljšanjem, što ima odraza i na razvojni potencijal svakog od sektora ekonomije, ali i bh. društva u cjelini. Stoga, ova je radonica ciljala da otvori prostor za diskusiju o trenutnim zakonskim okvirima, o nivou razumijevanja ove teme i od javnosti i od donosilaca odluka, ali i da propita na koji način „struka“ tretira ovo pitanje, a u svjetlu stvarnih problema i potreba. Radionica je ukazala na osnovne pravce djelovanja u ovoj oblasti radi osiguranja pomoći donosiocima odluka da naprave progres i pripreme inicijative.