16 DANA AKTIVIZMA PROTIV RODNO ZASNOVANOG NASILJA 2014
ŠKOLSKE KAMPANJE

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, TPO Fondacija doprinosi ovoj kampanji kroz različite aktivnosti s ciljem podizanja svijesti građana i građanki o nasilju i njegovim posljedicama na živote pojedinki, porodica i društva u cjelini. Osnovne i srednje škole su partneri u ovoj kampanji.
Patrijarhalno, post-ratno traumatizirano i osiromašeno društvo internalizira nasilje kao normalno ljudsko ponašanje pa je stoga teško iskorjeniti ga i ubijediti građane i građanke da se angažiraju protiv nasilja.
Nasilje nije rješenje, stoga TPO Fondacije poziva sve ljude da ustanu protiv nasilja i pomognu svojim zajednicama kroz mirovne aktivnosti, obrazovne programe i promociju dobra.
U okviru 16 dana aktivizma TPO Fondacija objavljuje konkurs za strip, organizira izložbe radova i školske kampanje.

Decembar 2014

16 DANA AKTIVIZMA: SVJETLOST LJUDSKIH PRAVA U SLICI

Ona je Nira, glavna junakinja istoimenog stripa, koji su u okviru 16 dana aktivizma promovirali predstavnici TPO Fondacije u Sanskom Mostu, Sarajevu, Livnu i Bosanskom Grahovu
Ona je svjetlost – Nira. Ne dopušta nepravdu i bezakonje. Ne promatra ih pasivno, već vlastitim primjerima (po)kazuje da se o seksualnom uznemiravanju i drugim kršenjima ljudskih prava treba govoriti i djelovati kako se ona ne bi dešavala. Odvažna je i ustrajna u svojim ciljevima i ne šuti – ona je Nira, protogonistica istoimenog stripa, koji su u okviru 16 dana aktivizma promovirali predstavnici Transkulturne psihosocijalne obrazovne Fondacije (TPO Fondacija) u Sanskom Mostu, Sarajevu, Livnu i Bosanskom Grahovu. Poruka i apel ovogodišnje kampanje je STOP NASILJU.
Autori priča su Elma Softić-Kaunitz i Pavle Kaunitz, a strip autori su Filip Andronik i Esmir Prlja. Na vrlo kreativan način oni su svoju junakinju stavljali u razne situacije, uglavnom neugodne u kojima ona reagira, a društvo je zbog toga ne sankcionira. Strah je vrlo moćan neprijatelj, a u mnogome je i „krivac“ zbog sve veće letargije u koju društvo zapada.
>> PDF

Decembar 2014

16 DANA AKTIVIZMA: DUHOVNOŠĆU PROTIV NASILJA

Nasilje je postalo dio bh. Kulture – jedan je od zaključaka okruglog stola „Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje“
Stisnuta ruka i druga koja je otvara govore mnogo o akterima i prosječnoj ljudskoj reakciji – najčešće nasilnoj. Simbolikom stisnute ruke, kao praktičnom vježbom, počeo je Okrugli stol „Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje“ u suradnji s udruženjem „Mali koraci“, koju je u decembru organizirala Transkulturna psihosocijalna obrazovna Fondacija (TPO Fondacija) u Sarajevu. Prije navedenog, okrugli stol s istom temom organiziran je u tuzlanskoj Behrambegovoj medresi (govorile su mr. sci. Amra Pandžo, Amra Delić, psihijatrica iz Tuzle i prof. Amra Fazlović), a nakon sarajevskog skupa i u Sanskom Mostu (govorili su Vahidin Omanović iz Centra za mir Sanski Most i doc. dr. Zilka Spahić Šiljak). >> PDF

Decembar 2014

TPO FONDACIJA I NIRA U POSJETI BOSANSKOM GRAHOVU

12. decembra 2014, TPO Fondacija Sarajevo je u sklopu projekta IKDE i kampanje „16 dana aktivizma“ i u saradnji s udruženjem „Žene Grahova“ posjetila O.Š: „Bosansko Grahovo“ te upriličila promociju i dodjelu stripova Nira. Učenici i učenice, nastavnici i roditelji su imali priliku upoznati se sa stripom Nira o kojem su govorile tekst autorica Elma Softić- Kaunitz i projekt koordinatorica Melika Šahinović.

Decembar 2014

PROMOCIJA STRIPA NIRA U LIVNU

U saradnji s udruženjem "Li-Woman" iz Livna, TPO Fondacija je 11.12.2014. u sklopu kampanje 16 dana aktivizma i projekta IKDE posjetila O.Š: "Fra Lovro Karaula" u Livnu. Učenicima i učenicama 9. razreda je predstavljen strip Nira te im je tom prilikom tekst autorica Elma Softić- Kaunitz predstavila junakinju Niru koja nas uči da trebamo biti odgovorni i aktivni u našem okruženju. Učenici i učenice su imali priliku naučiti o svjetskoj kampanji 16 dana aktivizma kao i o pravima djece koja moraju biti zaštićena i unaprijeđena. Svi učenici i učenice su dobili svoj primjerak stripa Nira.

Decembar 2014

PROMOCIJA STRIPA NIRA – JEVREJSKA OPĆINA, SARAJEVO

Na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. 12. 2014., u sklopu projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju“, te povodom svjetske kampanje 16 dana aktivizma, održana je promocija stripa NIRA u Jevrejskoj općini u Sarajevu. Promociju je otvorila projektna asistentica TPO Fondacije, Ivana Krstanović, predstavivši strip NIRU kroz koji se na kreativan način prožima tema ljudskih prava, autore priča, Elmu Softić-Kaunitz i Pavla Kaunitza, te Jakova Čauševića, člana žirija konkursa „Nastripaj ljudska prava“. >> VIŠE

Decembar 2014

16 DANA AKTIVIZMA: Edicija Bauk FemiNauk
Svakodnevnica iskrivljenih slika

Feministički nauk doista nije nikakav bauk, samo što su oni na pozicijama moći od feminizma napravili bauk kako bi onemogućili ženama da ravnopravno sudjeluju u svim oblastima života zajedno s muškarcima
- Jesi li čula onaj vic: Kako se zove plavuša za volanom?
- Zove se vozačica, a osoba koja priča takve viceve šovinista!
Više/Manje

Decembar 2014

IZLOŽBA STRIPA BAUK FEMINNAUK U FRANCUSKOM KULTURNOM CENTRU U SARAJEVU

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, na Međunarodni dan ljudskih dana 10. 12. 2014. u Francuskom kulturnom centru otvorena je izložba edicije Bauk FemiNauk grupe Brkate. Promociju su otvorili projektna asistentica TPO Fondacije, Ivana Krstanović, autor stripova Jakov Čaušević, te jedna od članica grupe Brkate, Aida Spahić. Promotorice su istaknule važnost komuniciranja problema rodnih stereotipa koji su danas duboko ukorjenjeni u naš način razmišljanja i praksu, a koje na neki način i ne primijećujemo. >> VIŠE

Decembar 2014

ODRŽAN OKRUGLI STOL POD NAZIVOM: POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE U SANSKOM MOSTU

TPO Fondacija je, nakon održanih okruglih stolova u Tuzli i Sarajevu na temu "Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje", isti upriličila i u Sanskom Mostu 9.12.2014. u saradnji s Centrom za izgradnju mira CIM, Sanski Most. Predavač je bio direktor CIM-a Vahidin Omanović i predavačica Dr. Zilka Spahić- Šiljak koja je govorila o vrstama nasilja i prevenciji porodičnog zlostavljanja. Vjeroučitelji i vjeroučiteljice su podijeliti svoja iskustva kroz koja su prepoznali različite znakove zlostavljanja kod djece od strane porodice. Govorilo se o načinima prepoznavanja znakova nasilja i razvijanju odnosa s učenicima i učenicama žrtvama nasilja. Direktor CIM-a je naglasio kako je građanska i zakonska dužnost prijaviti svaki vid nasilja te da vjeroučitelji i vjeroučiteljice imaju posebnu prednost u lakšem ostvarivanju kontakta s djecom koja pate od zlostavljanja u kući, te da je njihova dužnost time i veća da u skladu prevencije nasilja i pomoći djeci više i djeluju.

Decembar 2014

PREMIJERNA PROMOCIJA STRIPA NIRA U SANSKOM MOSTU

U saradnji s Centrom „Fenix“ is Sanskog Mostu, 08.12.2014. TPO Fondacija je u sklopu projekta „Inicijativa za kreativni dijalog i edukaciju IKDE“ kao i u okviru svjetske kampanje „16 dana aktivizma“ upriličila premijernu promociju stripa za mlade pod nazivom Nira u Sanskom Mostu. Promociju je moderirala projekt koordinatorica Melika Šahinović koja je govorila o svjetskoj kampanji u borbi protiv nasilja i zaštiti ljudskih prava. Prisutnim se obratila direktorica Centra „Fenix“ Adisa Hotić i tekst autorica stripa Elma Softić- Kaunitz koje je predstavila ideju samog stripa i osobine junakinje Nire. Učenici i učenice zajedno s organizatoricama su imali priliku da razgovaraju na temu aktivizma u drušvu i borbi protiv različitih oblika nasilja. Upriličena je dodjela stripova svim prisutnim.

Decembar 2014

ODRŽANA RADIONICA ZA MLADE: "NASILJE U PORODICI: MITOVI I ČINJENICE"

Povodom obilježavanja 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja nad ženama, TPO Fondacija je organizovala interaktivnu radionicu za mlade “Nasilje u porodici: mitovi i činjenice.” Pomenuta radionica je održana 05.12.2014. godine u prostorijama TPO Fondacije, a prisutne učesnice su imale mogućnost upoznati se sa različtim pojavnim oblicima nasilja nad ženama (sa posebnim fokusom na mlade djevojke i djevojčice) kao i kontekstima u kojima se nasilje u prodici pojavljuje. Tokom radionice razgovaralo se i općenito o rodno zasnovanoj diskriminaciji kao i negativnim posljedicama patrijahalnog poimanja svijeta i vrijednosti. Pored navedenog, učesnice su također imale priliku  putem audio-vizuelnih materijala ne samo upoznavati se različitim konceptima rodno zasnovanog nasilja, već aktivno promišljati o tome kako potaknuti mlade na akciju ne samo protiv nasilja u porodici, već nasilja općenito koje je sve prisutnije u našem društvu.

Decembar 2014

Javna debata (Ne)vidljivo nasilje nad ženama – Univerzitet u Tuzli

TPO Fondacija i Volonterski centar Univerziteta u Tuzli organizirali su javnu debatu koja se održala na Univerzitetu 05. Decembra 2014. godine u okviru manifestacije 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama.
Profesorica dr. Jasmina Husanović, profesorica dr. Edisa Gazetić i psihijatrica i terapeutkinja, Amra Delić bile su gošće ove debate, a profesorica dr. Zilka Spahić Šiljak je moderirala ovu debatu. Više/Manje

Decembar 2014

IzloŽba stripa Bauk FeminNauk na Univerzitetu Tuzla

U okviru 16 dana aktivizma u borbi protiva nasilja nad ženama, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 05.12.2014 otvorena je Izložba strpa Bauk FemiNauk koju su zajedno organizirali Univerzitet u Tuzli i TPO Fondacija Sarajevo.
Promociju su otvorili prof. dr. Rejhana Dervišević, prorektorica na Univerzitetu,  program direktorica TPO Fondacije, Dr. Zilka Spahić Šiljak, i autorice dijela tekstova stripa,  Elmaja Bavčić i Ena Bavčić.
Promotorice su istaknule važnost adekvatnog komuniciranja problema  rodnih stereotipa kroz leće feminističke kritike s ciljem skretanja pažnje na našu svakodnevnicu u kojoj stereotipe više i ne primjećujemo, jer su duboko ukorjenjeni u naš način razmišljanja i praksu. Strip je potaknuo reakcije mladih, pa su djevojke prepoznale situacije u kojima su se i same našle, a muškarci su pokazli rezerve spram problematiziranih stereotipa, što je indicira nerazumijvanje i neprihvatanje problema. To dalje govori, da o ovim temama moramo govoriti i raditi na podizanju svijesti.

Decembar 2014

PREMIJERNO ODRŽANA IZLOŽBA STRIPOVA BAUK FEMINAUK NA FILOZOFSKOM FAKULTETU U ZENICI

Promocija i izložba stripova Bauk Feminauk su održane 4.12.2014. na Filozofskom fakultetu, Katedri kulturoloških studija u Zenici. Ovo je nastavak programskih aktivnosti TPO Fondacije koja je proteklog vikenda krenula sa kampanjom “Stop nasilju“ u okviru svjetske kampanje 16 dana aktivizma i IKDE projekta.
Izložbu su predstavili jedna od tekst autorica Nermina Trbonja i crtač Jakov Čaušević. Izložbu je moderirala projekt koordinatorica Melika Šahinović. >> VIŠE

Decembar 2014

OKRUGLI STOL: POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE, SARAJEVO

U sklopu aktivnosti povodom 16 dana aktivizma, TPO Fondacija je nakon realizovanog okruglog stola u Behram- begovoj medresi u Tuzli, organizovala okrugli stol i u Sarajevu, 03.12.2014. pod nazivom Potencijal za vjeronaučni odgoj za aktivizam i nenasilje. Predavačice su bile Amra Pandžo, direktorica udruženja za dijalog u porodici i društvu „Mali koraci“ iz Sarajeva i Arijana Ćatović, psihoterapeutkinja koja ima višegodišnje iskustvo u radu sa žrtvama nasilja kao i u terapijama namijenjenim djeci. >> VIŠE

Decembar 2014

POTENCIJAL VJERONAUČNOG ODGOJA ZA AKTIVIZAM I NENASILJE U BEHRAM- BEGOVOJ MEDRESI U TUZLI

U okviru 16 dana aktivizma, svjetske kampanje protiv nasilja nad ženama, TPO Fondacije je u saradnji s Behram- begovom medresom u Tuzli organizovala okrugli stol pod nazivom: Potencijal vjeronaučnog odgoja za aktivizam i nenasilje. Predavačice na okruglom stolu su bile Amra Pandžo, direktorica udruženja za dijalog u porodici i društvu "Mali koraci" iz Sarajeva, ... >> VIŠE

Decembar 2014

ŠESNAEST DANA AKTIVIZMA

PODRŽIMO ŽRTVE SILOVANJA

Najteži oblik nasilja nad ženama je seksualno tj. silovanje koje podrazumijeva visokotraumatizirajuća iskustva, a žrtvama je i poslije više od dvije decenije potrebna pomoć društva
Ona je kćerka. Ona je sestra. Ona je supruga. Ona je majka. A u 97 posto slučajeva prijavljenog nasilja žrtva je upravo Ona. O odnosu društva prema takvom nasilju nad ženama govori činjenica da u Bosni i Hercegovini ne postoji statistika koja bi preciznije otkrila broj prijavljenih slučajeva nasilja kojem su izložene žene, bilo da je riječ o fizičkom, psihičkom, ekonomskom, a naročito seksualnom nasilju.
Nije u tom kontekstu iznimka ni period od 1992. do 1995. godine gdje nema preciznijih podataka o broju žena koje su bile žrtve seksualnih tortura – navode se brojke između 20.000 i 50.000 osoba (prema podacima predstavnika UN-a, sudski epilog dobilo je tek 12 posto slučajeva). Sudeći po izvještajima Amnesty Internationala, tačan broj silovanih žena tokom rata u BiH i dalje je upitan, jer lokalne vlasti u BiH nikada nisu prikupile jasne podatke o tome. Ali treba imati na umu i da se u tradicionalnim društvima, kakvo je i bosanskohercegovačko, o nasilju nad ženama ne priča mnogo i žene se rijetko odluče prijaviti ga. Ili su za taj nemili čin “krive” upravo žene... >> VIŠE

Novembar 2014

ODRŽANA PANEL DISKUSIJA ZA MLADE POD NAZIVOM "ZANEMARI RAZLIKE"

Nakon uličnog performansa „Presijeci“ 29.11.2014. TPO Fondacija Sarajevo je u saradnji s Vijećem mladih općine Novo Sarajevo organizovala panel diskusiju za mlade pod nazivom "Zanemari razlike". Cilj ove panel diskusije, koja obuhvaća teme o krivičnim djelima počinjenim iz mržnje, je suzbijanje incidenata koji su nastali uslijed predrasuda, te aktivni odgovor na svaki govor mržnje koji je javan. Predavačice na panel diskusiji su bile članice Vijeća mladih općine Novo Sarajevo: Mirela Geko, Mirela Alić te Bojana Tomašević koja je navela da je cilj i namjera da kroz ovu panel diskusiju utječu na svijest mladih te kreiranje osjećaja odgovornosti da i oni aktivno učestvuju u suzbijanju incidenata motivisanih predrasudama.

Novembar 2014

KONKURS "NASTRIPAJ LJUDSKA PRAVA" 2014

Novembar 2014

NAJAVLJUJEMO AKTIVNOSTI ZA 16 DANA AKTIVIZMA