Decembar 2016

STRIPOVI IZ EDICIJE ''BAUK FEMINAUK''
VRŠNJAČKO NASILJE

Stripovi će biti korišteni u obrazovne svrhe za studente/ice rodnih studija, učenike/ce srednjih   škola kao i sve one koje ovaj problem više zanima.