28/06/2024NOVOSTI

Poziv za Ljetnu školu: “Rod, pravo i pravda”

Poštovane studentice i studenti,

Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i TPO Fondacija Sarajevo sa zadovoljstvom vas pozivaju da se u okviru UNIGEM projekta koji se realizira na 19 univerziteta prijavite na trodnevnu ljetnu školu “Rod, pravo i pravda”, koja će se održati od 04. do 06.09.2024 godine u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Ljetna škola “Rod, pravo i pravda” pruža jedinstvenu priliku studentima i studenticama pravnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore da se dublje upoznaju sa tematikom rodne pravde i njenim uticajem na pravne sisteme i društvo. Program će obuhvatiti interaktivne radionice, predavanja i simulaciju suđenja, koje će omogućiti polaznicima i polaznicama da razviju kritičko razumijevanje odnosa između roda, prava i pravde.

Obrađivat će se teme kao što su rodna ravnopravnost i pravda, pristup pravdi i održivi razvoj, prepoznavanje i analiza slučajeva rodne diskriminacije, te primjena međunarodnih konvencija kao što su CEDAW i Istanbulska konvencija u suzbijanju rodno zasnovanog nasilja. Polaznici i polaznice će raditi na razvoju zakonodavnih prijedloga za unapređenje rodne ravnopravnosti. Metode rada uključuju interaktivne radionice gdje će polaznici i polaznice raditi u grupama na analiziranju hipotetičkih slučajeva i kreiranju prijedloga zakona, predavanja stručnjaka iz oblasti prava i ljudskih prava, panel diskusije sa renomiranim pravnicima i sudijama, te simulaciju suđenja koja će omogućiti praktičnu primjenu stečenih znanja.

Učestvovanjem u ljetnoj školi, student i studentice će steći dublje razumijevanje kako rodne uloge i identiteti utiču na pravne norme i procese. Razvijat će praktične vještine potrebne za prepoznavanje i analizu rodnih aspekata unutar pravnog okvira te za zagovaranje rodne pravde. Također, ovo je izvrsna prilika za umrežavanje sa studentima i studenticama, kao i stručnjakinjama i stručnjacima iz regiona, te razmjenu iskustava i ideja. Po uspješnom završetku programa, polaznici će dobiti certifikat koji potvrđuje njihove stečene kompetencije i znanja.

Molimo vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 20.08.2024. godine  putem emaila na adresu: sumeja.bajtarevic@unze.ba sa naznakom Ljetna škola Rod-pravo-pravda.

U prijavi navedite svoje ime, prezime, fakultet, kontakt informacije i kratko motivacijsko pismo. Pridružite nam se na ovom jedinstvenom edukativnom iskustvu i doprinesite razvoju pravnog sistema koji je pravedniji i inkluzivniji!

Troškovi putta, smještaja i hrane su osigurani.

Srdačno,

Voditeljice:

Prof.dr. Larisa Velić

Doc.dr. Dženana Radončić