Mart 2021

ODRŽANA PRVA PANEL DISKUSIJA U OKVIRU OBILJEŽAVANJA DANA ŽENA


U okviru obilježavanja Međunarodnog dana žena, TPO Fondacija je u saradnji s Britanskom ambasadom u Sarajevu pokrenula program za mlade ljude za koje su organizovane panel diskusije na temu rodne ravnopravnosti u Bosni i Hercegovini. U srijedu, 03. marta 2021. godine, orealizovana je prva panel diskusija namijenjena učenicima i učenicama srednjih škola u BiH. Preko 140 učesnica i učesnika se odazvalo ovom panelu kojeg su otvorile zamjenica ambasadora Velike Britanije, dr. Ruth Wiseman i direktorica TPO Fondacije, van. prof. dr. Zilka Spahić Šiljak dok su panelisti bili Una Bejtović i Damir Arsenijević.
Panel diskusiji su prisustvovali učenici i učenice, kao i profesori i profsorice 13 srednjih škola iz Sarajeva, Tuzle, Maglaja, Zenice, Visokog, Kaknja, Mostara i Konjica i bila je ovo odlična prilika da učenici razmijene mišljenja o uticaju medija na mlade ljude i mehanizmima prevencije rodno zasnovanog nasilja kojim često svjedočimo u školi ili lokalnoj zajednici. Panel diskusija je bazirana na film Jennifer Siebel Newsom pod nazivom Miss Representation, kojeg su svi učesnici/e imali/e priliku pogledati prije panel diskusije. S obzirom da se film fokusira na pozitivne i negativne efekte medija na emocionalni, društveni, politički i ekonomski razvoj mladih ljudi, a posebno žena, cilj panel diskusije bio je osnažiti mlade ljude da u svom okruženju prepoznaju negativne efekte koji mediji često suptilno ostavljaju na mlade ljude i posebno na djevojke i žene.

Kroz panele težnja je i dodatno ohrabriti mlade ljude vještinama za uspješno prevazilaženje izazova koje društvo nameće kroz različite aršine i kriterije za muškarce i žene. Prva panelistica, Una Bejtović, dugogodišnja novinarka i aktivistica se osvrnula na rat naglašivši kako su žene u ratu bile te koje su zaslužne za očuvanje života ali kasnije ponovo izgube tu moć, postaju sve više objektivizrane i nameću im se standardi koje je teško ili nemoguće pratiti. Zaključila je kako živimo u društvu u kojem smo kulturološki oblikoavani da ne podržavamo žene i na tome moramo posebno raditi da takvu kulturu krenemo mijenjati. Damir Arsenijević, profesor na Filozofrskom fakultetu Univerziteta u Tuzli je svoje izlaganje usmjerio ka historiji bh. emancipacije i naglasio kako je borba za ravnopravnost veoma važna, posebno jer se moramo oduprijeti nasilju i učenici i učenice srednjih škola moraju znati šta se smije a šta ne smije nikada od njih tražiti. U tom smislu je podržao inicijative koje podržavaju žrtve da govore o rodno zasnovanom nasilju. Kroz grupne diskusije mladi učesnici/e su zaključili da je velika potreba uspostavljanje programa u škole koji ce pomoći podizanju svijesti i obrazovanju učenika/ca i nastavnika/ca, što bi dodatno doprinijelo rodnoj ravnopravnosti u svakom segmentu našeg društva. Naredni panel kojeg TPO organizuje s Britanskom ambasadom je zakazan za 5.3. kada ćemo sa studentima/cama i mladim novinarima/kama razgovarati o važnostima ovih tema kroz prizmu Međunarodnog dana žena.