STRIP NIRA

Građanski aktivizam, ljudska prava, ravnopravnost, djaloško rješavanje konflikta ključne su teme stripa "NIRA" koji je TPO Fondacija pokrenula 2014 godine u  okviru projekta "Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju (IKDE)". Cilj je približiti ljudska prava mladima, a posebno tinejdžerima koji trebaju biti nositelji promjena u društvu. Strip "NIRA" kao izražajna forma, koja komunicira različite poruke ispreplitanjem slike i riječi o ljudskim pravima i njihovoj primjeni, potiče mlade da uče, promišljaju i rade, te na taj način spajaju kreativnost i građanski aktivizam.Junakinja ovog stripa, Nira, na autentičan način predstavlja jedan od modela angažirane mlade osobe i osviještene građanke koja vlastitim primjerom svakodnevno pokazuje hrabrost i inicijativu za promjene u društvu. Ona je svjesna poteškoća s kojima se susreće društvo u kojem živi, ali se opire pasivnom, inertnom i jednoličnom društvu koje svojom šutnjom i neaktivizmom dopušta kršenje ljudskih prava. Ustrajna je u svojim ciljevima, podiže svoj glas i pokreće se, ne dopuštajući da pred mojim očima vlada nepravda i bezakonje. Svojim idejama, željama i aktivizmom pridobiva podršku svojih prijatelja/ica te uspijeva promijeniti stavove okoline.