DAN LJUDSKIH PRAVA: PROMOCIJA ZBIRKE PRIPOVIJETKI „NIRINI IZAZOVI“ I STRIPA „NIRA ii“ I IZLOŽBA RADOVA „NASTRIPAJ NASILJE!“


TPO NIRINI IZAZOVI I NIRA

10.12.2015. u suradnji sa Jevrejskom općinom u Sarajevu, TPO Fondacija Sarajevo je povodom Međunarodnog dana ljudskih prava upriličila promociju zbirke pripovijetki „Nirini izazovi“ i drugog izdanja stripa „Nira“, kao i izložbu radova proizašlih iz konkursa „Nastripaj nasilje!“, te proglašenje pobjednika. Promotori su bili autor i autorica tekstova u navedenim publikacijama, Pavle Kaunitz i Elma Softić-Kaunitz, Ferida Duraković, jedna od recenzentica i Neven Misaljević, jedan od autora crteža.

Nakon što su se promotori osvrnuli na pravičnu, hrabru i empatičnu Niru, uslijedilo je proglašenje pet najboljih radova konkursa „Nastripaj nasilje!“. Oni su sljedeći:

U uži krug su ušli sljedeći natjecatelji/ce, a njihovi radovi su bili izloženi tijekom promocije:

Cjelokupni događaj je označio i konac ovogodišnje međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, a simbolično je održan na Međunarodni dan ljudskih prava.