Decembar 2016

BAUK FEMINAUK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZENICI

Otvorena učionica na Filozofskom fakultetu u Zenici bila je još jedan od načina da se u okviru kampanje 16 dana aktivizma mladi PROBUDE, POKRENU u pokušaju da naprave PROMJENU, za početak u vlastitom načinu razmišljanja i to na jedan kreativan način potaknut strip animacijama na teme rodnih stereotipa i rodno zasnovanog nasilja. Povodom međunarodnog obilježavanja 16 dana aktivizmaprotiv rodno zasnovanog nasilja, TPO Fondacija je u utorak, 6. decembra 2016. godine organizovala otvorenu učionicu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u okviru koje su prisutni/e studenti i studentice razmatrali/e ''sociološke, politološke, kulturološke i medijske fenomene s aspekta modeliranja društvenih funkcija, rodnih uloga i postojanja različitih oblika diskriminacije'' u bosanskohercegovačkom društvu. Na učionici su učestvovali/e studenti i studentice Odsjeka za kulturalne studije i Odsjeka za BHS jezik i književnost, a otvoreni razgovor su moderirale doc.dr. Edisa Gazetić i Melika Šahinović, projektna koordinatorica TPO Fondacije. Doc.dr. Gazetić je svoje uvodno izlaganje ponajviše fokusirala na problem nasilja nad ženama, posebno se osvrćući na nasilja sa smrtnim ishodom, kazavši kako statistike pokazuju da je svaka druga žena u BiH žrtva neke vrste nasilja. U odnosu na to, TPO koordinatorica Melika Šahinović je sve prisutne detaljnije upoznala s kampanjom 16 dana aktivizma, kao i programskim ciljevima za koje se TPO Fondacija zalaže. Promocijom Bauk FemiNauk animacija studenti i studentice su na kreativan način zajednički promišljali/e o problematici rodnih i društvenih stereotipa koji su prisutni u obrazovanju, nauci, zakonodavstvu, socijalnoj zaštiti odnosno cjelokupnom bh. društvu.
Veliki interes su pobudila pitanja sekularnosti i slobode vjere i uvjerenja, jer to jesu neka od konkretnih pitanja s kojima se susreću žene koje nose maramu. Jedna od animacija koja prikazuje stereotipe o ženama s maramom bila je i povod da se studenti detaljnije zapitaju kako uskladiti zahtjeve sekularne države i vlastitih vjerskih uvjerenja.Učionica je zaključena zajedničkim koncenzusom svih prisutnih da su kritičko razmišljanje, propitivanje i argumentovanje ključni aspekti za smanjenje rodne diskriminacije i prevladavanje mnogobrojnih društvenih predrasuda, te da niti jedan segment bh. društva ne smije zanemariti i prećutati bilo koji oblik nasilja bez obzira na to da li je žrtva žena, muškarac ili dijete.