Januar 2018

ODRŽAN SEMINAR MEDITATIVNE RELAKSACIJE U VITEZU


U okviru trogodišnjeg obrazovnog programa DJECA SU NAŠE OGLEDALO: Prevencija vršnjačkog  i rodno-zasnovanog nasilja u bh. školama kojeg TPO Fondacija uspješno realizira u saradnji s tri ministarstva obrazovanja FBiH, u Vitezu su 15. i 16.01.2018. održana tri seminara Meditativne relaksacije iz oblasti upravljanja stresom. Treningu je prisustvovalo ukupno 60 nastavnika/ca i pedagoga/ica iz devet osnovnih škola u Srednjobosanskom kantonu. Voditeljica seminara je bila profesorica Zilka Spahić-Šiljak. Cilj seminara je bio upoznati nastavno osoblje sa praksama i razumijevanjem kao ključnim segmentima za održavanje budnog srca, jer ono pomaže u smanjenju vlastitog stresa i raspolućenosti koju čovjek svakodnevno osjeća u svome biću. Istraživanja su pokazala da je budno srce prirodni kapacitet svakog čovjeka, ali i da se budnost može usavršiti vježbom. Prvi dio seminara je bio posvećem teoretskim saznanjima o pojmovima i tehnikama rada na sebi, dok je drugi dio bio posvećen praktičnim vježbama koje pomažu pri oslobođenju stresa i produktivnijeg svakodnevnog funkcionisanja. Svi polaznici/e su izrazili zahvalnost što su imali priliku prisustvovati ovakvom tipu seminara koji nije koncipiran na klasičan način, nego zahtjeva psihički i fizički angažman učesnika/ca.

Neki/e od njih su se istakli kako su im praktične vježbe koje su radili u drugom dijelu seminara pomogle kod jake glavobolje s kojom su došli na seminar, te da se nakon seminara osjećaju znatno drugačije, svježije, odmornije i produktivnije. Na samom kraju svi/e učesnici/e su zaključili da su ovo teme koje su znatno važne za njih jer se bave društvenim poslom koji zahtjeva rad sa djecom, a da bi to bilo efektivno potrebno je da prethodno oni rade na sebi kako bi mogli imati što profesionalniji pristup prema djeci. Osim navedenog, posebno su naglasili da bi željeli da tokom sljedećih aktivnosti učestvuje ista grupa nastavnika i nastavnica jer su im dosadašnji seminari i edukacije mnogo koristili u svakodnevnom radu.