16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO - ZASNOVANOG NASILJA
DAN LJUDSKIH PRAVA

Svake godine od 25 novembra do 10 decembra preko 160 zemalja svijeta učestvuje u međunarodnoj Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.  
TPO Fondacija doprinosi ovoj kampanji kroz različite aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana i građanki o nasilju i njegovim posljedicama na živote pojedinki, porodica i društva u cjelini. Osnovne i srednje škole su partneri u ovoj kampanji. Pošto su škole ključna  mjesta sekundarne socijalizacije važno je da nastavnici, učenici i roditelji rade zajedno kako bi smanjili vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje. Patrijarhalno, post-ratno traumatizirano i osiromašeno društvo internalizira nasilje kao normalno ljudsko ponašanje pa je stoga teško iskorjeniti ga i ubijediti građane i građanke da se angažiraju protiv nasilja.
Nasilje nije rješenje, stoga TPO Fondacije poziva sve ljude da ustanu protiv nasilja i pomognu svojim zajednicama kroz mirovne aktivnosti, obrazovne programe i promociju dobra.
U okviru 16 dana aktivizma TPO Fondacija objavljuje konkurs za strip, organizira izložbe radova i školske kampanje.


        16 DANA - EVENTS:


Decembar 2018

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2018.
"PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI"

Decembar 2017

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2017.
"PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI"

Decembar 2016

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2016.
"PROBUDI SVOJU LJUDSKOST"

Decembar 2015

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2015.
"ZAŠTO ČEKAŠ??"

Decembar 2014

DAN LJUDSKIH PRAVA I KAMPANJA 16 DANA AKTIVIZMA 2014.
"STOP NASILJU"