Decembar 2016

16 DANA AKTIVIZMA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMAGradeći bosanskohercegovačku saradničku mrežu nastavnika i nastavnica, TPO Fondacija je ove godine okupila 24 osnovne i srednje škole koje su se aktivno uključile u svjetsko obilježavanje 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, djevojkama i djevojčicama. Zajednički cilj je bio aktivan doprinos podizanju svijesti kod mladih i djece o uzrocima i posljedicama rodno zasnovanog ali i vršnjačkog nasilja. Koristeći različite obrazovne sadržaje i pristupe podučavanju, o ovom problemu se razgovaralo kroz prizmu ljudskih prava i tematiziranje (ne)kulture nasilja općenito u našem društvu. U cijeloj kampanji je učestvovalo preko 500 učenika i učenica, a svaka škola je u skladu sa mogućnostima i uz podršku TPO Fondacije realizirala niz obrazovnih aktivnosti koje podrazumijevaju korištenje medijske pedagogije, participatornih metoda rada, interaktivnih radionica i drugih pristupa podučavanju. Povodom toga, tokom pomenute kampanje dogovoreno je da će 07.12.2016. godine sve osnovne i srednje škole koje su uključene u ovu incijativu sprovesti barem dvije zajedničke aktivnosti i na taj način sinergijski ukazati na značaj ove teme.
Jedna od zajedničkih aktivnosti, koja je ovim povodom realizirana je promocija i korištenje Bauk FemiNauk animacija uz pomoć kojih su prisutni/e učenici i učenice imali/e priliku promišljati o važnim pitanjima koja se ne tiču samo rodne ravnopravnosti, već ujedno i propitivanja prethodno naučenih i ustaljenih obrazaca mišljenja.
S obzirom da su nastavnici/e iz ove 24 škole prošli edukacije iz oblasti medijske pedagogije koje je organizirala TPO Fondacija u saradnji sa Centrom za kulturnu i medijsku dekontaminaciju, neki od njih su to odlučili iskoristiti u svrhu podizanja svijesti o rodno zasnovanom nasilju u saradnji sa svojim učenicima/ama i kolegama/icama.

Tako su u OŠ Bukinje iz Tuzle napravljena četiri video uratka koja tematiziraju problematiku rodnih stereotipa i nasilja koje proizlazi iz njih. Što su to poručili učenici/e i nastavnici/e ove škole u ovim video uratcima, možete pogledati na sljedećim linkovima:
Stop nasilju - OŠ Bukinje
Rodni stereotipi na času tehn. kulture - OŠ Bukinje
Stop predrasudama - OŠ Bukinje
Ona ili On - OŠ Bukinje

Zahvaljujemo se učenicama i učenicama, njihovim nastavnicama i nastavnicima kao i cjelokupnim školskim kolektivima koji su još jednom pokazali da, pored niza prepreka koje karakterišu bh. obrazovni sistem, predanost univerzalnim etičkim uvjerenjima i ljubav prema pedagoškom radu prednjače i unaprjeđuju rad naših škola i školskih programa. Njihova zajednička poruka da o nasilju ne smijemo šutjeti, te da nasilje nikada ne može biti rješenje zabilježene su na brojnim fotografijama i video radovima. Oni su se probudili i pokrenuli i vjerujemo da će na taj način donijeti promjene u svom školskom okruženju, porodici i zajednici.
Video zapisi sa priredbi:

16 dana aktivizma u Mostaru - OŠ Mustafa Ejubović – Šejh Jujo

16 dana aktivizma: Srednja ekonomska škola Sarajevo

16 dana aktivizma: OŠ Brčanska Malta Tuzla