Decembar 2015

16 DANA AKTIVIZMA U ŠKOLAMA I NA FAKULTETIMA

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu i Filozofskim fakultetima u Tuzli i Zenici održane su promocije publikacije ''Rodni stereotipi: zvuči poznato?'' koja predstavlja zbirku eseja koji tematiziraju različite društvene stereotipe. Tim povodom, održan je i umjetnički performans ''Presijeci'' u saradnji sa glumicama Akademije scenskih umjetnosti u Sarajevu koji vjerno portretira sva lica i naličja rodno zasnovanog nasilja i stereotipa koji proizlaze iz njega.

U saradnji sa sedam osnovnih i srednjih škola (JU Gimnazija Živinice, Živinice, MSŠ Srebrenik, Srebrenik, JU OŠ Podlugovi, Podlugovi, JU OŠ Novi Šeher, Novi Šeher, Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo, Međunarodna srednja škola, Sarajevo i JU Srednja medicinska škola Jezero, Sarajevo) održane su radionice na temu ''Zašto čekaš?'' gdje su se učenici/e mogli/e upoznati sa temeljnim karakteristikama različitih oblika rodno zasnovanog nasilja, šta učiniti u slučaju nasilja odnosno kako prekinuti šutnju i čekanje te kome se obratiti. Učenici i učenice su imali/e priliku učestvovati u različitim vidovima participatornog rada i učenja kao i metodologiji rada zasnovanoj na korištenju psiho drame.
Kampanja je okrunjena svečanim obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava, odnosno izložbom najboljih radova pristiglih na konkurs ''Nastripaj nasilje'', te promocijom drugog izdanja stripa ''Nira'' i zbirke pripovijetki ''Nirini izazovi''. Tim povodom, preko stotinu prisutnih učenika i učenica zajedno sa nastavnicima i nastavnicama cjelokupnoj javnosti su poslali/e poruku: ''Prekinimo šutnju i prijavimo nasilje jer nas se tiče!''.