POZIV ZA UČEŠĆE

Konkurs za najbolji strip na temu:

NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA

Povodom DANA LJUDSKIH PRAVA koji će se obilježiti 10.12.2014. TPO Fondacija Sarajevo u sklopu projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju” i promociju stripova NIRA i Bauk FemiNauk raspisuje konkurs i poziva sve zainteresovane u dobi između 15 i 21 godinu iz cijele Bosne i Hercegovine da se prijave na konkurs za najbolji nacrtani strip na temu: NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA!

Promišljaj vlastitu kreativnost i ljudska prava kroz svakodnevnicu i predstavi ih kroz umjetnost stripa!

Danas u demokratski uređenim zemljama su škole, organizacije i institucije nezamislive bez sadržaja o ljudskim pravima. Ipak, svjedoci smo mnogih povreda i kršenja ljudskih prava kako lokalno, tako i globalno, počevši od osnovnog prava na život, prava na rodnu ravnopravnost, prava na obazovanje, religiju, politiku, slobodu izražavanja itd.

Šta znači imati ljudska prava? Da li je riječ samo o pravima ili i obavezama koje imamo jedno prema drugima? Da li je bilo koji vid diskriminacije prisutan u vašoj sredini? Možemo li  i kako zaštititi svoja ljudska prava? Ovo su samo neka od mogućih pitanja na istraživačkom putovanju na koje vas poziva TPO Fondacija Sarajevo i ujedno potiče da kroz umjetnost i imaginaciju hrabro nastripate sve sto želite reći o pitanjima ljudskih prava. 

  • Konkurs je otvoren do 1.decembra 2014.;
  • Konkurs je otvoren za sve autore i autorice uzrasta od 15 do 21 godina, državljane Bosne i Hercegovine sa mjestom prebivališta u Bosni i Hercegovini;
  • Svaki učesnik/učesnica konkursa može poslati po jedan rad dimenzija A4 (210x297 mm) u ne više od četiri stranice;
  • Strip može biti urađen klasičnim ili digitalnim tehnologijama;
  • U procesu izrade prijavljenog rada može učestvovati više autora/autorica (scenarista, crtač, kolorista i sl.)

Molimo Vas da pravilno i u potpunosti ispunite PRIJAVNI OBRAZAC i pažljivo pročitate PRAVILA KONKURSA

Originalne crteže i kvalitetne kopije poštom na adresu:

TPO Fondacija Sarajevo (Transkulturna Psihosocijalna Obrazovna Fondacija Sarajevo) s naznakom za STRIP- konkurs "NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA"), Vilsonovo šetalište 10, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Digitalne kopije u rezoluciji ne manjoj od 300 dpi na e-mail adresu:

nastripajljudskaprava@tpofond.org

Kontakt osoba za sve dodatne informacije:

Melika Šahinović,Tel: 033 663 350, E-mail: koordinator2@tpofond.org