16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO - ZASNOVANOG NASILJA

DAN LJUDSKIH PRAVA

Svake godine od 25 novembra do 10 decembra preko 160 zemalja svijeta učestvuje u međunarodnoj Kampanji 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.  
TPO Fondacija doprinosi ovoj kampanji kroz različite aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana i građanki o nasilju i njegovim posljedicama na živote pojedinki, porodica i društva u cjelini. Osnovne i srednje škole su partneri u ovoj kampanji. Pošto su škole ključna  mjesta sekundarne socijalizacije važno je da nastavnici, učenici i roditelji rade zajedno kako bi smanjili vršnjačko i rodno-zasnovano nasilje. Patrijarhalno, post-ratno traumatizirano i osiromašeno društvo internalizira nasilje kao normalno ljudsko ponašanje pa je stoga teško iskorjeniti ga i ubijediti građane i građanke da se angažiraju protiv nasilja.
Nasilje nije rješenje, stoga TPO Fondacije poziva sve ljude da ustanu protiv nasilja i pomognu svojim zajednicama kroz mirovne aktivnosti, obrazovne programe i promociju dobra.
U okviru 16 dana aktivizma TPO Fondacija objavljuje konkurs za strip, organizira izložbe radova i školske kampanje.

2014 - Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom "STOP
NASILJU" - PERFORMANS PRESJECI"NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA" DAN LJUDSKIH PRAVA 2014

2015 - Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom "ZAŠTO ČEKAŠ"

KONKURS: NASTRIPAJ NASILJE! - DAN LJUDSKIH PRAVA 20152015 - Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom "PROBUDI SVOJU LJUDSKOST"


DAN LJUDSKIH PRAVA 2016 - KONKURS ZA NAJBOLJI STRIP "PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI!"
Kampanja 16 Dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja pod motom "PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI" & "DJECA SU NAŠE OGLEDALO" - 2017

DAN LJUDSKIH PRAVA - 2017 "Aktivizam i mladi - PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI!"KONKURS 2014, 2015, 2016, 2017

LIKOVNI RADOVI
UČENIKA 2014, 2015, 2016, 2017

ŠKOLSKE KAMPANJE 2014, 2015, 2016, 2017