Novembar 2014

ULIČNI PERFORMANS “PRESIJECI” – 16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA


TPO ULICNI PERFORMANS PRESIJECI

29. novembra 2014. TPO Fondacija je organizirala ulični performans "Presijeci“ ispred Katedrale Srca Isusova u Sarajevu, u suradnji s glumicama Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo. 
Cilj performansa je predstavljanje procesa nastajanja nasilja kroz emocionalno stanje žrtava i prenošenje poruke prolaznicima i medijima o oblicima nasilja kroz govor tijela, te još jednom poručiti da nasilju mora doći kraj. Performans komunicira probleme nasilja nad ženama u svim društvima (u 97% slučajeva prijavljenog nasilja žrtve su žene).

Nakon uličnog performansa, programske aktivnosti su nastavljene panel  diskusijom “Zanemari razlike” u suradnji sa Vijećem mladih Općine Novo Sarajevo. 
Panel diskusija je obuhvatila  teme o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje.  Cilj diskusije je poticanje  svijesti  mladih i kreiranje osjećaja za odgovornost,  te njihovo aktivno učešće u preveniranju incidenata motiviranih predrasudama. 
Ovim aktivnostima organizatori i posjetitelji su se pridružili svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama.