MEDIJSKA PEDAGOGIJA - DRAMSKI IZRAZI


Dramski izrazi ili "skečevi" su dio programa "Inicijativa za kreativni dijalog- IKDE", koji TPO Fondacija provodi već godinama i nastoji da i kroz ovu umjetničku i medijsku formu ponudi još jedan pedagoški alat za rad u nastavi i vannastavnim aktivnostima. Dramski uprizoriti jednu životnu situaciju vršnjačkog ili rodno zasnovanog nasilja posebno može biti zanimljivo mladima, jer zajedno sa glumcima mogu intenzivnije doživjeti predstavljene situacije i potaknuti da o njima razgovaraju.

DRAMSKI IZRAZI – različiti oblici nasilja, 2017.
(glumc: Ivana Vojinović i Adis Omerović):

01. INTERNET NASILJE
02. PORODIČNO NASILJE
03. SAMOPOŠTOVANJE
04. SEKSUALNO UZNEMIRAVANJE NA POSLU
05. ZANEMARIVANJE
06. U RAZREDU
07. BLIND DATE
08. IMATE LI VREMENA?
09. NE DIRAJ ME!
10. PARTNERSKO NASILJE