INICIJATIVA ZA KREATIVNI DIJALOG I EDUKACIJU - IKDE

Dijalog, komunikacijske vještine, liderstvo, građanski aktivizam i ljudska prava teme su koje TPO Fondacija promiče kroz IKDE projekat od 2014. Godine. Cilj je potaknuti mlade kroz kreativne obrazovne i aktivističke programe koristeći umjetničke žanrove stripa, animacije, filma i muzičkog performansa da budu angažirani građani i građanke u svojim zajednicama. Ova inicijativa okuplja studente, učenike i nastavnike iz bh. škola ali i druge građane i građanke oko zajedničkih vrijednosti ljudskih prava i sloboda i kroz različite aktivnosti seminara, treninga, izložbi, otvorenih učionica i dramskih sadržaja. Četiri su ključna programska sadržaja ove inicijative:

Strip "NIRA" koji se publicira BHS i engleskom jeziku. Kroz deset priča mlada novinarka Nira pokazuje na koji način mladi mogu biti angažirani građanki u svom okruženju.


Edicija Bauk FemiNauk je pokrenula grupe Brkate koja kroz kratku formu stripa animacija propituje postojeće predrasude o feminizmu, rodnoj ravnopravnosti, položaju žena u savremenom bh. društvu, ali i pitanjima vršnjačkog i rodno zasnovanog nasilja.

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je manifestacija globalnog karaktera u toku koje se kroz različite aktonvosti skreće pažnja na probleme nasilja, posebno nasilja nad ženama i djecom. U okviru ove kampanje TPO Fondacija objavljuje konkurs za mlade za najbolji strip, organizira male kampanje u školama, organizira otvorene učionce i izložbe o ženskom stvaralaštvu i organizira izložbu radova učenika i učenica na Dan ljudskih prava 10. decembra kada se i zvanično završava Kampanja 16 dana aktivizma.

Filmovi i medijska pedagogija predstavljaju još jedan način progovaranja o različitim vidovima diskriminacije, nasilja i isključenosti, ali i pozitivnh primjera građanskog djelovanja. Učenici i nastavnici priremaju kratke video materijale u kojima nastoje ispričati priču o određenom pitanju u društvu i na taj način skrenuti pažnju javnosti i onih koji donose odluke da naprave pozitivne promjene.