FER DISKURSI: FEMINIZAM, RELIGIJA, PERSPEKTIVA

ŠTA SU FER DISKURSI?
Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje - makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca? Ako je odgovor na ova pitanja negativan, onda vam hitno treba FER diskurs terapija koja kroz susret feminizma i religije nudi nove horizonte razumijevanja, sebe i svijeta koji nas okružuje.

NAŠI CILJEVI...
Grupa građanki i građana, uglavnom mladih ljudi iz Bosne i Hercegovina, pokrenula je inicijativu  "Fer diskursi" s ciljem da reaktualizira teme religije i feminizma i vrati ih sa margine u centar rasprave o ljudskih pravima, ravnopravnosti, pravdi, pravičnosti i slobodi. U zemlji u kojoj se preko 90 posto ljudi izjašnjava vjernicama i vjernicima, i u kojoj su na snazi sekularni zakoni utemeljeni na međunarodnim normama ljudskih prva i sloboda, važno je kroz sučeljavanje feminističkih i religijskih perspektiva otvoriti prostor za dijalog, susret, učenje i propitivanje kako bi se došlo do novih formula shvaćanja prava i sloboda, posebno za one koji su manjina.

AKTIVNOSTI...
Kroz javne rasprave, kritičke i analitičke tekstove kao i naučno-istraživačko djelovanje inicijativa "Fer diskursi" će ukazivati na sve učestalije probleme diskriminacije i stigmatizacije žena i drugih manjina kako u mejnstrim religijskom diskursu, tako i u diskursima liberalnih demokracija.  Ako ste spremni na konstruktivnu kritičku argumentaciju i raspravu, pozivamo vas da nam se pridružite i ponudite svoj fer-intelektualni doprinos u kreiranju egalitarnog sustava vrijednosti, nasuprot sveprisutnoj patrijarhalnoj fobičnosti.

FER DISKURSI: PUBLIKACIJE


Zbornik KADA SE SRETNU FEMINIZAM I RELIGIJA rezultat je ciklusa seminara održanih u nekoliko bosanskohercegovačkihgradova na temu Etos rodne ravnopravnosti.


        FER DISKURSI - EVENTS:


Oktobar 2018

PETA PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA:
"INSTRUMENTALIZACIJA ŽENSKOG 'ŽIVOG' TIJELA"


25.10.201 godine u 18:00 održana je peta sesija Inicijative FER diskursi koju su zajednički organizirali TPO Fondacija i IMIC Zajedno iz Sarajeva. Sesiju je moderirao Nikola Vučić. A izlaganje o temi "Instrumentalizacija ženskoga 'živoga' tijela: od 'nacionalnih čuvara života' do 'kaubojki pod hidžabom'" održala je teoretičarka i predavačica na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Ajla Demiragić.
>> VIŠE

Oktobar 2018

ČETVRTA PANEL DISKUSIJA FER DISKURSA
ISLAM I FEMINIZAM: (NE)MOGUĆA MISIJA


Islam je ipak moguće spojiti sa feminizmom, zaključila je doc. dr. Zilka Spahić Šiljak u svom izlaganju, ali pod uvjetom da se polazi od egalitarne idealizirane kozmologije rodnih odnosa. 05.10.2018. godine u "IMIC Zajedno", održana je četvrta po redu Fer Diskursi sesija pod nazivom "Islam i feminizam: (ne)moguća misija".

Intervju za Urban Magazine donosi dio sadržaja predavanja

>> VIŠE

Maj 2018

TREĆA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI:
"FEMINISTIČKO ČITANJE BIBLIJE"


Tim okupljen oko Inicijative "Fer diskursi" imao je čast i zadovoljstvo da 18.05.2018. godine u glavnome gradu Bosne i Hercegovine ugosti jednu od najpoznatijih feminističkih teologinja, profesoricu na Univerzitetu Harvard – Elisabeth Schüssler Fiorenza, koja je govorila o feminističkoj teologiji iz kršćanske perspektive, referirajući se na svoj dugogodišnji akademski rad koji uključuje najprije interpretativne strategije čitanja biblijskih tekstova iz ženske perspektive.
>> VIŠE

April 2018

DRUGA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI:
"Religijski i sekularni feminizmi"

Borba za ukidanje opresije i strukturalnog nasilja predstavlja zajedničko polje društvenog angažmana svih feminizama i sekularnih i religijskih  istaknule su panelistice: Adriana Zaharijević i Rebeka Jadranka Anić na drugoj sesiji FER diskursa koju su zajedno realizirale TPO Fondacija i IMIC Zajedno 20.04.218. godine. Drugu panel diskusiju su otvorili učenici Gimnazije Dobrinja, Lora Šabanović i Amar Mujanović, te prigodnim performansom prikazali kako se susrećemo sa mizoginom svakodnevnicom kroz različite sekularne i religijske kontekste.
Kratak video o drugoj panel diskusiji Religijski i sekularni feminizmi u okviru Fer diskursa je dostupan na linku: https://youtu.be/By05n-6jnXE

>> VIŠE

Mart 2018

PRVA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU INICIJATIVE FER DISKURSI

U prostorijama IMIC-a, u Sarajevu, 14. marta 2018. godine održana je prva u nizu višemjesečnih panel diskusija, u okviru inicijative Fer diskursi.
Tema prve panel diskusije je bila ''Između religijskog i sekularnog ''.
Gost predavač, Drago Bojić, bh. franjevac, teolog i publicist, raspravom o pozicioniranosti religije i religijskih zajednica u sekularnom društvu kao što je bosanskohercegovačko, naznačio je važnost uspostave komunikacije između ta dva konteksta. Ističući da se pojava fanatizma, tokom historije, javljala kao posljedica i religijskih i antireligijskih narativa, Bojić je istakao važnost jednakog otvaranja društvenog prostora i za vjeru i nevjeru. Vidjevši u sekularnoj multireligijskoj državi potencijal za potpunije ostvarivanje ljudskih prava svih, Bojić akcentualizira važnost propitivanja grešaka na svim stranama, mogućnosti i prostora za dijalog.
U sklopu panela, u kao uvodu temu izveden je perfrormans učenika Gimnazije Dobrinja Lore Šabanović i Amara Mujanovića. Cilj uvodnog dramskog performansa je bio prikazati prožimanje religijskog u sekularno i sekularnog u religijsko, te kako ljudsko biće, biće slobodne volje, ima slobodu izbora.
Kratak video
o prvoj panel diskusiji "Između religijskog i sekularnog" u okviru Fer diskursa je dostupan na linku: https://youtu.be/yYj9Z3KEFH0

>> VIŠE